ÅTTE LEGEMIDLER PÅ AGENDAEN: I mandagens møte i Beslutningsforum, som ledes av Stig Slørdahl, ble det tatt beslutning om i alt åtte legemidler. Bildet er tatt i et tidligere møte. Arkivfoto Foto:

Beslutningsforum sa ja til ett og nei til syv legemidler

For høye priser er hovedbegrunnelsen til at Beslutningsforum sa nei til syv legemidler. Bare ett legemiddel fikk et betinget ja til innføring.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

På mandagens møte i Beslutningsforum ble det tatt beslutning om hvorvidt åtte legemidler kan innføres i det offentlige helsevesenet.

Bare ett legemiddel fikk betinget ja til bruk, mens syv legemidler fikk nei, i all hovedsak på grunn av for høye priser, ifølge nyemetoder.no.

Benralizumab (Fasenra) kan brukes ved behandling av alvorlig eosinofil astma frem til det gjennomføres et anbud. Medikamentet kan bare forskrives av spesialist i lungesykdommer og ut ifra visse kriterier. Les mer om kriteriene her.

Fikk nei
Legemiddelet dupilumab (Dupixent) innføres ikke som behandling ved alvorlig atopisk dermatitt. Dokumentasjonen er god nok, men behandling er for dyr, var konklusjonen.

Nok et hudlegemiddel fikk nei: Iksekizumab (Taltz) innføres ikke som behandling av plakkpsorias fordi det allerede finnes alternativ behandling for denne pasientgruppen, og fordi prisen på Taltz er høyere enn disse.

Samme argumentasjon ligger til grunn for nei til én-tablettformuleringen med biktegravir/emtricitabin/tenofoviralafenamid (Biktarvy) som kombinasjonsbehandling av HIV-pasienter.

Usikker dokumentasjon
For høy pris er også begrunnelsen for nei til darvadstrocel (Alofisel) til behandling av komplekse perianale fistler hos pasienter med Crohns sykdom. I tillegg til for høy pris, er det også knyttet usikkerhet til dokumentasjonen.

Methoxyflurane (Penthrox) innføres ikke som andre- eller tredjelinjebehandling av akutt, moderat til alvorlig smerte. Beslutningsforum mener metoden for kostbar og at det er uklart hva legemiddelet vil kunne erstatte.

Benmargskreft
Også lenalidomid (Revlimid) i kombinasjon med deksametason har en for høy pris, ifølge Beslutningsforum, men kan innføres til pasienter med tidligere ubehandlet myelomatose (benmargskreft), hvor transplantasjon ikke er aktuelt og når standardbehandling med kombinasjonsregimet bortezomib/melfalan/prednisolon ikke kan gis.

Powered by Labrador CMS