SA NEI IGJEN: Rabatten fra Roche var ikke nok til å overbevise Beslutningsforums leder Lars Vorland om å si ja til bruk av en ny, dyr brystkreftmedisin. Arkivfoto: Lasse Moe Foto:

Myndighetene avslo brystkreftmedisin – igjen

Beslutningsforum mener fortsatt pristilbudet fra legemiddelselskapet Roche er for høyt.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Fredag hadde de administrerende direktørene i de regionale helseforetakene et ekstraordinært møte for å ta stilling til om fire nye legemidler kan tas i bruk ved norske sykehus. Det var knyttet størst spenning til brystkreftlegemidlet trastuzumab-emtansin (Kadcyla), som produsenten Roche og myndighetene har forhandlet om i tre år.

Heller ikke det syvende pristilbudet fra Roche ble akseptert av Beslutningsforum.

– Det var en vanskelig sak, som vi diskuterte angående. Men tvilte oss frem til et nei, sier Lars Vorland, leder av Beslutningsforum og administrerende direktør i Helse Nord.

Vil ha mer dokumentasjon
Beslutningsforum mener kostnadene fortsatt er for høye til at legemiddelet kan innføres. I tillegg etterlyser de mer dokumentasjon på effekten av legemiddelet.

De siste årene har behandlingspraksisen endret seg etter at pertuzumab (Perjeta) ble tatt inn som standard førstelinjebehandling for pasienter med HER2-positiv brystkreft. Beslutningsforum vurderte i dag om Kadcyla kan tas i bruk for de pasientene som ikke responderer på Perjeta, og som i dag kun tilbys palliativ behandling.

– Vi har ingen data på effekten av Kadcyla etter bruk av Perjeta, sier Vorland.

Storbritannia sa nylig ja til å ta Kadcyla i bruk, men Vorland sier dette ikke påvirker Beslutningsforums beslutning.

– Vi bruker prinsippene vi alltid har gått etter. Hvis effekten hadde vært bedre dokumentert, ville QALY (kostnad per kvalitetsjusterte leveår, red.anm.) gått ned, men prisreduksjonen fra Roche denne gangen hadde liten innvirkning på totalkostnadene, sier Vorland.

Åpen for nye pristilbud
Han sier Beslutningsforum vil vurdere saken igjen dersom det kommer et nytt pristilbud eller mer dokumentasjon på legemiddelets effekt etter bruk i andre land.

– Frykter dere at Roche kan velge å ikke komme med flere tilbud, som gjør at norske pasienter ikke får tilgang til denne medisinen?

– Det er mulig, men det vil komme biotilsvarende frem i tid. Roche må avgjøre om de vil komme med et nytt tilbud, sier Vorland.

Kadcyla brukes til behandling av brystkreft med spredning, og det er anslått at 100 pasienter er aktuelle for behandlingen årlig. Statens legemiddelverk har beregnet at prisen, uten rabatt, er 1,4 millioner kroner per kvalitetsjusterte leveår (QALY). Totalt ville den livsforlengende behandlingen belastet sykehusbudsjettene med 80-100 millioner kroner hvert år.

Powered by Labrador CMS