FØLGER OPP: – Vi følger nå opp at pasienten får videre behandling i henhold til Helsetilsynets vurdering, sier fagdirektør Halfdan Aass. Foto: Vidar Sandnes

Fagdirektør tilfreds med avklaring om immunterapi

– Denne problemstillingen har vært aktuell for flere pasienter, så det har vært behov for en avklaring på et overordnet nivå, sier fagdirektør Halfdan Aass ved Vestre Viken.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

– Dette er en vanskelig sak og det er godt at den har fått sin endelige avgjørelse, spesielt for pasienten, sier fagdirektør Halfdan Aass ved Vestre Viken HF.

Helseforetaket avslo tidligere i år for andre gang å dekke immunterapi for en pasient som selv hadde kjøpt behandling i det private og fått påvist nytte av behandlingen. Helsetilsynet har kommet frem til at det er uforsvarlig å avslutte behandlingen for den aktuelle pasienten, og har pålagt helseforetaket å gjøre en ny vurdering av hva som er forsvarlig helsehjelp for pasienten.

– Vi følger nå opp at pasienten får videre behandling i henhold til Helsetilsynets vurdering, sier Aass.

– Vi har vurdert situasjonen annerledes enn Helsetilsynet, men vi er tilfreds med at saken ble løftet til et overordnet nivå. Denne problemstillingen har vært aktuell for flere pasienter, noe som også har vært fremme i mediene tidligere, så det har vært behov for en avklaring på et overordnet nivå.

– Har diskutert saken løpende

– Helsetilsynet skriver at det etter tilsynets syn forelå dokumentasjon for at det var uforsvarlig å avslutte pågående behandling allerede etter Ekspertpanelets uttalelse i saken i januar i år. Burde dere har innsett at det var uforsvarlig å nekte denne pasienten å få den aktuelle medisinen via det offentlige tidligere?

– Igjen må jeg si at dette er en kompleks sak. Vi har diskutert den løpende med Oslo universitetssykehus som er vårt regionsykehus, og både OUS og Fylkesmannen i Oslo og Viken, støttet vår avgjørelse. I denne saken tolker man lovverket ulikt.

– Vil Helsetilsynets avgjørelse få følger for hvordan Vestre Viken i fremtiden vil behandle søknader om å få dekket medisiner som pasienten selv har fått bekostet i det private med effekt?

– Det er klart at avgjørelser i slike enkeltsaker vil påvirke hvordan man vurderer andre saker også. Jeg vil tro at dette vil ha betydning både hos oss og i andre helseforetak.

Powered by Labrador CMS