ØNSKER PÅBUD OM MUNNBIND: – Vi har alle et ansvar for å etterleve tiltak som er lite inngripende. Det må til for å kunne ha en mest mulig normal hverdag fremover, sier president Anne-Karin Rime Foto:

ØNSKER PÅBUD OM MUNNBIND: – Vi har alle et ansvar for å etterleve tiltak som er lite inngripende. Det må til for å kunne ha en mest mulig normal hverdag fremover, sier president Anne-Karin Rime

Foto:

Legeforeningen ber om strengere tiltak

Legeforeningen ble i sist uke bedt om å gi innspill til Helsedirektoratet om hva som foreningen mener er det viktigste som må iverksettes nå. Her er tiltakene som er spilt inn.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

President i Den norske legeforening ba blant annet om munnbindpåbud i hele landet på Dagsrevyen, i helgen.

– Det haster med påbud om munnbind på legekontor og sykehus og i kollektivtrafikken hvor man ikke kan holde en meter avstand. Vi har alle et ansvar for å etterleve tiltak som er lite inngripende. Det må til for å kunne ha en mest mulig normal hverdag fremover, sier president Anne-Karin Rime til Dagens Medisin, mandag.

Legeforeningen har også lagt ut på sin Facebook-kanal at de ønsker strengere tiltak. Bakgrunnen for at de ønsker strengere tiltak er at helsetjenesten er presset i hele landet.

Foreløpig er det uvisst hvor mye et eventuell oppbluss av den nye omikron-varianten vil påvirke Norge.

Har sendt innspill
Legeforeningen sendte nylig inn en rekke forslag til hvordan Helsedirektoratet kan stramme inn. Der peker det på at vaksinene ikke settes raskt nok.

I tillegg vil de at det klargjøres hvordan innbyggerne skal forholde seg til råd om hjemmekontor.

Legeforeningen har foreslått følgende i sine innspill til Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet:

  1. Vaksiner må settes umiddelbart på helsepersonell og befolkning etter beslutningen om at det ble åpnet for 3. dose. Legeforeningen får signaler om at vaksinasjon går sakte i både helseforetak og kommuner. Rådene som er gått ut fra FHI er krevende å lage systemer for, og forsinker vaksineringen med dose 3 unødig. Legeforeningen mener at alt helsepersonell som jobber klinisk må vaksineres, og at samme rekkefølge som ble benyttet i forrige runde kan benyttes for dose 3. Økt vaksineringsgrad vil bidra til å sikre kapasiteten i helsetjenesten.
  1. Økende covid-19-smitte i samfunnet, samtidig med andre luftveisvirus og infeksjoner, setter kapasiteten i helsetjenesten under press. Legeforeningen ber derfor om at det gjeninnføres målrettede påbud om munnbind: som pasient (på legekontor og sykehus) og alle steder hvor 1 meter ikke kan overholdes, også i kollektivtrafikken.
  1. I kollektivtrafikken må det vær tilstrekkelig kapasitet (nok tog, busser og trikker), kombinert med krav om munnbind.
  1. Legeforeningen er svært bekymret for at nedtrekk (stopp i behandlingstilbud for å allokere ressurser til håndtering av Covid pasienter) blir for stort. Dette kan ramme andre pasienter hardere enn Covid-syke. Legeforeningen ber om at prioriteringsforslagene fra fagmiljøene sendes ut på nytt.
  1. Det bør klargjøres hvordan innbyggerne skal forholde seg til råd om hjemmekontor, særlig i de tilfeller der innbyggere jobber i en annen kommune som ikke har samme råd. Rådene om hjemmekontor må harmoniseres mellom nærliggende kommuner.
Powered by Labrador CMS