TAR IMOT INNSPILL: – Jeg ønsker også å invitere Husebø til et møte for å høre mer om hennes synspunkter på hvordan vi kan bedre det palliative tilbudet til eldre og personer med demens, sier Åse Michaelsen (Frp). Arkivfoto: Vidar Sandnes Foto:

Eldreministeren inviterer NOU-kritiker til møte

Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen sier hun er helt enig med Husebø i at vi må gi eldre i livets siste fase et enda bedre tilbud.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

UiB-professor Bettina Husebø kommer med ramsalt kritikk av rapporten som har utredet hvordan det palliative tilbudet skal styrkes i Norge. Hun mener tiltakene kun treffer kreftpasienter, mens gamle med sammensatte sykdommer nedprioriteres.

– Det kan være spesielle utfordringer med å pleie pasienter med demens. Det er derfor viktig at ansatte har kompetanse til å gi disse personene et trygt og godt tilbud, sier eldreminister Åse Michaelsen.

Hun sier regjeringen gir tilskudd til kompetanseheving i kommunene og styrker videre- og etterutdanninger.

– Vi ønsker en bred debatt om hvordan vi kan bedre tilbudet til personer ved livets slutt. Vi har mottatt over 100 høringsinnspill til utredningen, som vi nå vil gå gjennom. Jeg vil ta med meg  innspillene fra Husebø i det videre arbeidet. Jeg ønsker også å invitere Husebø til et møte for å høre mer om hennes synspunkter på hvordan vi kan bedre det palliative tilbudet til eldre og personer med demens, sier Michaelsen.

Husebø er også kritisk til departementet ikke har innlemmet personer med kunnskap om demens og kommunehelsetjenesten i arbeidsutvalget bak NOU-en.

Til dette svarer fagavdelingen i departementet at flere i utvalget har bakgrunn fra primærhelsetjenesten og god kompetanse om geriatri.

Powered by Labrador CMS