IKKE ALLE SAMTYKKET: To av tre leger samtykket til offentliggjøring av vederlag de fikk fra industrien, mens et mindretall nektet. GSK vil ikke samarbeide med leger som nekter. Foto: Illustrasjonsfoto, Colourbox

En av tre leger nektet offentliggjøring

En tredjedel av legene som mottok honorar fra industrien i fjor, nekter offentligheten innsyn i avtalene.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Legemiddelselskapene har for første gang offentliggjort alle betalinger til leger og annet helsepersonell. Totalt betalte selskapene ut 140 millioner kroner, hvorav 53 millioner omfatter honorarer, reise og opphold i forbindelse med honorerte oppdrag og sponsoravtaler med organisasjoner.

Ifølge norsk lov har imidlertid enkeltpersoner mulighet til å reservere seg mot offentliggjøringen. Det betyr at firmaene må innhetene samtykke fra den enkelte lege før de legger ut navnet deres og informasjon om hvor store utbetalinger de har fått.

Her kan du se utbetalinger fra hvert enkelt firma

Legemiddelfirmaene har oppmuntret legene til å samtykke i offentliggjøring, mens Legeforeningen ikke har kommet med tilsvarende oppfordring.

Nå viser tallene at 66 prosent av legene har gitt sitt samtykke til publisering av honoraret, mens en tredjedel har nektet.

Fem største
Dagens Medisin har gjennomgått listene for Norges fem største legemiddelselskaper (målt i omsetning), og de rapporterte tallene er som følger:

1. Pfizer: 62 mottakere, som til sammen mottok 1,2 millioner kroner, samtykket ikke til offentliggjøring.

2. Novartis: 32 mottakere, som til sammen mottok 514.000 kroner, samtykket ikke til offentliggjøring.

3. GSK: Samtlige mottakere samtykket til offentliggjøring.

4. MSD: 87 mottakere, som til sammen mottok 808.000 kroner, samtykket ikke til offentliggjøring.

5. AstraZeneca: 45 mottakere, som til sammen mottok 620.000 kroner, samtykket ikke til offentliggjøring.

Pfizer vurderer krav til samtykke
– Vi har oppmuntret alle helsepersonell som samarbeider med oss om å gi sitt samtykke til publisering, og vi hadde håpet at enda flere ville gi tillatelse til offentliggjøring, sier kommunikasjonssjef Joachim Henriksen i Pfizer Norge.

– Dersom ikke en større andel samtykker til publisering av disse opplysningene, vil vi vurdere om vi skal endre våre retningslinjer og stille sterkere krav til samtykke til publisering. Det er en diskusjon vi allerede har startet på, men det er foreløpig for tidlig å konkludere med noe på dette nå, sier Henrichsen i Pfizer.

Blant MSDs mottakere har 87 sagt nei til å offentliggjøres ved navn. På spørsmål om hvorvidt selskapet anser det problematisk at ikke flere har samtykket til offentliggjøringen, svarer Hans Petter Strifeldt, direktør for samfunnskontakt i MSD Norge, følgende:

– Vi er svært fornøyd med at 70 prosent av våre samarbeidspartnere har gitt sitt samtykke til at vi kan følge EFPIAs kodeks om offentliggjøring av verdioverføring. Vi støtter EFPIA og LMIs innsats for mer åpenhet og transparens rundt verdioverføringer mellom industrien og helsevesenet. For å sikre at våre medisiner brukes til rett pasient til rett tid er det viktig for oss å samhandle med helsepersonell. Tiltaket med offentliggjøring av alle verdioverføringer er med på å bygge tillit og forståelse for samarbeidet.

Full åpenhet hos GSK
I rapporten fra GSK fremgår det at samtlige helsepersonell som har mottatt overføringer fra selskapet, har samtykket i å få navn og beløp offentliggjort. Avdelingsleder Line Storesund Rondan i avdeling for samfunnskontakt og helseøkonomi forteller at det skyldes en bevisst satsing fra selskapets side:

– GSK har satt som forutsetning at hvis helsepersonell ikke vil offentliggjøre denne informasjonen, så vil vi ikke inngå samarbeid med dem. Alle har foreløpig godtatt dette, sier hun.

– Hvorfor har dere lagt inn denne forutsetningen?

– Fordi vi er opptatt av at dette skal være åpent, og mener generelt at det bør være en forutsetning for samarbeid mellom industrien og helsepersonell. Åpenhet er én av kjerneverdiene våre, og noe vi prøver å jobbe for på alle områder, sier Rondan.

Tror samtykke-prosenten vil øke
Karita Bekkemellem, administrerende direktør i Legemiddelindustrien (LMI), håper at flere leger vil samtykke når ordningen blir mer innarbeidet.

– Vi er fornøyde med samtykkeprosenten med tanke på at dette er et helt nytt tiltak, og det vil ta tid å innføre systemet ordentlig. Vi har ikke tradisjon for å offentliggjøre honorarer i Norge, men vi håper at etter hvert som tiltaket blir godt innarbeidet, blir det også flere leger som samtykker til publiseringen, sier Bekkemellem.

– Vi setter stor pris på alle legene som har samtykket til offentliggjøringen, og som hjelper til med å skape en åpenhetskultur rundt samarbeidet, sier LMI-lederen.   

Powered by Labrador CMS