OPERERER FORTSATT: – For et par år siden gjorde vi opp status for sentraliseringen, og da ble vi imponerte over hvor langt utviklingen hadde kommet i løpet av få år, men så har det ikke skjedd noe etter det. Vi ser at det fortsatt er sykehus som opererer kreftpasienter, selv om pasientgrunnlaget er lite, sier Giske Ursin, direktør ved Kreftregisteret. 

Foto: Vidar Sandnes

400 kreftpasienter opereres ved sykehus som ikke oppfyller krav til volum

Hvert år opereres over 400 kreftpasienter ved sykehus som ikke innfrir anbefalinger og krav til operasjonsvolum. Men de aller fleste pasientene opereres ved høyvolumsykehus.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Debatten om sentralisering av kreftkirurgi har vært omfattende den siste tiden rundt situasjonen ved Helgelandssykehuset, der tarmkreftkirurgien ved sykehusene i Sandessjøen og Mo i Rana har blitt satt søkelys på.

I lys av situasjonen ved Helgelandssykehuset har Dagens Medisin bedt Kreftregisteret om oversikt over hvilken kreftkirurgi som skjer på sykehus som ikke oppfyller kravene til operasjonsvolum.
 Se oversikten nederst i saken.
I dag blir 94 til 95 prosent av kreftpasientene operert ved sykehus med anbefalt volum.

Men, selv om hovedregelen er at kreftpasienter skal opereres på sykehus med robuste tall, solid erfaring og rutine, så er det fortsatt en del sykehus som ikke oppfyller krav og anbefalinger til årlig operasjonsvolum, opplyser Kreftregisteret.

Giske Ursin, direktør ved Kreftregisteret, viser til Helsedirektoratets rapport fra 2015, Kreftkirurgi i Norge. Her gjorde direktoratet opp status for kreftkirurgi i Norge, med en oversikt over hvilke sykehus som opererer kreftpasienter og hvor mange inngrep som gjøres hvert år.
I rapporten gir de også anbefalinger om hvilke robusthetskrav som bør ligge til grunn for de sykehusene skal utføre kirurgisk behandling av kreftpasienter.

– Det er fagmiljøene, sykehusene og de regionale helseforetakene som tar diskusjonene om høyvolumsykehus, sier Giske Ursin til Dagens Medisin.

Når det kommer til brystkreftoperasjoner, viser oversikten fra Kreftregisteret at operasjoner skjer ved 18 sykehus, hvorav fem som ikke når kravene.

– Men dette betyr at 94 prosent av operasjonene skjer ved et sykehus som oppfyller kravene. Og det er en kjempeforbedring fra 2007, sier Ursin.
Kreftregisteret viser derimot til at utviklingen av sentraliseringen av kreftkirurgien har stoppet opp.

– For et par år siden gjorde vi opp status for sentraliseringen, og da ble vi imponerte over hvor langt utviklingen hadde kommet i løpet av få år, men så har det ikke skjedd noe etter det. Vi ser at det fortsatt er sykehus som opererer kreftpasienter, selv om pasientgrunnlaget er lite, sier Ursin.

– Spørsmålet er om andel som opereres på høyvolumsykehus skal være hundre prosent – eller om vi skal si at det er akseptabelt at det er 94. Her må fagmiljøene se seg selv i kortene, og spørre om vi er fornøyd med der vi er nå, eller om det er flere operasjoner som skal sentraliseres, sier hun.

For blant dem som er operert ved et sykehus med lavt volum, kan det for eksempel være en eldre pasient som ikke ønsker å reise til et annet sykehus. Eller det kan være en akutt oppstått situasjon, som skjer ved for eksempel tarmkreft, viser Ursin til.

Her er oversikten over sentralisert kreftkirurgi:

Prostatakreft er sentralisert.
Krav til årlig operasjonsvolum: 50 operasjoner
Antall sykehus som opererer prostatakreft: 13
Antall sykehus som når krav til volum: 13
Andel pasienter operert på sykehus som når krav til volum: 100 prosent (64 prosent i 2007)

Brystkreft er sentralisert, men ekspertgruppen ønsker ytterligere konsentrasjon av brystkreftkirurgien.
Krav til årlig operasjonsvolum: 100 operasjoner
Antall sykehus som opererer brystkreft: 18
Antall sykehus som når krav til volum: 13
Andel pasienter operert på sykehus som når krav til volum: 94 prosent (74 prosent i 2007)

Lungekreft er sentralisert.
Krav til årlig operasjonsvolum: 40 operasjoner
Antall sykehus som opererer lungekreft: 8
Antall sykehus som når krav til volum: 6
Andel pasienter operert på sykehus som når krav til volum: 95 prosent (71 prosent i 2008)

Tykktarmskreft er ikke sentralisert.
Krav til årlig operasjonsvolum: 30 operasjoner
Antall sykehus som opererer tykktarmskreft: 32
Antall sykehus som når krav til volum: 27
Andel pasienter operert på sykehus som når krav til volum: 95 prosent (89 prosent i 2007)

Endetarmskreft er sentralisert
Krav til årlig operasjonsvolum: 20 operasjoner
Antall sykehus som opererer endetarmskreft: 20
Antall sykehus som når krav til volum: 17
Andel pasienter operert på sykehus som når krav til volum: 94 prosent

Powered by Labrador CMS