HELSEFORSIKRING: Aleris-direktør Grethe Aasved sier en økende andel pasienter som får behandling ved Aleris, har helseforsikring.  Foto: Arkivfoto
HELSEFORSIKRING: Aleris-direktør Grethe Aasved sier en økende andel pasienter som får behandling ved Aleris, har helseforsikring. Foto: Arkivfoto

Svært få betaler selv for dyr kreftmedisin

Hittil i år har fire kreftpasienter fått behandling ved private Aleris Kreftsenter med kostbar medisin som Beslutningsforum hadde sagt nei til. Bare én betalte av egen lomme.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Det viste administrerende direktør i Aleris Helse, Grethe Aasved, til da hun holdt innlegg på fagkonferanse om kreft i regi av Dagens Medisin nylig.
Per 24. april i år, og etter cirka fire måneders drift av infusjonsenheten ved Aleris Kreftsenter, hadde fire pasienter fått behandling med kostbar kreftmedisin: To brystkreftpasienter hadde fått Kadcyla og én hadde fått Perjeta. Én pasient med prostatakreft hadde fått behandling med Jevtana.
To av pasientene fikk dekket behandlingen gjennom helseforsikring, én pasient finansierte behandlingen gjennom midler fra innsamlingsaksjon, og én pasient betalte selv, ifølge Aasved.
Fikk først nei i Beslutningsforum
Kadcyla og Jevtana har fått nei til bruk/offentlig finansiering i Beslutningsforum. Perjeta hadde tidligere fått nei, men fikk ja 16. mars i år.
Ifølge metodevurderingene fra Legemiddelverket, er det cirka 100 pasienter årlig som kan ha mulig nytte av Perjeta, og omtrent like mange som vil kunne være aktuelle for behandling med Kadcyla.

I tillegg til de fire pasientene, har to pasienter tidligere fått behandling med Yervoy ved Aleris, da legemiddelet hadde fått nei til offentlig finansiering. Senere snudde daværende helseminister Jonas Gahr Støre og lovet pasienter med føflekkreft behandling gjennom en studie det ble bevilget penger til.

– Trolig lite kjent
Leder av Norsk onkologisk forening, Stein Sundstrøm, har tidligere uttalt at han er bekymret for at det offentliges nei til kreftmedisiner vil føre til et todelt helsevesen. Han mener det er to mulige forklaringer på relativt få pasienter hos Aleris så langt:

– Volumet er lite, og trolig er det to grunner til det. Den ene årsaken er kanskje at tilbudet ikke er kjent blant pasienter eller leger. Den andre mulige forklaringen kan være at legene er klar over tilbudet, men vegrer seg for å informere pasienter de tror ikke har muligheten til å få dekket dette selv, av egen lomme eller via helseforsikring, sier Sundstrøm til Dagens Medisin.
– Er det færre pasienter enn du hadde forventet?
– Jeg ser fremdeles for meg at det blir et todelt helsevesen, først og fremst gjennom at flere vil kunne betale gjennom privat helseforsikring, svarer Sundstrøm.
Høyere andel med refusjon
Aleris Kreftsenter utreder cirka 1400 pasienter hver måned.  I siste kvartal i fjor fikk omtrent halvparten av pasientene ved kreftsenteret dekket utredning gjennom offentlig refusjon.
Det er en dobling siden 2013, da 24 prosent av pasientene fikk utredning dekket av det offentlige, gjennom avtaler Aleris har med helseforetakene. I 2014 var andelen på 35 prosent.

Grethe Aasved viser til at en økende andel av pasientene ved Aleris har helseforsikring.

Powered by Labrador CMS