JUSTERINGER: Behandlingslengde er i noen tilfeller kortet ned, i tråd med oppdatert kunnskap, mens det er tydelig presisert når det er behov for lengre behandling eller høyere dosering. Illustrasjonsfoto: Getty Images Foto:

JUSTERINGER: Behandlingslengde er i noen tilfeller kortet ned, i tråd med oppdatert kunnskap, mens det er tydelig presisert når det er behov for lengre behandling eller høyere dosering. Illustrasjonsfoto: Getty Images

Foto:

Nye anbefalinger for antibiotikabehandling av hud- og bløtdelsinfeksjoner

Ti år etter at de nasjonale retningslinjene kom, er anbefalingene for bruk av antibiotika i sykehus ved hud- og bløtdelsinfeksjoner revidert.

Publisert

Infeksjonene det er snakk om kan være fra lette til livstruende. Eksempler er sårinfeksjoner, fotsår hos diabetikere og såkalt nekrotiserende infeksjoner.

– Riktig bruk av antibiotika er viktig for å gi pasientene god behandling og for å motvirke utvikling av antibiotikaresistens. Jeg er glad for oppdateringen av dette kapittelet og for at hele retningslinjen nå er revidert. Mange engasjerte fagfolk har vært med på revisjonen, vi setter stor pris på innsatsen, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Det er Helsedirektoratet som har tatt initiativet til revisjonen.

– De nasjonale retningslinjene kom i 2013 og har ikke blitt revidert før nå, sier overlege Per Espen Akselsen, som har ledet det redaksjonelle arbeidet, til Dagens Medisin.

– Tidligere har det vært overlapping mellom retningslinjene for sykehusene og primærhelsetjenesten, men nå er de blitt mer samstemt, forklarer Akselsen, som er spesialist i infeksjonssykdommer og faglig leder ved Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten.

Overlege Per Espen Akselsen har ledet det redaksjonelle arbeidet. Foto: KAS
Overlege Per Espen Akselsen har ledet det redaksjonelle arbeidet. Foto: KAS

– Det er ikke store endringer, mer justeringer på noen områder og presiseringer på andre, sier han.

Kortere behandling i noen tilfeller

Behandlingslengde er i noen tilfeller kortet ned, i tråd med oppdatert kunnskap, mens det er tydelig presisert når det er behov for lengre behandling eller høyere dosering.

Ved diabetiske fotsår anbefales for eksempel andre midler enn ciprofloksacin på grunn av risiko for bivirkninger.

Til de alvorligste infeksjonene, de nekrotiserende infeksjonene med «kjøttetende» bakterier, anbefales ulike behandlingsregimer avhengig av hvor på kroppen infeksjonen er.

Det er også egne anbefalinger for toksisk sjokk, inkludert anbefalinger for immunglobulin ved sepsis/toksisk sjokk forårsaket av gruppe A-streptokokker.

Åpner for innspill fra fagmiljøene

– Hvordan jobber dere videre med disse retningslinjene?

– Vi har valgt å publisere disse endringene direkte, og så åpne for innspill fra fagmiljøene, sier Akselsen.

Det er mulig å komme med innspill til det faglige innholdet frem til 1. mai. Alle innspill blir vurdert fortløpende av redaksjonen, og dersom det ikke er behov for umiddelbare endringer, vil de bli lagt fram samlet for fagnettverket etter fristen.

– Ambisjonen vår er at vi fremover skal gjennomgå hvert kapittel hvert tredje år, sier Per Espen Akselsen.

Den nasjonale retningslinjen for bruk av antibiotika i sykehus består av rundt 160 diagnoser og indikasjoner med flere underliggende anbefalinger. Med revideringen av kapitlet om hud- og bløtdelsinfeksjoner er alle organspesifikke kapitler revidert og publisert i ny form.

Les også: Oppdaterte retningslinjer: Egne anbefalinger for de sykeste sepsispasientene

Powered by Labrador CMS