Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
TAPTE RETTSSAK: Legeforeningen, her ved president Marit Hermansen, tapte rettsaken om Legelisten.nos rett til publisere anonyme vurderinger om leger på nett. Foto: Siri Øverland Eriksen

Tapte saken om Legelisten.no

Legeforeningen tapte saken om hvorvidt leger skal kunne reservere seg mot anonyme vurderinger på nett. 

Publisert: 2019-12-18 — 17.11
Denne artikkelen er over to år gammel.

I en fersk dom i Oslo tingrett fastslår retten at nettsiden Legelisten.no kan samle inn og publisere vurderinger av helsepersonell, uten at helsepersonellet får mulighet til å reservere seg mot dette. 

Bakgrunnen for dommen er at Legeforeningen i sommer gikk til søksmål fordi foreningen mente at Legelistens publisering av anonyme vurderinger var i strid med EUs personvernforordning (GDPR). GDPR krever at all behandling av personopplysninger må ha et rettslig grunnlag for å være lovlig. 

Søksmålet var rettet mot staten og ikke Legelisten AS på grunn av et vedtak i klageorganet Personvernnemnda som fastslår at leger ikke kan reservere seg mot offentliggjøring av slik informasjon. I den nye dommen fastslår Oslo tingrett at Personvernnemndas vedtak er gyldig. 

– Vi er fornøyde med at retten var enige i at vi har truffet et riktig vedtak i tråd med loven, sier leder Mari Bø Haugstad i Personvernnemnda til Dagens Medisin.

Her kan du lese hele dommen.

«Vil begrense formålet»

«Å pålegge Legelisten å innføre en generell reservasjonsrett vil resultere i at nettsiden langt på vei mister sin informasjonsverdi», står det å lese i dommen.

Retten viser til at pasienter er gitt rett til fritt valg av fastlege:

«Dersom retten til fritt valg skal være reell, er informasjon om den enkeltes behandlers servicenivå nødvendig. Det gjelder selv om informasjonen ikke er knyttet til det rent medisinske.»

Retten viser også til at det ikke finnes andre steder hvor subjektive vurderinger publiseres og kategoriseres.

«Ikke reelt alternativ»

«Legeforeningens vitner mente det burde være tilstrekkelig for å oppnå formålet ved at det ble mer vanlig med direkte tilbakemeldinger mellom lege og pasient. Å basere seg på at formålet oppnås ved at pasienter skal gi tilbakemeldinger til fastlegen i løpet av, eller etter en behandlingssituasjon, vil ikke være et realistisk og reelt alternativ», heter det i rettens vurdering.

«Pasienter vil i praksis heller ikke gi slike direkte tilbakemeldinger etterpå. Retten viser til styrkeforholdet mellom behandler og pasient, der pasienten er den svakeste part. Direkte tilbakemeldinger mellom behandler og pasient er derfor ikke et tilstrekkelig alternativ slik retten ser det. Slike direkte tilbakemeldinger vil heller ikke bli kjent for andre pasienter.»

Om det at vurderingene gjøres anonymt på nettsiden, skriver retten at den «har forståelse for at det kan være krevende for helsepersonell å måtte forholde seg til anonyme tilbakemeldinger», men at mange pasienter sannsynligvis ikke vil dele sine vurderinger dersom den som kommenterer må oppgi fullt navn.»

President i Legeforeningen, Marit Hermansen, oppgir i en kort kommentar at hun er gjort kjent med avgjørelsen.

– Vi er kjent med dommen og kommer til å sette oss grundig inn i den, sier Hermansen til Dagens Medisin.

Hermansen viser til leder i Allmennlegeforeningen Nils Kristian Klev. Klev var ikke tilgjengelig for kommentar onsdag kveld.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Sven Richard Haugvik 18.12.2019 19.00.03

  Lege

  Det mest upopulære sykehuset i Norge bli nå sentralsykehus på Helgeland. 400 tilfeldig valgte pasienter fra hvert av landets 61 sykehus ble bedt om å vurdere sykehuset i den årlige undersøkelsen til «Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten»* - en ide fra Dagfinn Høybråten 2013. Lister over topp og bunn: KILDE: FHI/Aftenposten, som er basert på pasienters tilbakemeldinger i ni forskjellige kategorier. Skalaen går fra 1-5. *INFO FRA NSD (31.12.2015 Nedlagt: Enheten ble nedlagt fordi den ble innlemmet i en allerede eksisterende enhet. Saksgang og dokumenter for denne endringen: Saksnummer Stortinget sakid=(63651) «Enheten ble innlemmet»: Fra 1.1.2016 inntreffer følgende endringer under Folkehelseinstituttet: - Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Kunnskapssenteret) deles i to og innlemmes i hhv Folkehelsesinstituttet og Helsedirektoratet, forvaltningsoppgaver flyttes til Hdir (Avdeling for kvalitet og pasientsikkerhet samt Sekretariatet for prioriteringsutvalget) -pussig?

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!