Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
SVARER OPPOSISJONEN: Helseminister Bent Høie (H) er tydelig på at de nye spesialistsykepleierne ikke skal fungere som leger. Arkivfoto: Vidar Sandnes

Slik svarer Høie om spesialist-sykepleierne

– Det vil være opp til den enkelte kommune hvilke oppgaver, ansvar og roller en sykepleier med masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleier skal ha, sier Bent Høie.

Publisert: 2019-08-20 — 12.36
Denne artikkelen er over tre år gammel.

Senterpartiets Kjersti Toppe etterlyste nylig en «forståelig rolleavklaring» mellom nye spesialistsykepleiere og fastlegene. Bakgrunnen er at regjeringen har foreslått at en ny masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie (AKS) skal kvalifisere for spesialistgodkjenning, som tidligere bare er forbeholdt leger og tannleger.

Flere, blant annet Legeforeningen og Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM), har påpekt at forslaget har klare svakheter med hensyn til rolleavklaring mellom AKS og fastleger. De frykter at spesialistsykepleiere skal gjøre legeoppgaver de ikke er kvalifiserte for, som igjen vil ramme pasientene.

Dagens Medisin har tidligere bedt Bent Høie oppklare hva en AKS skal gjøre og ikke gjøre. Også da understreket han at legen fortsatt er leder av det medisinske teamet og at de ikke har foreslått endringer i oppgavedeling mellom leger og sykepleiere.

– Det er fortsatt mye som er uavklart, uttalte Tom Ole Øren, leder av Allmennlegeforeningen da.

Han viste til at det i høringsnotatet er lagt stor vekt på diagnostikk og behandling i beskrivelsen av den nye utdanningen.

Høie: Legen skal ta beslutninger
«Vil regjeringen med den nye masterutdanningen for sykepleiere legge til rette for at sykepleiere skal arbeide selvstendig med utredning og behandling av uavklarte tilstander, noe som i dag er en oppgave og ansvar som er lagt til legene, og dersom ikke, kan statsråden rydde opp og sørge for en forståelig rolleavklaring mellom de nye spesialistsykepleierne og fastlegene?», lød spørsmålet fra Toppe.

– Vi har ikke foreslått endringer i formell oppgavedeling mellom leger og sykepleiere med den nye utdanningen. Det vil være opp til den enkelte kommune hvilke oppgaver, ansvar og roller en sykepleier med masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleier skal ha, selvfølgelige innenfor lovverkets rammer, skriver helseminister Bent Høie (H) i sitt svar.

Han understreker at helsepersonellovens krav til helsepersonellets yrkesutøvelse ligger fast.

– Dette betyr at sykepleiere med masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie skal kunne jobbe selvstendig med sykepleiefaglige oppgaver, men at legen skal ta beslutninger i medisinske spørsmål som gjelder undersøkelse og behandling av den enkelte pasient. Sykepleierne skal ikke fungere som leger, men samarbeide med dem, skriver Høie.

– Mer attraktivt for leger
Han frykter ikke at sykepleierne skal erstatte leger i kommuner med rekrutteringsutfordringer, slik NSDM har vist til har skjedd i andre land med nurse practitioners.

– Jeg tror kommuner som ansetter en slik sykepleier tvert imot vil bli en mer attraktiv arbeidsplass for leger, både faglig og ved at sykepleiere kan avlaste legen i noen oppgaver der de har riktig kompetanse. Sykepleierne vil bidra til at kommunen kan tilby sykepleiefaglige helse- og omsorgstjenester av høyere kvalitet enn uten denne kompetansen. Det vil være til det beste for pasientene.

Toppe: Ikke betryggende
– Jeg synes ikke avklaringen er forståelig. Det står mye fint om behovet for en ny spesialitet, men vi trenger en tydelig avklaring mot legerollen, sier Kjersti Toppe etter å ha lest svaret fra Høie.

– Høie skriver at de ikke har foreslått endringer i oppgavedeling mellom leger og sykepleiere og at det er legen som skal ta beslutninger i medisinske spørsmål. Er ikke det betryggende?

– Jo, det er det. Men det er også andre setninger i svaret som gir rom for tolkning. Det står blant annet at det skal være opp til den enkelte kommune å definere hvilke oppgaver og ansvar en slik sykepleier skal ha. Det er ikke betryggende. En kommune som sliter veldig med legerekruttering kan dermed ønske å tøye praksisen for hvem som skal gjøre hva, sier Toppe.

– Jeg håper det blir enda større klarhet i dette når den endelige forskriften er klar, sier Sp-politikeren.

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Marit Rike 20.08.2019 16.49.20

  Sykepleier

  Det er svært viktig i alle situasjoner når det gjelder samarbeidet mellom lege og sykepleier/spesialsykepleier at kompetansen til sykepleieren avklares. Det vil imidlertid alltid stå fast at en lege er en lege og en sykepleier er en sykepleier. Utdanningenes innhold og fokus har utdannet dem til to forskjellige funksjoner og som i samarbeid fungerer svært godt slik det alltid har gjort! En pasient skal være trygg på dette!

 • Sven Richard Haugvik 20.08.2019 13.55.15

  Lege

  Som fastlege er jeg akkurat nå litt spent på hvordan det ligger an med foreløpige resultater fra PILOTPROSJEKTENE med Primærhelseteam (PHT) som prøves ut ved 13 fastlegekontor i 9 kommuner i 3 år fra 2018. PHT inkl. fastleger, sykepleiere - etterhvert nye spesialistsykepleiere (!) - med en fastlege som leder - etterhvert nye spesialistsykepleiere (?) - av teamet. Forsøket tilfører finansiering av sykepleierressurser til fastlegekontoret i de 2 alt. finansieringsmodeller (honorarmodellen og driftstilskuddsmodellen). Målsettingen med forsøket er å finne ut om PHT gir et bedre tilbud til listeinnbyggerne - med enn dagens FLO (fastlegeordning uten spasialistsykepleiere). Målgruppen er alle innbyggere på Fastlegenes lister. PHT skal særlig rettes mot fastlegenes listepasienter (pas) med kronisk sykdom og de med store og sammensatte behov, som: - pas med psykiske lidelser og rusavhengighet, - pas som i medisinen omtales som «skrøpelige eldre», - pas med utviklingshemning og funksjonsevne.

 • Kjetil Klungre 20.08.2019 14.18.43

  Lege

  Du treng i alle fall ikkje vere spent på kva konklusjonen blir, statssekretær Anne Grethe Erlandsen var tydeleg då ho snakka med tidsskriftet Sykepleien i samband med at piloten vart utvida. " - Piloten har pågått for kort tid til at vi kan slå to streker under svaret og si at dette er strålende" https://sykepleien.no/2019/06/utvider-satsingen-pa-primaerhelseteam

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!