Illustrasjonsfoto av studenter: Colourbox

Foto:

Flere søker medisinstudiet, men færre vil bli sykepleiere

I 2022 har 5.645 personer søkt medisinstudiet. Det er 266 flere enn i 2021. På tvers av studieretninger er det imidlertid en nedgang på antallet søkere. 

Publisert

Til de 731 planlagte studieplassene ved medisinstudiene på norske universiteter, har 5.645 personer søkt seg til medisinstudiet. Av dem er det 3.837 som har studiet som førstevalg.

Det er 20 færre søkere med medisinstudiet som førstevalg i 2022, kontra året før. Om lag 500 av førstevalgsøkerne, er imidlertid ikke kvalifisert til studiet.

Til sammen har 971 søkere fått tilbud om plass på medisinstudiet i Norge.

2.806 søkere til nyopprettet studie

Nytt av året er at NTNU tilbyr profesjonsstudiet i medisin i Ålesund. Dette etter modell fra Levanger.

Til de 20 studieplassene, var det 2.806 søkere. 289 av dem hadde det som førstevalg. 26 personer har blitt tilbudt studieplass.

Medisinstudiet ved Universitetet i Bergen hadde flest søkere totalt, med 3.035 søkere. Ved Universitet i Oslo hadde de imidlertid flest førstegangssøkere, med 988 søkere.

Honoursprogram og medisin  

Som i fjor er det honoursprogrammet i realfag på Universitetet i Oslo som har høyest poengkrav for førstegangsvitnemål – altså de som søker direkte fra videregående. 

Der kreves det 63 poeng – altså må man ha tilleggspoeng selv om man får karakteren seks i alle fag og eksamener på videregående. 

I den ordinære kvoten er det medisinstudiet på Universitetet i Oslo som topper. Ønsker man å starte på høsten, må man ha 69,6 poeng.

Medisin dominerer topplistene

Syv av de ti utdanningene med høyest poenggrense i ordinær kvote, var medisin (poenggrense fra 2021 i parentes): 

 1. Medisin med oppstart høst, UiO, 69,6 (69,5)
 2. Medisin i Trondheim, NTNU, 69,2 (68,6)
 3. Medisin med oppstart vår, UiO, 68,8 (68,6)
 4. Medisin i Trondheim/Levanger, NTNU, 68,7 (nytt)
 5. Medisin i Trondheim/Ålesund, NTNU, 68,6 (nytt)
 6. Medisin, UiB, 68,3 (68,1)
 7. Medisin, UiT, 68,2 (68,0)
 8. Psykologi med oppstart høst, UiO, 68,1 (67,8)
 9. Odontologi, UiO, 67,7 (67,0)
 10. Industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU, 66,9 (65,9)

For de som søker med førstegangskvote, var seks av utdanningene medisinstudier (poenggrense fra 2021 i parentes): 

 1. Honoursprogram i realfag, UiO, 63,0 (62,8)
 2. Medisin i Trondheim, NTNU, 62,5 (62,0)
 3. Medisin med oppstart høst, UiO, 62,4 (62,0)
 4. Industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU, 61,9 (61,6)
 5. Nanoteknologi, NTNU, 61,4 (61,0)
 6. Medisin i Trondheim/Ålesund, NTNU, 61,4 (nytt)
 7. Medisin i Trondheim/Levanger, NTNU, 61,0 (nytt)
 8. Medisin med oppstart vår, UiO 61,0 (60,8)
 9. Medisin, UiB, 60,8 (60,5)
 10. Medisin, UiT, 60,4 (60,3)

Fall i sykepleiestudier  

Nedgangen i antallet søkere totalt går blant annet utover søkingen til sykepleiestudier. 10.223 hadde sykepleiestudier på førstevalg, som er det laveste siden 2013, mot 13.209 året før. Antallet søkere til sykepleiere har falt de siste årene, med unntak av et lite hopp mellom 2019 og 2020. 

– Det er 5.200 plasser på sykepleiestudier, så det er fortsatt langt flere søkere enn plasser, sier Skule.

Tilbake til 2019-nivå

Tall fra Samordna opptak viser at 105.216 søkere har fått tilbud om studieplass i hovedopptaket, og av dem har 64.744 fått tilbud om plass på førstevalget. Det betyr en økning i antallet som fikk tilbud på førstevalget, selv om antallet søkere har falt kraftig.

– Den store trenden er at vi etter to år med pandemi er tilbake på 2019-nivå i antall søkere. Det er nok blant annet fordi situasjonen på arbeidsmarkedet er mye bedre, og fordi det igjen er mulig å reise og studere i utlandet, sier direktør Sveinung Skule i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse til NTB.

Til sammen 133.592 personer søkte høyere utdanning gjennom Samordna opptak i år, mot 152.730 året før. I fjor var det 60.966 som fikk tilbud om plass på førstevalget sitt. 

Mange nettstudenter  

I år er det bare 15.982 kvalifiserte søkere som står uten tilbud, mot 27.875 året før. Det er bare 62.500 studieplasser, men Samordna opptak og studiestedene vet av erfaring at mange takker nei, eller takker ja og likevel lar være å møte opp. Derfor sender de ut langt flere tilbud om plass enn det faktisk er studieplasser.

En merkbar trend er økningen i antallet søkere til nettstudier og deltidsstudier. På slike studier foregår all undervisningen på nett. Såkalte samlingsbaserte studier, der mesteparten av undervisningen er på nett men studentene møtes til et visst antall samlinger per semester, er også svært populære. Det tilbys 84 nettbaserte studier, en økning på ti fra året før, med til sammen 4.540 tilbud om plasser. 

– Det er en utvikling vi har sett over flere år, som har vært sterkere under pandemien. Voksne søkere velger den typen studier i større grad. De har ofte en jobb, bosted og familie de ikke kan forlate, sier Skule.

Powered by Labrador CMS