NY STUDIE: Seks av ti gravide bruker legemidler i graviditeten, og 19 prosent bruker legemidler som er potensielt skadelige for barnet. Illustrasjonsfoto: GettyImages Foto:
NY STUDIE: Seks av ti gravide bruker legemidler i graviditeten, og 19 prosent bruker legemidler som er potensielt skadelige for barnet. Illustrasjonsfoto: GettyImages Foto:

En av fem gravide bruker legemidler som kan være skadelige

Det kommer frem i en norsk studie.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

FORSKEREN: Anders Engeland. 

      
        Foto: Privat
FORSKEREN: Anders Engeland. Foto: Privat

Om lag seks av ti gravide kvinner bruker en eller flere reseptbelagte medisiner i løpet av svangerskapet. Det viser en norsk studie som nylig er publisert i Pharmacoepidemiology and Drug Safety.

Ved hjelp av data fra Fødselsregisteret og Reseptregisteret har forskere ved Folkehelseinstituttet (FHI) og Universitetet i Bergen (UiB) kartlagt hvilke reseptbelagte medisiner kvinner i Norge bruker i forbindelse med svangerskap.

Økning i bruk
Studien er basert på 600.000 fødsler i perioden 2005 til 2015.

 – Det har vært en liten økningen i andelen gravide som bruker reseptbelagte legemidler de siste ti årene, sier Anders Engeland, forsker ved FHI, UiB-professor og førsteforfatter av studien.

Bruken av medisiner blant gravide i Norge er på nivå med andre land.

– De fleste medisinene som brukes har ikke noen kjent skadelig virkning på barn eller mor, understreker forskeren.

Stor usikkerhet
Samtidig har andelen mødre som har brukt mulige skadelige medisiner i første del av svangerskapet økt fra 15 til 19 prosent de siste ti årene.

– Det har blant annet vært en økning i bruken av medikamenter mot kvalme, som kan gi mindre misdannelser hos barnet. Det er viktig at kvinnene er kjent med dette, sier Engeland.

Han understreker at det er ulike oppfatninger og stor usikkerhet knyttet til hva som er skadelige legemidler for gravide, og at man i studien har lagt til grunn legemidler som er dokumentert eller mistenkt skadelige.

Advaret mot kvise-legemiddel
Spesielt i første del av svangerskapet, hvor barnets organer dannes, bør gravide kvinner være forsiktige ved bruk av medisiner for å unngå misdannelser hos barnet. Ett legemiddel som Statens legemiddelverk har bestemt ikke skal brukes av gravide, er Isotretinoin som brukes til behandling av alvorlige kviseproblemer. I Norge er det få gravide som bruker dette, ifølge forskeren.

– Hva er årsakene til at bruken av medisiner blant gravide øker?

– Vi vet lite om grunnen. Legen som gir medisin skal opplyse når det er advarsler mot medisinbruk under graviditet. Noen kvinner er avhengig av medisinen, og i visse tilfeller kan det være vel så skadelig for barnet om de slutter med medisinen. En del som har epilepsi må bruke medisin, men dette må gjøres i samråd med lege, sier Engeland.

Powered by Labrador CMS