PÅ SØRLANDET SYKEHUS: Illustrasjonsbilde av UiO-student i praksis ved Sørlandet sykehus sammen med veileder.

Foto: Lars Kristian Singelstad, SSHF.

Medisinstudenter ved UiO kan fremover ta to år av studiet på Sørlandet

Onsdag ble det klart at Universitetet i Oslo får sin første eksterne campus ved Sørlandet sykehus HF, kalt UiO Campus sør.

Den nye eksterne campusen skal tilby undervisning i to år av den kliniske delen av studiet.

Bakgrunnen for samarbeidet og opprettelsen av UiO Campus sør er Grimstadutvalgets anbefalinger som kom for tre års tid siden; at Norge bør utdanne 60 prosent flere leger ved egne universitet. Nær halvparten av landets nyutdannede leger har sin utdanning fra utlandet.

Håper på økt rekruttering av leger etter studiet

Svein Stølen, rektor ved UiO, roser sykehuset for arbeidet som er gjort for å bygge opp et godt studiemiljø for studentene.

Nina Mevold, administrerende direktør ved Sørlandet sykehus Foto: SSHF

– Med denne campusen vil vi kunne tilby medisinstudiet til flere studenter, og de vil møtes av et engasjert, kompetent fagmiljø på Sørlandet sykehus. Vi har hatt et tett og godt samarbeid med sykehuset i denne prosessen. Rapporten til Grimstadutvalget pekte spesielt på både Agder og Sørlandet sykehus som aktuell for en desentralisert modell, og vi gleder oss til campusen åpner neste år, uttaler Stølen i en pressemelding.

Nina Mevold, administrerende direktør ved Sørlandet sykehus HF, uttaler at hun er godt fornøyd med avtalen.

– Vi har hatt et godt samarbeid med fakultetsledelsen. Det har vært en solid innsats med et godt planleggingsarbeid fra representanter fra Sørlandet sykehus, kommunene i Agder og representanter fra UiO. Styret ved Sørlandet sykehus viste i dag sin støtte til satsingen ved enstemmig å slutte opp om avtalen med UiO.

Dekan Ivar P. Gladhaug ved Det medisinske fakultet på UiO Foto: UiO

Mevold håper på økt rekruttering av leger etter studiet.

– For oss får utdanningen av leger i Agder stor betydning. Med etableringen av UiO Campus sør kan vi bedre sikre sykehuset og kommunene i Agder de legene regionen har behov for i fremtiden.

Åpner i 2023

I 2023 er det ti studenter som kommer til UiO Campus sør. Studentene skal tilbringe sitt femte studieår i Agder. De påfølgende kullene vil ha både sitt fjerde og femte studieår i Kristiansand, og antallet studenter skal etter planen økes.

Det første kullet starter med undervisning i kvinnesykdommer, fødsel og barnesykdommer. Deretter vil det bli undervisning i allmennmedisin og samfunnsmedisin med praksis i helsetjenesten og på lokalsykehus i Agder.

Dekan Ivar P. Gladhaug ved Det medisinske fakultet ved UiO sier tett faglig oppfølging på sykehusene i klinisk undervisning vil gi studentene god og pasientnær undervisning.

– Både fagene, læringsutbyttet og eksamen blir de samme som hos medisinstudentene som har hele sin undervisning på campus Oslo. Noe av den teoretiske undervisningen blir lokal, noe blir digitalt fra Oslo, uttaler han.

Powered by Labrador CMS