MILDT: – De fleste myokarditt-tilfellene vi har identifisert i Norge er relativt milde, sier Geir Bukholm ved Folkehelseinstituttet. Foto: Siri Øverland Eriksen

MILDT: – De fleste myokarditt-tilfellene vi har identifisert i Norge er relativt milde, sier Geir Bukholm ved Folkehelseinstituttet.

Foto: Siri Øverland Eriksen

Økt forekomst av myokarditt etter Moderna-vaksine

– Selv om bivirkningen er sjelden, ser vi at det er en høyere forekomst av myokarditt blant unge menn etter andre dose Spikevax.

Publisert

Nylig gikk Folkehelseinstituttet ut med en oppfordring om at menn under 30 år bør vurdere å velge koronavaksinen fra BioNTech og Pfizer, Comirnaty. FHI har også anbefalt at personer under 18 år får tilbud om samme vaksine.

Norske data fra registeret Beredt C19, viser at bivirkningen myokarditt, hjertemuskelbetennelse, har oppstått hyppigere etter vaksinasjon med Modernas koronavaksine, Spikevax, enn Cominaty.

Mer enn 4 millioner personer har fått første dose koronavaksine og 3,6 millioner personer har fått andre dose koronavaksine i Norge.

Av disse har 28 personer vært innlagt på sykehus med myokarditt etter første dose og 61 personer etter andre dose.

– Selv om bivirkningen er sjelden, ser vi at det er en høyere forekomst av myokarditt blant unge menn etter andre dose Spikevax, sier assisterende direktør Geir Bukholm ved Folkehelseinstituttet til FHIs nettsider.

Flest menn

28 menn i alderen 18 til 29 år har vært innlagt med myokarditter innen 28 dager etter andre dose med Spikevax. Tilsvarende tall for Comirnaty er seks tilfeller.

Det har vært under fem tilfeller av innleggelser med myokarditt for menn etter første dose av Comirnaty og under fem tilfeller etter første dose av Spikevax.

Det er påvist få tilfeller blant kvinner i samme aldersgruppe.

Dataene er stammer fra 6. september i år. 

Milde tilfeller

Overvåkningsdataene var grunnen til at FHI understreket eksisterende vaksinasjonsanbefaling til unge sist uke, og samtidig oppfordret unge menn i alderen 18 til 29 år om å velge Comirnaty som andre vaksinedose, fremgår det i nettsaken til FHI.

– De fleste myokarditt-tilfellene vi har identifisert i Norge er relativt milde, men det krever sykehusinnleggelse å stille diagnosen sikkert og avklare at det ikke er komplikasjoner. De som har fått påvist myokarditt har i all hovedsak hatt ukompliserte forløp, og studier fra USA viser så langt at det går bra med de som får dette, selv om oppfølgingstiden er kort og kunnskapen derfor er begrenset, uttaler Bukholm.

Dagens Medisin har tidligere omtalt at helsepersonell oppfordres til å melde fra om de får inn tilfeller av myokarditt og perikarditt. 

Powered by Labrador CMS