BESLUTTER: Forumet beslutter hvilke legemidler som skal tilbys gjennom det offentlige helsetilbudet. F.V - Øistein Myhre Winje (brukerrepresentant), Herlof Nilssen (adm. dir. Helse Vest), Stig Slørdahl (adm. dir. Helse Midt), Cathrine M. Lofthus (adm. dir. Helse Sør-Øst) og Lars Vorland (adm. dir. Helse Nord). Foto: Per Corneliussen

Nei til brystkreftmedisin

En ny brystkreftmedisin kan ikke tas i bruk ved norske sykehus.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

INNFØRING AV NYE MEDISINER

De regionale helseforetakene beslutter i fellesskap hvilke metoder i helsevesenet, medisiner eller prosedyrer, som kan tas i bruk på nasjonalt nivå.Beslutningene fattes av Beslutningsforum for nye metoder.  De baserer avgjørelsen på metodevurderinger gjort av Statens Legemiddelverk eller Kunnskapssenteret.

OSLO/MAJORSTUA: Det avgjorde Beslutningsforum for nye metoder mandag.

Traztuzumab-emtasin (Kadcyla) brukes i behandlingen av brystkreft med spredning, altså til pasienter med HER2-positiv, inoperabel eller metastatisk brystkreft.

Ifølge Beslutningsforum kan denne medisinen fortsatt ikke tas i bruk ved norske sykehus, konkluderte de i sitt møte, mandag.
Også i oktober 2014 sa Beslutningsforum for nye metoder nei til å innføre brystkreftmedisinen trastuzumab-emtansin (Kadcyla) i norske sykehus.

Aktuell for 100 pasienter i året
Deretter besluttet Beslutningsforum at leverandøren Roche kunne levere et nytt tilbud på legemidlet. 

Det er anslått at 100 pasienter er aktuelle for behandling med legemidlet hvert år i Norge.

Ifølge Legemiddelverket ville behandlingen totalt - før eventuelle rabatter - kostet sykehusene 80-100 millioner kroner i året.

Rabatt i Storbritannia
I november ga legemiddelfirmaet Roche Storbritannia rabatt på brystkreftmedisinen. Det bidro til at medisinen fortsatt er i bruk, etter at myndighetene i Storbritannia varslet at et høyt kostnadsnivå kunne bety at medisinen ble tatt ut av «ja-listen».

Powered by Labrador CMS