GRATIS MEDISIN: – Dersom vi leger sier ja takk til gratis behandling med prøvepakker på et nytt medikament som er så dyrt at Beslutningsforum ikke vil godkjenne det før det har vært gjennom flere runder med prisforhandlinger, er det vi som får prioriteringsvalget i fanget når gratisprøven er brukt opp. Det sier avdelingsdirektør Lisbeth Rustad ved Haukeland universitetssjukehus. Foto: Vidar Langeland

Setter foten ned for tilbud om gratisprøver på medisiner

Sykehusavdelinger fikk tilbud om vareprøver på legemidler.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

– Vi ønsker at klinikerne – og ikke legemiddelfirmaene – skal prioritere og velge hvilke legemidler som skal brukes til den enkelte pasient.

Det sier avdelingsdirektør Lisbeth Rustad ved Hudavdelinga på Haukeland universitetssjukehus, etter at flere sykehusavdelinger fikk tilbud om gratisprøver på legemidler. Målet var at pasientene skulle få prøve medisinene i forkant av legemiddelanbudene.

– Tilbudet ble sendt som en henvendelse til flere avdelinger, forteller Rustad til Dagens Medisin.
– Dette skapte litt diskusjon i fagmiljøet, og vi her på Haukeland sa at vi ikke ville ta imot tilbudet på grunn av utfordringene det ville skape.

Seniorrådgiver Pål Rydstrøm i Sykehusinnkjøp HF, helseforetaket som anskaffer legemidler på vegne av alle sykehus i Norge – blant annet gjennom anbudskonkurranser – forteller at en slik tilnærming fra et legemiddelselskap har vært ukjent for dem:
– Vi fikk tilbakemeldinger fra helseforetakene om at enkelte leverandører, etter å ha fått godkjent sitt legemiddel i Beslutningsforum, gikk til sykehusene og tilbød dem gratisprøver på medisiner slik at legene skulle få prøve dem før produktene ble plassert inn i anbefalingene som distribueres til helseforetakene, sier Rydstrøm.

- I verste fall kan dette resultere i feilbehandling og feil bruk av ressurser på helseforetakene, sier seniorrådgiver Pål Rydstrøm i Sykehusinnkjøp HF. Foto: Vidar Sandnes

–Uryddig
– Det ble en uryddig situasjon, der firmaene sa at på denne avdelingen kan så og så mange leger få en vareprøve hver. Så skulle legene signere ut gratisprøvene og avdelingen starte behandling på enkelte pasienter.

– Vårt problem her er at vi risikerte at avdelingene som fikk disse prøvepakningene, startet behandling på en pasient som ikke skulle ha hatt legemidlet som førstevalg, ut ifra anbefalingene som gjelder.

Vinneren av Sykehusinnkjøps anbudskonkurranser er det legemidlet som da anbefales brukt som førstevalg i behandlingen av pasientene. 

Pasientsikkerhet
– Dette handler om pasientsikkerhet, og at man risikerte at en pasient måtte avslutte behandlingen og flyttes over på et produkt som skulle ha vært valgt i første omgang. I verste fall kan dette resultere i feilbehandling og feil bruk av ressurser på helseforetakene.

– Vi har derfor stoppet muligheten til å dele ut gratisprøver i fremtidige anskaffelser. Dette er presisert i konkurransegrunnlag og rammeavtaler. Omfanget er sannsynligvis ikke stort. Vi ble av et helseforetak gjort kjent med det første eksempelet i fjor sommer. Vi forsto fra sykehusene som tok kontakt at de opplevde dette som ugreit. Vi har ikke oversikt over mengden prøvepakninger som ble delt ut, men håper vi fikk stoppet dette på et tidlig tidspunkt, sier Rydstrøm til Dagens Medisin.

– Får prioritering i fanget

Lisbeth Rustad advarer:

– Dersom vi leger sier ja takk til gratis behandling med prøvepakker på et nytt medikament som er så dyrt at Beslutningsforum ikke vil godkjenne det før det har vært gjennom flere runder med prisforhandlinger, er det vi som får prioriteringsvalget i fanget når gratisprøven er brukt opp. Da vil, og må, pasienten ha mer av den, noe som kanskje koster uanstendig mye.

Hun forteller at legemidlet som ble tilbudt i dette tilfellet, er en medisin i sprøyteform for hudsykdom, som pasienten etter litt opplæring kan ta hjemme.

– Tungvinn innføring
– Dette er en gunstig måte å behandle kronisk alvorlig hudsykdom på, og man får mulighet til å gi god behandling til mange, uten å ta pasientene inn på sykehuset.

– Utfordringen vår nå er at de nye legemidlene med markedsføringstillatelse må gjennom systemet med tidkrevende metodevurderinger og endelig avgjørelse om bruk i Beslutningsforum. Denne metoden for å innføre de nye dyre medisinene, fremstår for mange klinikere som en tungvinn måte å gjøre det på, og det tar tid. Samtidig er dette en også en måte å sørge for at man har noenlunde kontroll på utgiftene.

Rustad har i flere år sittet i spesialistgruppen som vurderer legemidlene for psoriasis i anbudsprosessen.

– I de årene jeg har vært med, har vi påvirket prisene og forhandlet frem akseptable priser på kostbare legemidler i Norge. Og vi ønsker at klinikerne, og ikke legemiddelfirmaene, skal prioritere og velge hvilke legemidler som skal brukes til den enkelte pasient. Men for pasienten kan dette utgjøre en stor forskjell, og noen kan få et nytt liv med et nytt legemiddel.

Noen takket ja
– Jeg vet at noen har takket ja til tilbudet om gratisprøver. Og jeg tror vi vil se flere slike tilbud fra industriens side. Utfordringen er at klinikerne er opptatt av å gi det best mulige tilbudet til pasienten.

– Det er vanskelig å ta situasjonen med stadig tøffere prioriteringer inn over seg. Alle er sine pasienter nærmest, og det er veldig krevende å skulle løfte blikket og ta et metaperspektiv her: Dette krever mye, og ikke alle leger er komfortable med dette, sier Rustad.

Legemiddelforskriften
Anledningen til å gi gratisprøver, reguleres av Legemiddelforskriften.
Legemiddelindustrien (LMI) viser til at de kun har fått opplyst om denne saken fra Dagens Medisin, og at de ikke kjenner detaljene i den:

– Men slik vi har fått presentert det, ser vi ikke at det har skjedd noen brudd på reglene, heter det fra LMI-direktør Karita Bekkemellem.

Powered by Labrador CMS