STRIDENS KJERNE: Legeforeningen ønsker setningen markert i rødt inn i avtalen med Spekter, noe Spekter nekter. Bildet er hentet fra Legeforeningens dokument om krav i forhandlingene.  Foto:
STRIDENS KJERNE: Legeforeningen ønsker setningen markert i rødt inn i avtalen med Spekter, noe Spekter nekter. Bildet er hentet fra Legeforeningens dokument om krav i forhandlingene. Foto:

Dette er setningen de krangler om

Legene krever at «rullerende arbeidsplan» skal tariffestes.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

I dagens avtale mellom Spekter og Den norske legeforening er ikke «rullerende arbeidsplan» nevnt med et ord. Dette ønsker Legeforeningen nå å endre.

I kapittelet om «vernebestemmelser» i den 46 sider lange overenskomsten krever Legeforeningen at denne setningen tas inn: «Arbeidsplanen skal settes opp og rullere etter et fast mønster basert på antall leger i vaktsjiktet».

Trapper opp streiken
Disse 16 ordene er dermed kjernen i hele konflikten, som har resultert i legestreik som foreløpig har vart i over en uke. Partene har ikke nærmet seg hverandre, så ingenting tyder på at konflikten vil løse seg med det første. I løpet av uken vil til sammen 498 medlemmer av Akademikerne helse ved 12 sykehus være i streik.

Spekter har avvist kravet fra legene, og vil videreføre avtalen slik den er i dag. De mener dagens tariffavtale gir rom for å planlegge arbeidstiden må flere måter, og vil ikke snevre inn denne muligheten. De viser til at økende krav fra pasienter og myndigheter medfører behov for å planlegge legenes arbeidstid på andre måter enn rullerende planer.

Vil ikke stevne Spekter
Dersom legenes streik ikke skulle føre frem, har Legeforeningen mulighet til å ta saken til arbeidsretten. Retten vil da ta stilling til om ordlyden i dagens avtale åpner for andre vaktplaner, slik som blant annet er innført ved Østfold sykehus.

– Vurderer dere å ta saken til arbeidsretten?

– Vi har vurdert å ta dette inn i forhandlingene, og mener man her burde kunne bruke partssamarbeidet for å bli enige. Når partene er enige om noe, er det et mye bedre utgangspunktet enn at noen har tapt i retten, sier Marit Hermansen, president i Den norske legeforening.

– Betyr det at dere ikke vil ta saken til retten, at dere har en dårlig sak?

– Det er ikke vurderingen, men vi mener det er mye bedre hvis partene kan bli enige. Alle sykehusstreiker har hittil vært løst ved at partene møtes i forhandlinger, og det er vårt mål også nå. Intensjonen da teksten ble laget var rullerende planer, og det ønsker vi nå å tariffeste. Erfaringene fra stedene hvor man har prøvd noe annet viser at det avstedkommer mange utfordringer som partene ikke har tenkt på, blant annet ujevn fordeling av vakter, mangel på langsiktighet og vanskeligheter for tillitsvalgte med å vurdere om avtalene overholdes, sier Hermansen.

Les brevvekslingen mellom OUS-tillitsvalgt Christian Grimsgaard og Spekter-leder Anne-Kari Bratten.

Powered by Labrador CMS