Medisinstudentene har vedtatt flere «grønne tiltak»

På årets landsmøte vedtok Norsk medisinstudentforening (Nmf) flere nye grønne tiltak. Blant annet at tillitsvalgte skal reise med tog i stedet for fly til landsmøte - og at man «må reservere seg mot vegetarmåltid», dersom man har en annen diett.  

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

– Dette har vært en prosess som har gått over lengre tid. Vi har diskutert en del praktiske bekymringer rundt hvor gjennomførbare de grønne grepene er, derfor er vi glade for at vi har klart å komme til et vedtak, sier Sara Soraya Eriksen, folkehelseansvarlig i Norsk medisinstudentforening til Dagens Medisin.

Eriksen er medisinstudent ved Universitetet i Bergen på 4. år.

Landsmøtet for Norsk medisinstudentforening hvor de grønne tiltakene ble diskutert og vedtatt, gikk over forrige helg.

OPPFØLGING: – En viktig jobb fremover blir å følge opp at vi klarer å gjennomføre disse vedtakene, sier Sara Soraya Eriksen, fiolkehelseansvarlig i Norsk medisinstudentforening. 

      
        Foto: Nmf
OPPFØLGING: – En viktig jobb fremover blir å følge opp at vi klarer å gjennomføre disse vedtakene, sier Sara Soraya Eriksen, fiolkehelseansvarlig i Norsk medisinstudentforening. Foto: Nmf

Vedtakene
Vedtakene som ble vedtatt på landsmøtet var følgende:

1. Norsk medisinstudentforening mener klimakrisen må anerkjennes som en helsekrise, og tiltak som å redusere og bremse menneskeskapt global oppvarming må prioriteres. 

2. Norsk medisinstudentforening sitt årlige landsmøte skal gjennomføres i henhold til en grønn profil:

- Valg av by og hotell for landsmøtet skal tas med hensyn til miljøet.

- Alle delegater til landsmøtet skal oppfordres til å reise med tog eller buss.

- Alle delegater som må reise med fly til landsmøtet plikter å kjøpe klimakvote som refunderes av Norsk Medisinstudentforening.

- Alle måltid som serveres på landsmøtet serveres som vegetarmåltid. Delegater med andre diettpreferanser må reservere seg mot vegetarmåltid.

- Landsmøtet skal være et papir- og engangsplastfritt møte.

3. Norsk medisinstudentforening mener det norske helsevesenet sitt klimaavtrykk må kartlegges og det må i økende grad bli tilbudt helsehjelp på en bærekraftig måte.

4. Norsk medisinstudentforening mener Norge må bidra til at lavinntektsland oppnår reduksjon i klimagassutslipp

Bekymret for økonomi
– Økonomi og tid var noe mange var bekymret for. Vedtaket oppfordrer alle delegater til å reise med tog og buss i stedet for fly. Det vil medføre større reisetid. Så dette var kanskje det som ble diskutert mest.

Eriksen sier  at de foreløpig ikke har budsjettert hvor mye merkostnader det vil bli med å kjøpe klimakvoter for alle som fortsatt må fly til møtene.

– Budsjettet for 2021 revideres til neste år. Akkurat per i dag er det ikke satt av kost til klimatiltakene, men det vil gå på de ulike bolkene til arrangementene som går på å reisekostnadene til alle nasjonale tillitsvalgte og delegater som plikter å stille på møtene.

Eriksen peker på at det med tiden også vil være naturlig å oppfordre alle som deltar på arbeidshelger som Nmf arrangerer til å reise med tog, buss, eller kjøpe klimakvoter dersom de må fly.

– Vi planlegger for eksempel en grunnutdanningskonferanse, som vi ønsker å gjøre så grønn som mulig.

Må følge opp
Eriksen påpeker at de fra før av har hatt et totalforbud mot engangsplast, og ønsker at medisinstudenter må ha kunnskap om at klimaendringer fører til omfattende helsekonseksvenser.

– Det er på tide at grønne møter blir normen, ikke unntaket, innenfor det medisinske miljøet. En viktig jobb fremover blir å følge opp at vi klarer å gjennomføre disse vedtakene, i tillegg til å få implementert mer om helserelaterte konsekvenser av klimakrisen inn i det medisinske pensum. Det er på tide at medisinstudenter lærer mer om klimaet og det er på tide at grønne møter blir normen, ikke unntaket, innenfor det medisinske miljøet.

Powered by Labrador CMS