Kronisk tretthet etter barnekreft

Personer som overlever kreft som barn, sliter ofte med kronisk tretthet.

Publisert

Fra tidligere har det vært kjent at voksne som overlever kreft sliter med kronisk tretthet. Inga Maria  Jóhannsdóttir ved Kreftsenteret ved Ullevål Universitetssykehus (OUS) fant gjennom sin studie at det samme gjelder for dem som overlever de typiske krefttilfellene hos barn.

Kartla de fleste
Jóhannsdóttir  kartla 70 prosent av de nærmere 600 norske barna som i perioden 1985 til 2001 ble behandlet for krefttypene akutt myeloid leukemi (AML), infratentorial astrocytom (IA) og Wilms tumor (WT).

Personene som besvarte spørreskjemaene, ble gruppert etter alder.

De eldste sliter mest
Personene som var i alderen mellom 19 og 34 år da de ble spurt om sin kroniske tretthet, hadde økt hyppighet av dette sammenlignet med gruppen som var mellom 13 og 18 år.

Den eldste gruppen hadde også høyere prevalens av kronisk tretthet enn en gruppe med kontrollpersoner i samme alder.

Bedre mental helse
Personene som slet med kronisk tretthet i gruppen med de eldste overleverne, hadde dårligere fysisk helse enn kontrollgruppen.

Samtidig hadde de bedre mental helse sammenlignet med kontrollpersoner som også hadde kronisk tretthet. Johannsdottir spekulerer i om dette gjenspeler ulike underliggende mekanismer for kronisk tretthet i de to gruppene.

Powered by Labrador CMS