Lærer LP i London

15 norske helsearbeidere reiser jevnlig til London for å lære seg Lightning Process. - Hvis dette viser seg å være en effektiv metode, bør det offentlige helsevesenet vurdere om den kan integreres som et behandlingstilbud, sier William Goldsack, spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel.

Norske leger, fysioterapeuter, psykologer og sykepleiere er nå i full gang med å lære seg Lightning Process (LP).
Halvparten av de 35 norske som deltar på kurset i LP, er helsepersonell. Til nå har helsepersonell vist liten interesse for metoden.
- Det er positivt at helsepersonell nå lærer seg LP og kan sette dette verktøyet inn i en større sammenheng, sier fysioterapeut Marianne Svanevik. Hun og William Goldsack, som også er spesialist i allmennmedisin og idrettslege, er blant de 15 norske helsearbeiderne som deltar på kurset i London.
Trenger oppfølging
Svanevik mener at det er viktig at pasienter som har gått på LP-kurs, får mulighet til oppfølging av helsepersonell i etterkant.
- De har ofte vært ute av det vanlige livet i årevis. Pasientene trenger et kvalitetssikret opplegg som blant annet består av gradert opptrening for å bli fullstendig rehabilitert. Jeg har vært i kontakt med mange av disse pasientene, og jeg ser at noen faller litt tilbake i gammelt mønster etter hvert. De trenger påfyll og oppdatering, sier Svanevik.
- Mange av dem som har vært syk lenge, har utviklet psykososiale problemer. Stressfaktorene i livet deres vil ikke nødvendigvis være løst selv om de blir friske, og da kan det være lett å få tilbakefall, sier William Goldsack.
Dyrt for pasientene
De som praktiserer metoden i Norge, tar i dag 15.000 kroner for et kurs over tre dager.
- Dette kan være dyrt for pasientene. Vil dere også ta denne summen?
- Hvis det viser seg at dette er en effektiv metode, bør den på sikt integreres i det offentlige helsevesenet, for de den er egnet for, sier William Goldsack.
- Er det greit at pasientene behandles av personer som ikke er helsepersonell?
- Hvis jeg som lege skal bruke denne teknikken, vil det være behandling. Hvis en som ikke er helsepersonell gjør det, vil det være trening og kursvirksomhet. Dette er en vanskelig situasjon, sier Goldsack.
De mener også det er viktig at helsepersonell ser nærmere på hva LP egentlig er.
- Man har de to siste årene sett at LP har god effekt på relativt mange personer med kronisk utmattelsessyndrom. Men dokumentasjonen er mangelfull. Vi som helsepersonell må finne ut hva LP er, og mene noe om det, sier Svanevik.
Hypnoterapi
Nå har de norske deltakerne kommet over halvveis i den innledende undervisningen. Til sommeren skal eksamen bestås.
Det grunnleggende kurset består av opplæring i hypnoterapi, nevrolingvistisk programmering og coaching. - Dette er grunnpilarene i Lightning Process. Hypnoterapien gjøres for å jobbe med endring. Den får pasienten i en avspent tilstand, der det er mulig å jobbe med uhensiktsmessige tankemønstre og forestillinger, sier Goldsack.
I nevrolingvistisk programmering brukes språket aktivt for å få hjernen til å prosessere informasjon på en så hensiktsmessig måte som mulig for å oppnå de målene man ønsker.
- Pasientene lærer å påvirke sin egen helsetilstand, sier Svanevik.
Ikke psykiatri
Goldsack understreker at det at man jobber med uhensiktsmessige tankemønstre, på ingen måte indikerer at kronisk utmattelsessyndrom er en psykiatrisk lidelse.
- Det er fortvilet at man ennå ikke ser kropp og sjel som ett. Når ME-foreningen sier at ME ikke har noe med psyke å gjøre, blokkeres alle muligheter til å påvirke kroppens fysiologiske ubalanse gjennom å jobbe med kognitive teknikker, sier Goldsack.
Han påpeker at alle kroppens livsviktige fysiologiske prosesser styres fra hjernen.
- Heldigvis har man utviklet metoder som i mange tilfeller kan påvirke hjernen til å gjenopprette kroppens likevekt når reguleringsmekanismene har blitt forstyrret av ulike årsaker, sier han.


- Kan også brukes på fibromyalgi

William Goldsack mener Lightning Process også kan brukes for lidelser som fibromyalgi og smerter etter whiplash.

- Jeg mener denne behandlingen kan brukes også for andre tilstander, som fibromyalgi og andre komplekse smertetilstander, sier Goldsack.
Han mener hjernens måte å prosessere impulser på, er forstyrret i denne type tilstander.
- Det samme kan gjelde for smerter etter whiplash, eller for pasienter som har amputert et ben og har såkalte fantomsmerter. Opplevelsen av smerte dannes i hjernen, og dette er noe som kan påvirkes. En fakir som ligger på en spikermatte, påvirker smerteimpulsene til hjernen, sier han.
Goldsack understreker at det er viktig å snakke om tilstanden på riktig måte.
- Hvis man sier til pasienten med kronisk utmattelsessyndrom at dette er en mystisk tilstand som han kanskje ikke blir frisk av, er dette svært uheldig, sier han.
Han mener det er viktig å ansvarliggjøre pasientene.
- Jeg sier ofte at pasienten selv har nøkkelen til å påvirke hjernen sin til å komme ut av dette. Vår oppgave er å hjelpe dem å finne nøkkelen, sier Goldsack.


SØKELYS PÅ ME-BEHANDLING:
- Valfarter til omstridt ME-behandling
- Vil forske på LP
- Britisk spesialist tilbyr ME-kurs for norske leger
- Utfordrende finansiering
- Mange blir ikke friske med LP
- Lærer LP i London
- Etterlyser intensiv ME-behandling i helsevesenet
Alle saker fra Dagens Medisin 06/09

Powered by Labrador CMS