Nå kan norske leger forskrive medisinsk cannabis

Legespesialister kan nå forskrive medisinsk cannabis.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

– Helsedirektoratet og SLV er enige om at det er en liten gruppe vi mener kan ha nytte av medisinsk cannabis, men som ikke får det lovlig i dag. Vi har pekt på at det er mulig innenfor dagens regelverk, sier overlege Sigurd Hortemo i Statens legemiddelverk (SLV) til Dagens Medisin.

CANNABIS

Cannabis er en samlebetegnelse på materiale fra plantene Cannabis sativa og Cannabis indica.Plantene inneholder flere ulike kjemiske forbindelser, blant dem over 100 kjente substanser med fellesbetegnelsen cannabinoider.THC - Delta-9-tetrahydrocannabinol er et cannabinoid med psykoaktive virkninger. Det er dette stoffet som i hovedsak gir rus ved bruk.Ulike produkter kan framstilles fra cannabisplanten, som marihuana, hasjisj og cannabisolje. Kilde: FHI

Onkologer
Forskrivningen blir begrenset til leger i sykehusene og til pasienter som ikke kommer i mål med vanlig behandling. Legespesialister som kreftleger og smerteleger kan søke om dette.

Først og fremst er det pasienter med kreft og smerteproblemer som er aktuelle for dette.

– Legene må da sende to søknader, en til Helsedirektoratet om rekvireringstillatelse og en til oss i Statens legemiddelverk om godkjenningsfritak.

Veileder
– I motsetning til andre land, så har ikke vi laget en utfyllende liste over pasienter som kan ha nytte av dette. Det er først og fremst legene som må vurdere om dette er aktuell behandling for pasienten, sier Hortemo.

Statens legemiddelverk har laget en veileder til legene.
Det er det nederlandske firmaet «Bedrocan» som produserer cannabisrelaterte produkter for medisinsk bruk i samarbeid med cannabisbyrået i det nederlandske helsedirektoratet (Cannabisbureau, Ministerie van Volksgesondheid, Welzin en Sport).
Produktene er ikke godkjente legemidler, men inneholder standardiserte mengder av virkestoffene THC og CBD.

Powered by Labrador CMS