MEDISINSKE GRUNNER: Styreleder Olav Lutro i Norsk forening for infeksjonsmedisin peker på at hiv-pasienter skal ha livslang behandling, og er kritisk til å bytte legemidler av andre grunner enn medisinske.  Foto: Getty Images (illustrasjonsfoto)/privat
MEDISINSKE GRUNNER: Styreleder Olav Lutro i Norsk forening for infeksjonsmedisin peker på at hiv-pasienter skal ha livslang behandling, og er kritisk til å bytte legemidler av andre grunner enn medisinske. Foto: Getty Images (illustrasjonsfoto)/privat

Mener sparetiltak kan gi hiv-smittede dårligere livskvalitet og hyppige legemiddelbytter

Infeksjonslegenes forening advarer mot å følge anbefalinger etter legemiddelanbud blindt.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

I år er det for første gang gjennomført anbudskonkurranse for legemidler mot hiv i norske sykehus. På bakgrunn av anbudskonkurransen anbefaler Sykehusinnkjøp å bytte pasienter over på det billigste behandlingsregimet, med mindre «den rimeligste kombinasjonen ikke kan brukes av medisinske årsaker». Anbefalingene trådte i kraft 1. september, og gjelder i utgangspunktet for ett år.

Nå uttrykker Norsk forening for infeksjonsmedisin bekymring for utfallet av hiv-anbudet. «Hiv-smittede risikerer dårligere livskvalitet og hyppige medikamentbytter fordi helsemyndighetene vil spare penger», heter det i en melding som ble sendt ut fra foreningen mandag kveld.

LES OGSÅ: Anbefaler å bytte hiv-pasienter over på to-tablett-regime

Daglig medisinering hele livet
Olav Lutro, overlege ved Stavanger universitetssjukehus og styreleder i Norsk forening for infeksjonsmedisin, peker på at hiv-pasienter skal ha livslang behandling. Han er derfor kritisk til å bytte legemidler av andre grunner enn medisinske.

– Disse pasientene er så kroniske som de får blitt. De må ha daglig medisinering i et livslangt løp. Derfor synes vi dette er en gruppe som ikke egner seg for legemiddelbytte hvert år. Det har vært en stor suksess å gjennomføre anbudskonkurranser for hepatitt C-legemidler, men det er ikke en sammenlignbar gruppe på noe som helst vis: Hepatitt C-pasientene er ferdig behandlet etter en tolvukers kur, og da spiller det ingen rolle om anbefalingene endrer seg fra år til år, sier Lutro.

Bytter mellom legemiddelklasser
Foreningen reiser også bekymring for at anbefalingene legger opp til å bytte en stor andel pasienter fra én legemiddelklasse til en annen. Mens de mest brukte behandlingsregimene i dag baserer seg på legemidler i klassen integrasehemmere, er anbudsvinneren basert på et legemiddel i klassen proteasehemmere. Sistnevnte er noe fagmiljøet i Norge i liten grad har brukt, blant annet fordi de er mer assosiert med bivirkninger og legemiddelinteraksjoner.

– I anbefalingene etter anbudet er en proteasehemmer satt som et tydelig førstevalg. Det er en faglig god behandling, og ingen pasienter skal være redde for å bli behandlet med proteasehemmere, men det er også en legemiddelklasse som har noen problematiske sider. Potensialet for bivirkninger er større, og det er flere legemiddelinteraksjoner. Dette er en pasientpopulasjon som blir stadig eldre, og får legemidler mot høyt blodtrykk, diabetes, benskjørhet og så videre. Da blir det mer utfordrende å finne en kombinasjon som passer, sier Lutro.

På denne bakgrunnen advarer foreningen sine medlemmer mot å følge Sykehusinnkjøps anbefalinger blindt, og understreker at det bør ligge en god faglig begrunnelse til grunn dersom man skal bytte pasientene over på andre legemidler.

LES OGSÅ: HivNorge advarer mot følgene av legemiddelanbudet

Sikret gode behandlinger i konkurransen
Underveis i prosessen har infeksjonsmedisinere fra mange av landets største sykehus sittet i Sykehusinnkjøps spesialistgruppe for anbudskonkurransen.

– Har dere vært i dialog med disse før dere gikk ut med denne meldingen?

– Absolutt. Det er noen av våre fremste folk som sitter i den gruppen, og det er ikke dem vi går ut mot nå. I denne settingen har de sørget for at alle legemidlene som får delta i konkurransen er faglig gode behandlinger, og det har de vært helt åpne om. Men vi ser at hovedargumentet for denne prosessen har først og fremst har vært å spare penger, sier Lutro.

Han forteller at det er et betydelig sprik i synspunktene rundt hiv-anbudet innad i foreningen. Samtidig opplyser han at de som anser saken helt uproblematisk, tilhører et lite mindretall, basert på tilbakemeldingene styret har fått.

Dagens Medisin har bedt Sykehusinnkjøp kommentere kritikken fra Norsk forening for infeksjonsmedisin. Bente Hayes, innkjøpsdirektør for legemidler i Sykehusinnkjøp, svarer følgende:

– Vi har gjennomført en anskaffelse på vegne av helseforetakene, noe som følger av loven om offentlige anskaffelser. Ingen av anbefalingene skal følges blindt, det skal gjennomføres en individuell medisinsk vurdering av hver pasient. Utover dette har vi ingen ytterligere kommentarer.

Anvudsvinner lite brukt
Statistikk fra Reseptregisteret bekrefter at anbudsvinneren i dag er lite brukt, til fordel for behandlingsregimer som baserer seg på integrasehemmere.

Anbudsvinneren Rezolsta – en kombinasjonspille som inngår i de tre høyest anbefalte regimene etter anbudskonkurransen – ble kun brukt av 82 pasienter i fjor, viser Reseptregisteret. Kombinasjonspillen inneholder darunavir – et virkestoff i klassen proteasehemmere.

Til sammenligning var det henholdsvis 1185 og 884 pasienter som gikk på de integrasehemmerbaserte én-tablett-regimene Triumeq (dolutegravir/abakavir/lamivudin) eller Genvoya (elvitegravir/kobicistat/emtricitabin/tenofoviralafenamid) i fjor.

Artikkelen ble oppdatert 4. september kl. 16.18 med svar fra Sykehusinnkjøp.

Powered by Labrador CMS