PRESISJONSONKOLOGI: Overlege Hans Petter Eikesdal leder Petremac-studien, og delte erfaringer med kolleger under Onkologisk forum i Holmenkollen i Oslo. Foto: Målfrid Bordvik Foto:
PRESISJONSONKOLOGI: Overlege Hans Petter Eikesdal leder Petremac-studien, og delte erfaringer med kolleger under Onkologisk forum i Holmenkollen i Oslo. Foto: Målfrid Bordvik Foto:

29 pasienter har fått Perjeta gjennom studie

I en studie får brystkreftpasienter pertuzumab (Perjeta) som neoadjuvant behandling, noe Beslutningsforum har sagt nei til. – Behandlingen gir svært god effekt, sier kreftlege Hans Petter Eikesdal.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

ONKOLOGISK FORUM, HOLMENKOLLEN: Etter lange prisforhandlinger ble legemiddelet pertuzumab (Perjeta) tilgjengelig for brystkreftpasienter med spredning i 2015.

Men Beslutningsforum bestemte senere at Perjeta ikke kan tas i bruk som neoadjuvant behandling, det vil si behandling før kirurgi eller stråling, der målet er å minske svulsten. Årsaken til avslaget var at kunnskapsgrunnlaget ikke viser tydelig effekt for pasientene. Kreftleger har tidligere kritisert denne avgjørelsen.

I Petremac- studien, som ledes av overlege Hans Petter Eikesdal ved Haukeland universitetssjukehus, har 29 pasienter likevel fått testet behandlingen i en slik setting.

– I studien har pasientene blant annet tilgang på pertuzumab i neoadjuvant setting, som Beslutningsforum så langt har sagt nei til. 29 pasienter har fått behandlingen, som så langt ser ut til å gi svært god effekt, sier Eikesdal.

Komplett respons
– Når disse pasientene blir operert finner man ikke gjenværende kreft i brystet, det vil si at man har patologisk komplett respons (pCR). Tidligere studier har vist at når man oppnår det, så er prognosen mye bedre for pasienten ved at det er mindre sannsynlighet for tilbakefall. Det å oppnå patologisk komplett respons er derfor et viktig mål på hvor god behandling man gir, sier forskeren.

Under kreftkonferansen «Onkologisk forum» i Oslo i forrige uke oppdaterte han kolleger fra hele landet om status for Petremac-studien. Dette er en multisenterstudie som gjennomføres ved Haukeland universitetssjukehus, Universitetssykehuset i Nord-Norge, St. Olavs Hospital i Trondheim, Helse Førde, Helse Fonna, Stavanger universitetssykehus og Akershus universitetssykehus.

Eikesdal oppfordrer kolleger om å henvise pasientene til ett av disse sykehusene hvis man ikke har mulighet til å gi Perjeta som neoadjuvant behandling på eget sykehus.

Petremac er en klinisk studie med persontilpasset behandling, der den enkelte pasient gis kreftbehandling styrt ut fra flere karakteristika i svulsten enn det som er rutine i dag.

– Dagens behandling ikke bra nok
– For mange pasienter får sjablongmessig behandling i dag. Når tre av ti pasienter får tilbakefall innen fem år, så kan vi ikke si oss fornøyd med dagens behandling. Vi må komme videre, sier Eikesdal om bakgrunnen for studien.

Han påpeker at brystkreft ikke er én sykdom, men at det er mange ulike subtyper av sykdommen med svært ulik biologi, behandlingsrespons og prognose, slik at mer skreddersydd behandling er nødvendig. Ved hjelp av vevsprøver kan legene identifisere hvilken genfeil som gjør at kreftsvulsten vokser, og slik håper forskerne å kunne forbedre behandlingen. 

Avhengig av hvilken subtype av brystkreft den enkelte har, vil behandlingen bestå enten av hormonblokkerende behandling eller cellegift, med tillegg av utprøvende behandling med palbociclib eller olaparib i tillegg til pertuzumab.

Hittil er 117 pasienter med lokalavansert brystkreft inkludert siden studien startet opp for halvannet år siden. Målet er 200 pasienter i løpet av fire år. I tillegg skal pasientene følges opp i ti år.

– Inklusjonen har gått raskere enn antatt, og vi regner med å fullføre tidligere enn planlagt, sier Eikesdal.

Krever ekstra av legene
Han roser alle fagfolkene som deltar i studien.

– Hvis man virkelig skal drive persontilpasset behandling kan man ikke bare jobbe retrospektivt, men man må bruke biopsier og analyser prospektivt for å styre behandlingen. Dette setter større krav til logistikk og samarbeid mellom klinikerne og de som skal gjøre analysene. Man må ha samarbeidsaktører som er villige til å jobbe litt ekstra for å få det til å gå, sier han.

Han sier det er flere fordeler for pasientene som velger å delta i studien.

– Man får persontilpasset behandling i stedet for «one size fits all», og tilgang på nye og utprøvende medikamenter under tett monitorering. Det bidrar til økt kunnskap om brystkreftsykdom, som mange av våre pasienter vektlegger, sier Eikedal.

Studien er støttet med 17 millioner kroner fra Helse Vest, Pfizer og Astra Zeneca.

Interessekonflikter: Hans Petter Eikesdal har mottatt foredragshonorar og sittet i advisory board for AstraZeneca og Roche.

Powered by Labrador CMS