– Vi har ikke så mange legemidler som kan brukes for gravide med vedvarende sterk svangerskapskvalme, så ved å begrense bruken til fem dager, mister de i prinsippet et av de få alternativene vi har, sier professor Hedvig Nordeng. Foto: Colourbox
– Vi har ikke så mange legemidler som kan brukes for gravide med vedvarende sterk svangerskapskvalme, så ved å begrense bruken til fem dager, mister de i prinsippet et av de få alternativene vi har, sier professor Hedvig Nordeng. Foto: Colourbox

Vil nyansere advarsel om bruk av kvalmestillende legemiddel

Legemiddelet metoklopramid brukes mot blant annet svangerskapskvalme. Forskere vil nå nyansere myndighetenes advarsel om å unngå bruk utover fem dager hos voksne.

Publisert
STUDIE: Professor Hedvig Nordeng ved Farmasøytisk institutt, UiO, er en av initiativtakerne til studien.

      
        Foto: Bjarne Røsjø, UiO
STUDIE: Professor Hedvig Nordeng ved Farmasøytisk institutt, UiO, er en av initiativtakerne til studien. Foto: Bjarne Røsjø, UiO

Bakgrunnen for studien var henvendelser fra leger og pasienter som var fortvilet over å måtte begrense bruken til fem dager.

Metoklopramid har vært brukt i behandling av kvalme i Norge siden 1970-tallet, også mot svangerskapskvalme. I dag eksisterer det en advarsel om å unngå bruk utover fem dager.

– Dette gjør det spesielt vanskelig for gravide med vedvarende sterk svangerskapskvalme. Vi har ikke så mange legemidler som kan brukes for dem, så ved å begrense bruken til fem dager, mister de i prinsippet et av de få kvalmestillende alternativene vi har, sier professor Hedvig Nordeng ved Farmasøytisk institutt, UiO, en av initiativtakerne til studien.

Advarsler
Legemiddelet brukes også for å stimulere melkeproduksjonen hos ammende, når andre tiltak ikke har gitt god nok effekt.

Forskningsgruppen PharmaSafe ved Farmasøytisk institutt, UiO, analyserer nå over 47.000 bivirkningsrapporter fra hele verden for legemiddelet metoklopramid for å finne ut hvem som er mest sårbare for bivirkninger og når de oppstår.

Legemiddelmyndigheter har gått ut med forskjellige advarsler om hvor lenge metoklopramid kan brukes sammenhengende.

Forvirring
– I USA gjelder advarselen om maksimalt 3 måneders bruk, mens i Norge og EU gjelder advarselen mer enn 5 dagers bruk, noe som har skapt forvirring blant både forskere og forskrivere, sier Nordeng.

Advarselen har sin bakgrunn i risiko for nevrologiske bivirkninger.

– Dette kan for eksempel være ufrivillige muskelsammentrekninger eller tiks i ansiktet og ved munnen, sier forsker Kristian Svendsen, som deltar i studien.

Friske ved fødsel
Han understreker at advarslene gjelder personen som bruker legemiddelet.

– Det har også blitt rapportert bivirkninger hos gravide som bruker metoklopramid, men barna deres har vært friske ved fødsel, sier han.

Studien ble presentert på European Society of Clinical Pharmacy i oktober. Den er ennå ikke publisert, men skal sendes inn for publikasjon før jul, ifølge forskerne.

– Bivirkningene kommer raskt
– De fleste som rapporterer bivirkninger, gjør det innen tre dager, ifølge våre tall. Dersom en pasient ikke får bivirkninger de første dagene, så tåler vedkommende kanskje legemidlet godt, sier Hedvig Nordeng.

– Advarselen om å unngå bruk utover fem dager må kanskje nyanseres. Flere fagmiljøer anser at den enkelte lege kan velge å forlenge behandlingen utover fem dager dersom det er god grunn for det, at pasienten er informert om advarselen og at det dokumenteres i journalen, sier hun.

Må opplyse om risikoen
Studien konkluderer med at det er svært viktig at pasientene blir gjort oppmerksomme på risikoen for nevrologiske bivirkninger.

– For mange brukere oppveier det å bli kvitt kvalmen, eller å få opp melkeproduksjonen, risikoen for bivirkningene. Men legen som forskriver medikamentet må opplyse om risikoen for bivirkninger. Ved ekspedisjon av resepter utover fem dagers bruk, bør farmasøyten sjekke med pasienten at dette er avklart med legen, sier hun.

Hun understreker også at dersom personen spør om bivirkninger, så bør både lege og farmasøyt kunne forklare hva nevrologiske bivirkninger betyr i praksis.

Global bivirkningsbase
I denne studien har forskerne kun sett på forekomsten av bivirkninger hos personer som selv har brukt metoklopramid, og ikke hos foster.

Dataene kommer fra WHOs globale bivirkningsdatabase "Vigibase" som inneholder rundt 13 millioner bivirkningsrapporter innmeldt siden 1968 fra 125 land i hele verden.

– Totalt 71,4 prosent av alle rapporter om metoklopramid inneholdt en nevrologisk bivirkning. Dette er 2,5-3 ganger høyere rapportfrekvens enn for noen andre legemidler i databasen, sier forsker Erika Olsson, som har utført analysene.

Rammer over 1%
Siden man ikke vet hvor mange som bruker metoklopramid totalt, så kan man likevel ikke si hvor vanlig det er.

– Ifølge produsenten vil de nevrologiske bivirkningene ramme færre enn én av ti, men flere enn én av 100, sier hun.

– Risiko større enn nytte
Ane Simensen, forsker ved seksjon for legemiddelovervåkning ved Legemiddelverket, påpeker at det i 2013 ble gjort en gjennomgang av metoklopramid på europeisk nivå.

– Det europeiske legemiddelkontorets vitenskapelige komite konkluderte med at risikoen for nevrologiske bivirkninger var større enn nytten når metoklopramid brukes over lengre tid. Det ble derfor anbefalt blant annet at legemiddelet kun skal brukes i maksimum fem dager, sier Simensen.

Hun sier all ny, publisert og tilgjengelig informasjon om metoklopramid regelmessig vil bli vurdert.

- Ekstra ansvar
Legen kan også anbefale bruk utover det som står i preparatomtalen.

– Legen er generelt ansvarlig for at pasienten får behandling som er riktig og trygg. Legen kan anbefale bruk som går utover det som står i preparatomtalen, men da tar legen på seg et ekstra ansvar for behandlingen. Bruk av legemidler utover godkjent preparatomtale kan i noen tilfeller være nødvendig og viktig, så fremt legen mener dette er den mest forsvarlige behandlingen, sier hun.

Økende bruk
Ifølge Reseptregisteret brukte over 60.000 personer i Norge dette legemiddelet i 2015. 40.000 av dem var kvinner.

Det er en økende bruk av metoklopramid. I 2015 var det 5 bivirkningsmeldinger med nevrologiske bivirkninger i Norge.

Powered by Labrador CMS