AKUTTMOTTAK: Studien inkluderte alle som kom til akuttmottaket ved Diakonhjemmet sykehus, ikke bare de som endte opp med å bli innlagt på sengepost.

Foto: Nicolas Tourrenc

Hvert femte besøk på akutten knyttet til bruk av legemidler: – Oppsiktsvekkende

Studie viser at 19,7 prosent av besøkene i akuttmottak, uansett alder, kunne knyttes til legemidler pasientene hadde brukt før innleggelsen. 

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Hver femte innleggelse i akuttmottaket kunne knyttes til legemiddelbruk, ifølge en studie gjennomført av Lisbeth D. Nymoen, doktorgradsstudent ved Diakonhjemmet Sykehusapotek og Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo.

Funnene baserer seg på en studie som ble gjennomført ved akuttmottaket på Diakonhjemmet sykehus i 2017 og 2018. 

– Oppsiktsvekkende
Nymoen viser til at man i mange år har regnet med at omlag ti prosent av innleggelsene av eldre ved medisinske sykehusavdelinger i Norge er legemiddelrelaterte.

– Ettersom vi har brukt en mer sammensatt metode enn de tidligere studiene, mener vi at dette oppsiktsvekkende resultatet er nærmere sannheten, sier Nymoen til nyhetsavisen Titan. 

Hun forklarer at dersom legen er mer bevisst på at innleggelsen kan være legemiddelrelatert, kan dette føre til en mer målrettet og effektiv behandling av pasienten. 

– Det vil også være en risiko for feilbehandling dersom det ikke blir oppdaget at innleggelsen er legemiddelrelatert.

Med akuttmottak under økende press over hele verden, er det viktig med raske avklaringer, slik at avgjørelsen om pasienten skal legges inn på en sengepost eller sendes hjem blir tatt på riktig grunnlag, mener Nymoen. 

Over sytti prosent av tilfellene handlet om bivirkninger, mens drøyt 16 prosent av de legemiddelrelaterte tilfellene skyldes feil bruk av legemiddelet. 

Ifølge Nymoen kan det handle om at pasienten har misforstått instruksen fra legen eller avsluttet medisineringen. 

Forsterker hverandre
En annen lignende kilde til forebyggende feil er ifølge Nymoen når pasienten får flere legemidler som skal virke mot ulike sykdommer, men som kan gi samme type bivirkninger. 

– De kan forsterke hverandre og øke risikoen. Den risikoen kunne vært unngått om pasienten hadde fått jevnlige legemiddelgjennomganger. 

Studien inkluderte alle som kom til akuttmottaket, ikke bare de som endte opp med å bli innlagt på sengepost.

De så også på andre legemiddelrelaterte problem enn bivirkninger, som ble identifisert av kliniske farmasøyter som gjennomførte legemiddelgjennomganger for pasientene mens de var i akuttmottaket. 

Powered by Labrador CMS