Flere jobber med psykisk helse og rus i kommunene

Kommunene øker antallet årsverk innen psykisk helse. Helseministeren håper det vil gi bedre og raskere hjelp til de som sliter.

Publisert

I 2023 var det totalt 17.436 årsverk innen psykisk helse- og rusarbeid i norske kommuner. Det en økning på 362 årsverk sammenlignet med fjoråret.

Det viser en ny rapport som Sintef har utført på oppdrag fra Helsedirektoratet.

– Det er svært gledelig at det er flere årsverk som jobber mot barn og unge. Dette er et av regjeringens viktigste satsinger og en av tre tiltaksområder i opptrappingsplanen for psykisk helse. Regjeringen vil jobbe for at flere skal oppleve god psykisk helse og livskvalitet. Hjelpen skal være lett tilgjengelig når den trengs. Vi skal jobbe hardt for å få ned antall barn og unge som sliter i hverdagen, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) i en pressemelding.

Regjeringen har i opptrappingsplanen sagt at psykisk helse-feltet skal styrkes med tre milliarder over ti år. I budsjettet for 2024 bevilger regjeringen 250 millioner kroner til psykisk helse og rus.

150 millioner av de skal gå til økt rammetilskudd til kommunene. I tillegg foreslår regjeringen 110 millioner til døgntilbudet innen psykisk helsevern, med særlig vekt på barn og unge, og de med alvorlige lidelser.

– Vi ser at mange kommuner rapporterte om en økning i forespørsler og henvisninger, og det går spesielt på psykisk helse. Dette er et viktig signal og viser med all tydelighet hvor viktig det er at kommunene satser på dette feltet, sier helseministeren.

Powered by Labrador CMS