BEKYMRET: Ulsaker sier det er et paradoks at man blir vurdert på erfaring når man søker på sin første legestilling.

Foto: Arkiv

— Det har vært litt uro og bekymring blant studentene

Norsk medisinstudentforening (Nmf) har fått innsyn i poengsystemene som brukes i ansettelsesprosessen til LIS1-stillinger ved de forskjellige helseforetakene. — Min bekymring er at man blir belønnet for alle andre ting enn å studere medisin, sier leder Håvard Ulsaker.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

BRA INFORMASJON: Sunneva Tomasgard sier studenter som søker nå ikke får brukt informasjonen om poengsystemet. - Men yngre kull kan ha god nytte av den. Foto: Privat

— Svarene vi har fått bekrefter mye vi vet fra før av, det sier Ulsaker.

— Hva er hovedfunnene?

— Oppsummert er det arbeidserfaring som lege som teller mest i de fleste helseforetakene. Noe som er et paradoks, med tanke på at LIS1 skal være den første legestillingen man har og at de fleste er kvalifiserte søkere i kraft av sin cand.med. grad.

— Noen sykehus legger stor vekt på lokal tilhørighet. For eksempel ser vi av det veiledende poengsystemet til Nordlandssykehuset at det å være oppvokst i regionen gir like mye poeng som seks måneders legearbeid. Dette er ikke unikt, og vi vet at slike typer uryddigheter forekommer i mange ansettelsesprosesser, sier Ulsaker.

— Er det noen helseforetak som skiller seg positivt eller negativt ut?

— Ahus og Kalnes skiller seg ut i positiv forstand, hvor vi opplever at det er en reell vurdering av alle søkerne. Det er vanskelig å si hvem som skiller seg negativt ut. Vi har forståelse for at det er et omfattende arbeid når man får inn flere hundre søkere til et titalls stillinger. Men det er mulig å se til de to nevnte sykehusene, sier Ulsaker.

Søker nå

Sunneva Tomasgard studerer medisin ved UiB på sjette året og søker nå LIS1-stilling. Hun er ikke veldig overrasket over funnene.

— Man har jo gått ut ifra at kvalifikasjon teller høyest når man søker.

— Hva synes du om poengsystemet?

— Det er bra at poengsystemet finnes. Det tydeliggjør at det er et rettferdig system på plass. Det er også bra at man kan hente ut den type informasjon som Nmf har gjort nå. Det er fint at Nmf får innsyn slik at den informasjon som finnes blir allment tilgjengelig for alle medisinstudenter, uavhengig av bakgrunn. Videre er det en fordel at de de som søker jobb vet hva de blir vurdert etter.

— Hva tenker du om at faktorer som arbeidserfaring og lokal tilhørighet, som ikke er direkte knyttet til studiene, veier så tungt?

— Det er ikke unikt for vår situasjon at arbeidserfaring veier tungt. Det tror jeg gjelder de fleste offentlige stillinger. Det som er litt uklart er hvor mye arbeidserfaring man skal ha? Er det slik at man belønnes for å nedprioritere studiene? Jeg og flere studenter savner klarhet i det.

— Kan hjelpe yngre kull

Hun sier at hun forstår at poeng for lokal tilhørighet brukes, men at hun synes motivasjon er vel så viktig.

— Jeg tror ikke at lokal tilhørighet er en lovnad om at den ansatte blir på sikt, her tror jeg motivasjon er vel så viktig. Slik jeg har skjønt det brukes det uansett mer i tilfeller hvor det er likestilte kandidater.

— Prater dere studenter om poengsystemet?

— Det er nytt at vi nå har fått innsyn. Det har vært litt uro og bekymring blant studentene rundt hva man blir vurdert ut ifra, og hvor man skal legge ressursene sine. Nå er det lettere for studenter å vite hvordan man skal prioritere. Samtidig er det vanskelig å få jobb med midlertidig lisens.

— Påvirker denne informasjonen hvor du og dine medstudenter søker?

— Denne informasjonen kommer nok i siste liten for oss studenter som søker nå. Men yngre kull kan ha god nytte av denne informasjonen.

— For min del er det allerede bestemt. Jeg søker ut ifra hvilket utbytte jeg ønsker i min LIS1 tjeneste. Dette har ikke og ville nok ikke spilt inn på hvor jeg nå søker, selv om jeg hadde fått denne informasjonen tidligere. Jeg hadde derimot gjort noen mer karriererettede prioriteringer tidligere i studiet.

— Skal rekruttere til hele helsetjenesten

— Min bekymring er at man blir belønnet for alle andre ting enn å studere medisin. Man lærer masse gjennom å arbeide og forske, men det er ikke positivt hvis det går på bekostning av medisinstudiet, sier Ulsaker.

Han sier baksiden med poengsystemet er at det kan rekruttering av leger med svært lik erfaring.

— Ved de største sykehusene ser vi at søkere med forskningserfaring og arbeidserfaring fra akuttmottak flyter opp i bunkene. I LIS1-ansettelsene skal sykehusene rekruttere til hele helsetjenesten, også allmennmedisin. Dette ansvaret er det viktig at sykehusene er seg bevisst.

— En måte å differensiere søkere på

Cecilie Vasset, avdelingsleder på nyre, sitter i tilsettingsutvalget for LIS1ved Nordlandssykehuset, svarer på spørsmål fra Dagens Medisin på e-post.

Leder for Nmf, Håvard Ulsaker sier at lokal tilhørighet teller like mye som seks måneders legeerfaring i poengsystemet ved Nordlandssykehuset, og kaller det en uryddighet. Er det mulig å få en kommentar til det?

— Lokal tilhørighet vil i praksis bli vektlagt når det er to kandidater som stiller likt. Nordlandssykehuset ser viktigheten av å sette sammen et lag med søkere av ulik erfaring slik at de utfyller hverandre.

— Hva er definisjonen på lokal tilhørighet?

— Det er noen som har kjennskap til lokale forhold, enten gjennom, arbeidserfaring, familiær tilknytning eller oppvekst.

— Hvorfor teller lokal tilhørighet?

— Bakgrunnen for at det er tatt med i vurderingen er fremtidig rekruttering til legestillinger både i spesialisthelsetjenesten og i kommunene.

— Student vi har snakket med stiller spørsmål ved hvor mye arbeidserfaring man må ha, og stiller spørsmål ved om man belønner å nedprioritere studiene, er det slik?

— Man belønner på ingen måte det å nedprioritere studiene. Det gjøres en helhetlig vurdering av LIS 1 i tilsettingsprosessen. Det er mange som har ulik lengde av arbeidserfaring når de søker LIS 1 stilling. Dette må tas med i vurderingen.

— Hvor mye arbeidserfaring er det bra å ha?

— Det er vanskelig å si noe konkret om. Det gjelder hvilken er faring, ikke bare lengde på erfaring. Det gjøres en helhetlig vurdering.

— Hvorfor teller arbeidserfaring når dette i teorien skal være den første legestillingen man har?

— Det er en måte å differensiere søkere på. Det er mange søkere med mye erfaring blant annet på grunn av at de venter på å få LIS 1 tjeneste. Det må telle med i en vurdering når vi gjør tilsetting.

Powered by Labrador CMS