DYSTER VIRKELIGHET: Rapporten fra Kvinnehelseutvalget tegner et mørkt bilde av dagens virkelighet. – Når kvinnehelsetilbudet er så mangelfullt – hvorfor kan ikke det offentlige samarbeide mer med det private? spør artikkelforfatteren.
DYSTER VIRKELIGHET: Rapporten fra Kvinnehelseutvalget tegner et mørkt bilde av dagens virkelighet. – Når kvinnehelsetilbudet er så mangelfullt – hvorfor kan ikke det offentlige samarbeide mer med det private? spør artikkelforfatteren.

Kan tettere samspill redde kvinnehelsetilbudet?

Privatisering er ikke løsningen på alle problemer, men erfaring fra pandemien viser at det private kan være et godt supplement der det offentlige sliter. Ved å åpne for et tettere samarbeid, kan kvinner i kø få raskere hjelp.

Publisert Sist oppdatert
Madeleine Engen
Madeleine Engen

DEN FERSKE RAPPORTEN fra Kvinnehelseutvalget peker på behovet for én kvinnehelsemilliard for å redde kvinnehelsetilbudet i Norge.

Men selv om pengene hadde vært på bordet i morgen, ville det ha tatt tid. Dette er tid som norske kvinner ikke har.

TRAUMATISERING. Rapporten tegner et mørkt bilde av dagens virkelighet. Kvinnehelse har lav status, det er ikke nok forsket på, det mangler ressurser, kompetanse og kunnskap, og det er for lange køer, som igjen fører til at kvinner blir gående med kroniske lidelser i lang tid.

I mitt arbeid som gynekolog har jeg sett hvordan kvinner ofte må leve med lidelsene sine i årevis fordi de må innom så mange instanser før de får riktig hjelp. På veien traumatiseres mange av egen sykdom.

SAMMEN OM KØEN? Det er ingen tvil om at vi må finne løsninger som raskt kan bedre dagens situasjon, men vi vet at en investering i kvinnehelstilbudet vil ta tid. Det tar tid å ansette og trene opp kompetent personell. Det tar tid å kjøpe inn riktig utstyr. Det tar tid å finne egnede lokaler og plass på allerede overfylte sykehus.

Når kvinnehelsetilbudet er så mangelfullt: Hvorfor kan ikke det offentlige samarbeide mer med det private? Vi står med åpne armer og er klare.

Det finnes private aktører som har tid, fagkompetanse, engasjerte ansatte og moderne utstyr – som kan avlaste den offentlige køen mens det offentlige bygger seg opp.

Kvinnehelse har lav status, det er ikke nok forsket på, det mangler ressurser, kompetanse og kunnskap, og det er for lange køer, som igjen fører til at kvinner blir gående med kroniske lidelser i lang tid

RASKERE HJELP. Privatisering er ikke løsningen på alle problemer, men erfaring fra pandemien viser at det private kan være et godt supplement der det offentlige sliter, noe som vil komme godt med for både pasienter og helsepersonell. Ved å åpne for et tettere samarbeid, vil kvinner som står i kø få raskere hjelp.

For disse kvinnene har ikke tid til å vente. De har plager som gir store konsekvenser for dem selv, familien og deres evne til å stå i arbeid.

Vi er klare for å brette opp ermene, spørsmålet er om regjeringen er det?

Interessekonflikt/disclaimer: Etter selv å ha gått rundt med udiagnostisert kvinnesykdom i en årrekke, ble artikkelforfatteren medgründer i C-Medical gynekologi og fertilitet. C-Medical er leverandør av private helsetjenester og har spesialister innen gynekologi, urologi, fertilitet og ortopedi. Virksomheten har 14 klinikker i Norge og Sverige og tilbyr robotkirurgi ved kreft i livmoren og andre gynekologiske lidelser. C-Medial har vulvapoliklinikk, endometriose-poliklinikk samt andre subspesialiserte tilbud innen kvinnehelse.

Powered by Labrador CMS