FORNØYD: Nils Kristian Klev er fornøyd med at saken om Legelisten tas opp på ny.

Foto: Vidar Sandnes

Høyesterett skal vurdere om leger kan reservere seg mot nettomtale

Legene får saken om nettstedet Legelisten tatt opp i Høyesterett. – Det blir interessant å se hva Høyesterett mener om sakens rettslige spørsmål, sier advokat Stein-Erik Jahr Dahl som representerer staten.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Høyesteretts ankeutvalg har besluttet at saken om publisering av anonyme kommentarer på nettstedet Legelisten.no skal behandles i Høyesterett. Det var  Legeforeningen selv som først meldte om nyheten.

Beslutningen ble fattet av Høyesteretts ankeutvalg fredag.

I mars ble det klart at fagforeningen anket saken om nettstedet inn til Høyesterett etter å ha tapt saken både i lagmannsretten og tingretten. 

– Vi er godt fornøyd med at vår anke har sluppet igjennom Høyesteretts nåløye. Det betyr at domstolen vurderer saken som prinsipiell og som viktig å avklare, uttaler Nils Kristian Klev i Allmennlegeforeningen i en pressemelding.

Overfor Dagens Medisin sier Klev at det er hyggelig at saken går videre til behandling i landets øverste domstol.

– Dette er en viktig sak for oss.

– Blir interessant

Det er Regjeringsadvokaten som representerer staten i saken.

– Beslutningen om å fremme anken til behandling viser at saken er tilstrekkelig prinsipiell til å behandles av Høyesterett, og det blir interessant å se hva Høyesterett mener om sakens rettslige spørsmål, uttaler advokat Stein-Erik Jahr Dahl som er prosessfullmektig hos Regjeringsadvokaten til Dagens Medisin.

Lagmannsretten i tvil

Legeforeningen gikk til søksmål mot staten ved Personvernnemnda i 2019 for å få gjennomslag for at leger skal ha en generell rett til å reservere seg mot omtale på nettstedet Legelisten.

Borgarting lagmannsrett landet på at Legelisten og pasienters ytringsfrihet og interesse av publiseringene veier tyngre enn helsepersonells interesser og rett til privatliv.

Samtidig skrev dommerne i sin konklusjon at retten hadde vært i tvil.

Svært få saker tas inn til behandling i Høyesterett. Som hovedregel må en sak ha prinsipiell betydning for å bli fremmet.

Positive til behandling

Leder Mari Bø Haugstad i Personvernnemnda har tidligere sagt til Dagens Medisin at hun mener det "ville være spennende" med en behandling av saken i Høyesterett.

Daglig leder for Legelisten, Lars Haakon Søraas, har gitt uttrykk for at han mener det ville være naturlig om saken ble behandlet i landets øverste domstol – og sa samtidig at han "ser frem til å få satt et endelig punktum i saken".

Få saker

Personvern-advokat Marianne L. Ljones i advokatfirmaet Arntzen de Besche uttalte til Dagens Medisin i mars at hun trodde det var var sannsynlig at Høyesterett ville ta stilling til saken.

Ljones viste blant annet til at EUs personvernforordning (GDPR), som saken gjelder, er et nytt regelverk. 

– Det er svært få saker knyttet til EUs personvernsforordning som er ført ved norske domstoler og det har ikke blitt ført noen saker om behandlingsgrunnlag, sa Ljones.  

Ikke berammet

Saken er enda ikke berammet. Partene vil i første omgang innkalles til et planleggingsmøte for videre løp, skriver Legeforeningen i sin pressemelding.

I utgangspunktet vil dato for behandling settes senest seks måneder etter mottak av anken hos Høyesterett, men det kan ta lengre tid før saken kommer opp, ettersom Legeforeningen har bedt om at behandlingen avventes til nye EU-retningslinjer er lagt frem. De nye retningslinjene er forventet å være på plass innen utgangen av september.

Saken er oppdatert 24.05.2021 kl. 18:50 med en uttalelse fra Regjeringsadvokaten. 

Powered by Labrador CMS