Illustrasjonsfoto av studenter: Getty Images

Foto:

Kjønnsgapet blant studiesøkere økte: Over 70 prosent kvinner som får studere medisin

60,7 prosent av dem som fikk tilbud om studier (innen alle fagfelt), er kvinner. Det er en økning på 0,5 prosentpoeng fra året før og den høyeste kvinneandelen på ti år. 71,7 av studentene som fikk plass på medisinstudiet i år, er kvinner. 

Publisert

Tallene fra Samordna Opptak viser at kvinner er i flertall blant dem som får tilbud i nesten alle utdanningsområder. Menn er i flertall blant de nye idrettsstudentene, flere teknologi- og ingeniørområder, faglærere, og informasjonsteknologi. Størst er forskjellen på veterinærstudiet – der kun 8 prosent av dem som har fått tilbud er menn.

– Det er som forventet og har vært sånn de siste årene. Det er jo menn som systematisk taper i skolesystemet vårt og som også kommer proporsjonalt mye dårligere ut i de fleste sosioøkonomiske statistikker knyttet til utenforskap, utdanning og så videre, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) til NTB.

Han mener samfunnet med fordel kunne diskutert utviklingen enda mer. Akademikerne går på sin side lengre. Særlig reagerer de på at kvinner er i overveldende flertall innen medisin og psykologi.

Kjønnsfordeling menn (kvinner)

  • Medisin: 28,3 prosent (71,7)
  • Psykologi: 25,9 prosent (74,1)
  • Odontologi: 20,3 prosent (79,7)
  • Veterinær: 8 prosent (92)

Legeforeningen, en av Akademikernes medlemsforeninger, har bedt Kunnskapsdepartementet og universitetene å sørge for en jevnere kjønnsbalanse i den medisinske grunnutdanningen ved å innføre kjønnskvotering for at andelen blir minst 40 prosent av hvert kjønn, skriver Khrono. 

En ubalanse mellom kjønnene på et studie forplanter seg naturligvis i arbeidslivet, sier konstituert Akademikerne-leder Lise Lyngsnes Randeberg.

– Det er et samfunnsproblem fordi det til syvende og sist går det ut over tjenestene til deg og meg. Det er for eksempel ikke uvanlig at pasienter ønsker en lege eller psykolog av samme kjønn, sier Randeberg.

Andelen kvinner har økt med 1,9 prosent innen realfagsstudier, mens den har falt med 2,3 prosent innen pedagogiske fag.

Powered by Labrador CMS