VIL JOBBE MINDRE: Marit Hermansen er president i Legeforeningen. Foreningen varsler streik fra mandag for å jobbe færre timer i uken på legevakt. Foto: Vidar Sandnes

VIL JOBBE MINDRE: Marit Hermansen er president i Legeforeningen. Foreningen varsler streik fra mandag for å jobbe færre timer i uken på legevakt.

Foto: Vidar Sandnes

Tar ut leger i streik i fem byer

Legeforeningen tar ut 23 leger i Tromsø, Trondheim, Narvik, Bergen og Stavanger  i streik fra og med mandag.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Konflikten mellom Legeforeningen og KS

Legeforeningen har varslet streik fra mandag 26. oktober.Legene ønsker et tak for hvor mange timer legevakt en fastlege kan pålegges å jobbe.KS, som organiserer kommunene, vil ikke innføre et slikt tak og mener at fastlegenes arbeidsbelastning må sees på som en helhet.

Saken er oppdatert.

– Norge står midt i en pandemi som har hatt store konsekvenser for helsetjenesten. Vårt første uttak skåner befolkningen og pasientene i stor grad for konsekvensene av streiken. Vi er opptatt av å ta samfunnsansvar, også under en streik, sier president Marit Hermansen i en pressemelding.

Foreningen melder nå at 23 leger i Tromsø, Trondheim, Narvik, Bergen og Stavanger tas ut i streik fra og med mandag.

Marit Hermansen sier til Dagens Medisin at foreningen har lagt vekt på forsvarlighet i sitt uttak.

– For oss har det vært viktig å gjøre et forsvarlig uttak. Vi har derfor valgt aktive legevaktsleger som også er fastleger. Vi mener dette uttaket ikke vil være truende for liv og helse, samtidig som vi ikke vil gjøre det vanskelig for kommunene å bevare sin pandemiberedskap.

Strider om legevakt

Bakgrunnen til uenigheten mellom Legeforeningen og kommunene er legevakt. Fastlegene har gjennom den så kalte særavtalen unntak fra begrensninger i arbeidsmiljøloven om arbeidstid. Samtidig er fastlegene pålagt å gå legevakt utenom ordinær åpningstid som følge av fastlegeforskriften. En undersøkelse fra 2018 viser at det kan innbære at leger i små kommuner er på jobb i 100 timer i uken.

Nå har Legeforeningen varslet streik for å få et tak for hvor mange timer den enkelte lege skal måtte jobbe. Legene vil ha en ukentlig begrensning på inntil syv timer aktiv vakt eller 28 timer beredskapsvakt.

KS og kommunene sier at de deler legenes bekymring, men vil ikke imøtekomme kravet. Organisasjonen mener at problemet med legenes arbeidsbelastning må løses samlet og ikke i et tariffoppgjør. 

Måtte melde fra innen onsdag

Legeforeningen hadde frist på seg til klokken 15 på onsdag med å melde så kalt plassfratredelse for å kunne starte streik fra mandag. Dette innebærer at foreningen leverer inn en navneliste over personene som skal tas ut i streik fra mandag morgen til den enkelte kommune hvor legen er ansatt. Samtidig varsles også KS om streikens omfang.

Oslo ikke aktuell

– Disse fem byene er valgt fordi de er fem store byer i dette tariffområdet med store solide legevakter, sier Hermansen om valget av de enkelte byene.

Hovedstaden er ikke blant kommunene som nå tas ut i streik. Det skyldes at kommunen ikke er en del av tariffområdet som det er forhandlet om fordi Oslo kommune forhandler direkte med Legeforeningen, ikke gjennom KS som de andre kommunene.

Rammeavtalen for Oslo kommune som regulerer flere tilsvarende tema skal etter planen også snart reforhandles, opplyser Legeforeningen.

Åpen dør

Hermansen opplyser at det ikke er kontakt mellom foreningen og KS på forhandlernivå.

– Men hos oss er døren alltid åpen. Vi ønsker å finne en løsning med KS, men da må vi få løst det egentlige problemet. Vi kan ikke lengre godta at det skal være en ubegrenset adgang til å pålegge disse legene vakt på toppen av fastlegeuken.

Varsler opptrapping

Legeforeningen varsler samtidig at de vil dersom de ikke kommer til enighet om en avtale før, vil streken trappes opp i begynnelsen av neste uke.

– Rekrutteringskrisen har gjort at legevaktene i mange kommuner er svært skjørt organisert og lavt bemannet. Vi vil likevel strekke oss langt for å avvikle en videre streik uten at dette rammer pasienttilbudet på unødig vis, sier Hermansen i pressemeldingen onsdag formiddag.

– Hvordan vil dere bestemme hvem som da tas ut i streik i neste omgang?

– Vi må hele tiden forsøke å ta uttak som ikke rammer pasientene og utgjør en fare for liv og helse, samtidig er det svært krevende å ta ut helsepersonell i streik uten at dette settes på spissen. Det gjelder spesielt på legevakt. Dette er en krevende balansegang som vi vil prøve å ivareta.

En eventuell opptrapping må meldes med fire dagers varsel.

Slik er fordelingen av uttaket Legeforeningen meldte inn onsdag formiddag:

Bergen kommune: 5 personer
Narvik kommune: 5 personer
Stavanger kommune: 4 personer
Tromsø kommune: 5 personer
Trondheim kommune: 4 personer

Powered by Labrador CMS