FÅR MER MIDLER: Av i alt 179,2 millioner kroner i Kreftforeningens årlige tildeling av forskningsmidler, går 40 millioner til studier på immunterapi. Foto:
FÅR MER MIDLER: Av i alt 179,2 millioner kroner i Kreftforeningens årlige tildeling av forskningsmidler, går 40 millioner til studier på immunterapi. Foto:

Foreslår enklere regler for immunterapi-studier

En forenkling av regelverket for visse typer immunterapi-studier kan ifølge Bioteknologirådet gjøre at forskning kommer raskere i gang og at flere kreftstudier legges til Norge.

Publisert

Bioteknologirådet foreslår at kliniske forsøk med noen former for immunterapi skal fritas fra krav i bioteknologiloven til godkjenning som genterapi.

Anbefalingen gjelder forskning der det blir benyttet DNA- eller RNA-basert genmateriale som blir brutt ned etter en tid. Rådet mener at et slikt unntak kan bidra til at kliniske studier kommer raskere i gang.

Den behandlingen som foreslås forenklet i forskningssammenheng, skjer ved at genetisk materiale blir isolert fra kreftcellene og blir benyttet til å stimulere pasientens immunceller – for at disse skal lære seg hvordan kreftcellene skal angripes.

Krever spesiell godkjenning
I dag blir slike former for immunterapi regulert som genterapi, og må ha spesiell godkjenning.

Denne reguleringen skiller seg fra reguleringen i EU, som ikke regner kortvarig behandling med RNA som genterapi, skriver Bioteknologirådet.

– Bioteknologirådet ønsker å bidra til at god og viktig forskning ikke blir bremset av unødvendige hindringer. Ved å unngå at studier blir forsinket på grunn av omfattende godkjenningskrav, kan vi også gjøre det mer attraktivt å legge kliniske studier til Norge. Dette vil være en fordel for norske pasienter, uttaler Kristin Halvorsen, leder av Bioteknologirådet.

40 millioner til immunterapi
Onsdag offentliggjorde Kreftforeningen sin tildeling av forskningsmidler. Av de i alt 179,2 millioner kronene som tildeles, går 40 av dem til studier på immunterapi. Syv av de i alt 34 prosjektene i årets tildeling har hovedfokus på immunterapi, hvorav seks kommer fra forskningsmiljøer i Oslo, melder Kreftforeningen.

Powered by Labrador CMS