ROBOTKIRURGI: – Vi ser større ulikheter i resultatene mellom den enkelte kirurg enn det vi forventet, sier en av forskerne bak en svensk studie. Bildet viser en prostatakreft-operasjon med Da vinci-robot.

Foto: Frode Nikolaisen/St.Olavs

Kirurgers resultater varierte mer enn antatt

– Lang erfaring er ingen garanti for et bra resultat ved operasjon for prostatakreft.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Dette er konklusjonen i en svensk studie som inkluderer over 3400 prostatakreft-operasjoner.

– Vi ser større ulikheter i resultatene mellom den enkelte kirurg enn det vi forventet, sier Anders Bjartell, en av forskerne, som er professor i urologi ved Lunds universitet.

– Dette gjelder mer hvor mange pasienter som får urinlekkasje og potensproblemer, enn hvorvidt de får tilbakefall av sykdommen. Resultatene viser hvor viktig det er at helsevesenet jobber aktivt for å redusere disse forskjellene, sier han til svenske Dagens Medicin.

At det er forskjell på resultat av operasjonene avhengig av operatør, er velkjent. Men det er et forholdsvis lite utforsket fenomen.

Resultatene fra studien, som er publisert i tidsskriftet BJU International, bygger på en analyse av data fra studien Lappro. Denne ble utført mellom 2008 og 2011, og sammnelignet konvensjonell åpen kirurgi ved prostatakreft med robotassistert kirurgi. Forskerne samlet også inn individuelle resultater for samtlige av de 69 kirurgene som deltok.

Blant de 25 kirurgene som utførte minst tjue operasjoner i studien, fikk mellom fem og 30 prosent  av pasintne urinlekkasje etter operasjonen. Tilsvarende for impotens var 61 og 93 prosent.

Kirurgenes erfaring forklares imidlertid bare en del av forskjellene i resultat.

– Også da vi kun så på de 18 mest erfarne kirurgene som gjorde mer enn 250 operasjoner, så vi også der forskjeller i resultatene, sier Eva Haglind, professor emerita i kirurgi ved Göteborgs universitet.

I likhet med i Norge, har det også i Sverige har det vært fokus på enkeltkirurgers operasjonsvolum.
– Operasjonsvolum er så klart viktig for kvaliteten, men er langt fra den eneste faktoren som har betydning, sier Haglind.

Powered by Labrador CMS