KJERNEOPPGAVER: – Vi må fokusere mer på fastlegenes kjerneoppgaver som er medisinsk behandling, utredning og oppfølging, sier Tom Ole Øren, leder av Allmennlegeforeningen. Foto: Per Corneliussen Foto:

– Fastleger i 40-årene slutter

Leder av Allmennlegeforeningen, Tom Ole Øren, mener økende andel eldre fastleger og flere yngre som slutter må tas alvorlig.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Forsker Geir Godager ved Universitetet i Oslo har sammenstilt tall som viser at 24 prosent av fastlegene i Norge per september i år er eldre enn 60 år.

Andelen fastleger over 60 år er nå mer enn tre ganger så stor som i 2001 da fastlegeordningen ble etablert.

Rekrutteringsproblemer
– Vi hadde en tiltagende «forgubbing» i allmennlegekorpset før innføringen av fastlegeordningen i 2001. Nå ser vi samme klare tendenser, og vi må ta det alvorlig at andelen fastleger over 60 år er tredoblet seg siden vi startet med fastlegeordningen, sier leder av Allmennlegeforeningen, Tom Ole Øren, til Dagens Medisin.

Han er klar på at et fastlegekorps må bestå av leger i alle aldre.

– Den økende andelen eldre fastleger må også settes i sammenheng med våre tiltagende rekrutteringsutfordringer av spesielt yngre leger til fastlegeordningen. Vi har også historier om leger som er i 40 årene som slutter som fastleger selv om det har jobbet som fastleger lenge, og går over til andre legejobber.

– Vi må rekruttere flere leger enn vi gjør i dag, og vi må fokusere mer på fastlegenes kjerneoppgaver som er medisinsk behandling, utredning og oppfølging. Vi koordinerer pasientens helsetjenester og er portvoktere til spesialisthelsetjenesten som er både faglig klokt og samfunnsøkonomisk riktig, mener allmennlege-lederen.

Powered by Labrador CMS