De offentlige avtalene gjelder blant annet brystkreftutredning, PET/CT-undersøkelser og gastroenterologiske undersøkelser, opplyser adm. direktør Grethe Aasved i Aleris Helse. Foto: Rune Thorstein

Staten kjøper mer kreftutredning fra private

Andelen pasienter ved Aleris Kreftsenter som fikk kostnadene dekket av det offentlige er seksdoblet i løpet av ett år. I januar i år betalte 365 pasienter av egen lomme, mens 244 fikk offentlig refusjon.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel.

I løpet av ett år har andelen pasienter som får dekket kostnadene av det offentlige økt betraktelig. Via ulike avtaler med helseregionene, dekket det offentlige kostnadene for 36 prosent av pasientene ved Aleris Kreftsenter i januar måned i år.
Det er en seksdobling siden samme periode i fjor, hvor dette gjaldt bare 6 prosent av pasientene.
Kjøper flere utredningsforløp
Pasientene ved det private kreftsenteret i Oslo utredes for mulig kreft, enkelte får behandling for diagnostisert kreft, eller følges opp etter kreftdiagnose og behandling.
De offentlige avtalene gjelder blant annet brystkreftutredning, PET/CT-undersøkelser og gastroenterologiske undersøkelser, mens helseforsikring også dekker behandling, opplyser adm. direktør Grethe Aasved i Aleris Helse.
- Helsetilsynets rapport i 2010 viste at den største flaskehalsen i kreftomsorgen er diagnostikken. Deretter har det kommet en rekke politiske løfter, blant annet at 80 prosent av pasientene skal ha påbegynt behandling innen 20 virkedager etter at sykehuset mottok henvisningen. Det er også vedtatt forløpstider for en del kreftdiagnoser.
- Imidlertid har ikke dette medført de nødvendige omlegginger og prioriteringer, slik at pasienter som trenger utredning ved kreftmistanke ofte opplever å måtte vente uakseptabelt lenge. Dette har dels ført til at det offentlige nå kjøper flere utredningsforløp for kreftpasienter hos oss, dels har mange pasienter hørt om Aleris Kreftsenter og tar kontakt selv for å få raskere utredning, sier Grethe Aasved til Dagens Medisin.
Dobbelt så mange har helseforsikring
Fire av ti private pasienter ved kreftsenteret fikk dekket kostnadene via helseforsikring i januar i år, det er dobbelt så stor andel som på samme tid i fjor.
- Andelen som dekkes av helseforsikring har økt betydelig det siste året, konstaterer Aasved.
Mens andelen private pasienter som betaler selv, uten helseforsikring, er redusert fra 80 prosent til 60 prosent på ett år, er likevel antallet privatbetalende pasienter det samme. I fjor betalte 367 pasienter av egen lomme, mot 365 i år.
En nær dobling av antallet pasienter ved Aleris Kreftsenter skyldes flere avtaler med det offentlige og økt bruk av helseforsikring. I januar i fjor ble det registrert i underkant av 500 pasienter, mens det i januar i år var cirka 950 pasienter.
Det offentlige betalte for 30 pasienter i januar i fjor, mot 342 i samme periode i år. I alt 244 pasienter fikk dekket kostnadene gjennom helseforsikring den første måneden i år, mot 94 pasienter i fjor.
- Hvor tror du dere er i januar 2015?
- Jeg tror økningen i antallet pasienter vil fortsette, men håper andelen offentlig finansierte pasienter vil øke vesentlig. Dette er høyprioriterte pasienter som burde slippe å betale selv, svarer Grethe Aasved.

Powered by Labrador CMS