REVAKSINASJON: FHI har frem til nå anbefalt revaksinasjon hvert 10. år. Fra september 2022 anbefales revaksinasjon etter fem år som hovedregel. Illustrasjonsfoto: Getty Images Foto:

REVAKSINASJON: FHI har frem til nå anbefalt revaksinasjon hvert 10. år. Fra september 2022 anbefales revaksinasjon etter fem år som hovedregel. Illustrasjonsfoto: Getty Images

Foto:

Oppdaterte retningslinjer for pneumokokk-vaksine

FHI har frem til nå anbefalt revaksinasjon av pneumokokk polysakkaridvaksinen hvert tiende år. – Beskyttelsen har vist seg å være betydelig lavere etter fem år, og personer med økt risiko bør derfor vaksineres på nytt, sier seniorforsker ved FHI. 

Alle personer over 65 år eller som har en sykdom eller tilstand som gjør at de har høyere risiko for å få alvorlig pneumokokksykdom, er anbefalt å ta pneumokokkvaksine.

– FHI har frem til nå anbefalt revaksinasjon av pneumokokk polysakkaridvaksinen Pneumovax hvert tiende år. Fra september 2022 anbefales revaksinasjon etter fem år som hovedregel, sier Brita Askeland Winje, seniorforsker ved avdeling for smittevern og vaksine i Folkehelseinstituttet (FHI). 

Begrunnelsen er studier som viser at beskyttelsen fra vaksinen er betydelig redusert etter fem år og at det er behov for revaksinasjon for å opprettholde beskyttelse.

– Revaksinasjon etter kort tid, mindre enn to til tre år, fører ofte til dårligere antistoffrespons enn ved første gangs vaksinasjon, og betydelig økt risiko for lokale bivirkninger, forteller Winje. 

Revaksinasjon etter mer enn fem år gir derimot ikke mer bivirkninger enn ved første gangs vaksinasjon, og ytterligere doser, tredje eller fjerde dose, øker ikke risikoen for alvorlige bivirkninger.  

– Beskyttelsen har vist å være betydelig lavere etter fem år, og personer med økt risiko for alvorlig pneumokokksykdom bør derfor vaksineres på nytt. Revaksinasjonen induserer ikke boosterrespons, men en antistoffrespons som ligner den som ble indusert ved første vaksinasjon.

Seniorforskeren presiserer at de oppdaterte retningslinjene gjelder alle grupper og at antistoffmåling før revaksinasjon ikke er nødvendig.

– Det er egne anbefalinger for personer med anatomisk eller funksjonell miltmangel. For denne gruppen kan revaksinasjon etter tre til fem år vurderes, på grunnlag av antistoffnivå i serum, tilføyer Winje. 

Powered by Labrador CMS