ØNSKER MER KUNNSKAP: – Mange tror at sykepleiere på sykehus har legen rundt seg 24/7, men slik er det ikke, sier Beate Bårdvik som tar master i avansert klinisk sykepleie. Foto: Pål Morten Skaret Foto:

AKS: – Jeg er overrasket over reaksjonene

Sykepleier Beate Bårdvik­ tar masterutdanning i avansert klinisk sykepleie. – Jeg vil ikke bli «mini-lege», understreker hun.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Avansert klinisk allmennsykepleie

* Det er seks utdanningsinstitusjoner som tilbyr master i avansert klinisk sykepleie (AKS); Universitetet i Sørøst-Norge, Lovisenberg diakonale høgskole og NTNU Ålesund, samt at Høgskolen Innlandet og Høgskolen i Østfold nylig har startet opp. Universitetet i Oslo tilbyr masterutdanning i avansert geriatrisk sykepleie.* Utdanningene er ikke identiske med forslaget i den nye forskriften om master i avansert klinisk allmennsykepleie. Siden denne utdanningen skal føre til en spesialistgodkjenning, stilles det nå nye, samkjørte krav, blant annet til praksislengde.* Forslaget til innhold i den nye mastergraden er utarbeidet av Helsedirektoratet i samarbeid med universitets- og høyskolesektoren, KS, kommuner og Norsk Sykepleierforbund.* Regjeringen har varslet at forskriftsendringen skal tre i kraft allerede januar neste år.* Høringsforslaget om spesialistgodkjenning for sykepleiere med mastergraden har svarfrist 1. oktober.Kilde: Helsedirektoratet

Beate Bårdvik (45) har 18 års syke­pleier­utdanning bak seg. Til våren har hun også master i avansert klinisk syke­pleie (AKS), en utdanning som har blitt svært omstridt.

Legeforeningen mener rollefordelingen mellom fastleger og de nye spesialsykepleierne er uklar, og frykter at sykepleiere skal utføre legeoppgaver de ikke er kvalifisert for, noe som igjen vil ramme pasientene. Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM) tror spesialistsykepleierne kommer til å erstatte leger i grisgrendte strøk, og viser til erfaringer fra andre land.

– Jeg er overrasket over reaksjonene og jeg synes det er synd at legene er skeptiske. Dette er en gyllen mulighet for legene til å kunne samarbeide med sykepleiere med høy klinisk kompetanse, sier Bårdvik.

Hun jobber som sykepleier på kirurgisk avdeling ved Sykehuset Namsos, og har tenkt å fortsette i spesialisthelsetjenesten også etter at hun er ferdig med masterutdanningen.

Vil ikke bli «mini-lege»
– Mange tror at sykepleiere på sykehus har legen rundt seg 24/7, men slik er det ikke, i hvert fall ikke på lokalsykehus. Man er mye alene på kveld og natt når legen er opptatt i mottak og skal vurdere symptomer som oppstår. Jeg har stått i mange situasjoner og kjent på at jeg kunne ha ønsket mer kunnskap. Gjennom dette studiet får vi bedre farmakologisk forståelse og lærer­ bedre undersøkelsesteknikker for å kunne se symptomer tidligere. I realiteten diagnostiserer vi hele tiden når vi vurderer om lege skal kontaktes; nå får legen mer opplysninger når vi kontakter dem, sier Bårdvik.

Hun understreker at hun ikke ønsker å bli en «mini-lege».

– Jeg ønsker å utvide kunnskapen min, kunne gjøre mer for pasientene og være trygg i min rolle slik at jeg slipper å stå i situasjoner og tenke «hva var det jeg ikke så». Det har vært en tøff utdanning, men også veldig interessant.

Hun sier hun har blitt møtt av positiv nysgjerrighet på egen arbeidsplass, hvor de ønsker å utnytte den nye kompetansen hennes best mulig.

– Det er veldig spennende å få være med på å utforme en slik rolle.

Les også: Slik jobber de omstridte spesialist-sykepleierne

Rekordstort kull
Linn Hege Førsund er programkoordinator for masterutdanningen i avansert klinisk sykepleie ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN), hvor Bårdvik tar sin videreutdanning. Utdanningen startet opp for fire år siden, og i forrige uke tok de imot et rekordstort kull med over 30 studenter.

– Vi ser at det er kunnskapsrike og kompetente sykepleiere, mange av dem fra hjemmesykepleie, sykehjem, legevakt og akuttmottak, som ønsker å ta denne utdanningen. Motivasjonen er den samme; De kjenner på kompleksiteten der ute med flere, sykere og mer skrøpelige pasienter, og de ser behovet for å ha en grundigere vurderingskompetanse i møter med disse pasientene, forteller Førsund.

– Vi er tydelige på at dette ikke er et studium hvor vi utdanner mini-leger, men sykepleiere med bredere kunnskapsgrunnlag og vurderingsevne i møte med pasientene, sier Førsund.

– Hvordan fungerer en AKS som er ferdig utdannet og i jobb?

– Vi har mange gode eksempler på AKS-er som jobber i utredningsteam, sykehjem, men også på sykehus og i akuttmottak. Noen kommuner har kommet langt i å utnytte denne kompetansen, mens andre sykepleiere opplever at de går tilbake i turnus uten å få nyttiggjort seg av kunnskapen. Vi har også eksempler på AKS-er som har blitt møtt av skepsis av leger, men som gjennom å vise sin faglighet og dyktighet, har klart å omvende dem, sier Førsund.

Ubesvarte spørsmål
Etter at Dagens Medisin omtalte høringsforslaget om den nye mastergraden, har ikke reaksjonene latt vente på seg. En rekke fastleger og sykepleiere har skrevet debattinnlegg. Les flere innlegg her.

Sykepleierforbundet støtter regjeringens forslag, men Legeforeningen er fortsatt kritisk, også etter helseministerens forsøk på å avklare rollefordelingen mellom fastleger og de nye spesialistsykepleierne.

– Ministeren slår fast at legen skal ta beslutninger i medisinske spørsmål som gjelder undersøkelse og behandling av den enkelte pasient. Dette er tydeligere enn hva som kommer frem i høringsbrevet. Likevel gjenstår det flere ubesvarte spørsmål. Han skriver at sykepleiere med masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie skal kunne jobbe selvstendig med sykepleiefaglige oppgaver. Men verken høringsbrevet, ministerens svar eller den pågående debatten har så langt avklart hva den nye spesialiteten innebærer når det kommer til framtidig rolle og ansvar. I tillegg skriver ministeren at kommunene skal kunne velge fritt hvilke oppgaver AKS-sykepleierne skal settes til, så lenge ikke helsepersonelloven brytes. Men hva innebærer det? spør president Marit Hermansen i Legeforeningen.

Powered by Labrador CMS