Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
«BAKLENGS INN I FREMTIDEN»: Styreleder Leif-Ove Hansen i HivNorge frykter at hiv-behandlingen i Norge hopper ti år tilbake i tid som følge av Sykehusinnkjøps legemiddelanbefalinger. Foto: Vidar Sandnes

HivNorge advarer mot følgene av legemiddelanbudet

Frykter dårligere etterlevelse, svekket smittevern og tillitskrise mellom pasienter og leger, etter at Sykehusinnkjøp anbefaler å bytte pasienter over på to-tablett-regime.

Publisert: 2018-06-18 — 09.00
Denne artikkelen er over fire år gammel.

I år gjennomfører Sykehusinnkjøp for første gang en anbudskonkurranse for legemidler mot hiv. Med utgangspunkt i pristilbudene som er gitt, anbefaler Sykehusinnkjøp å bytte pasienter over på den billigste kombinasjonen i anbudet – et behandlingsregime bestående av de to kombinasjonstablettene darunavir/kobicistat (Rezolsta) og emtricitabin/tenofovirdisoproksil.

Pasientorganisasjonen HivNorge er kritisk til at Sykehusinnkjøp går inn for å bytte velbehandlede pasienter over på nye legemiddelkombinasjoner. Organisasjonen er særlig negativ til at mange pasienter dermed vil gå fra regimer med én tablett om dagen – som har vært tilgjengelig på markedet i mer enn ti år – til to tabletter om dagen.

– Hopper ti år tilbake i tid
Styreleder Leif-Ove Hansen i HivNorge viser til at det er gjort forskning som konkluderer med at enkelttablettregimer er forbundet med høyere etterlevelse, enn regimer med flere tabletter.  

– Jeg er skremt av at vi nå hopper ti år tilbake i tid. Mye av grunnen til at man har hatt så stor suksess med hivbehandling i Norge, er at man har forskrevet de medisinene som er enklest å bruke og som pasientene er mest komfortable med. Nå opplever vi at man går baklengs inn i fremtiden. Vi klarer ikke å se at spesialistgruppen har tatt hensyn til smittevern, eller forskning som tilsier at etterlevelsen går ned når man går fra én til to eller tre piller, sier Hansen. 

– Hva mener dere kan bli det verst tenkelige scenarioet som følge av disse anbefalingene?

 – Da ser vi for oss at etterlevelsen ikke blir like god, og at mange pasienter kanskje ikke klarer å følge behandlingen så godt som de burde. På sikt kan det svekke smittevernet og føre til resistensutvikling. Jeg er redd for at det kan oppstå en tillitskrise mellom hivpasienter og infeksjonsleger, hvis man presser for hardt på med å bytte medisiner. Jeg er også særlig urolig for at det er de nysmittede som blir satt på to eller tre piller, uten kunnskap om at de kunne ha fått en enklere og bedre behandling.

I anbefalingene heter det at «dersom den rimeligste kombinasjonen ikke kan brukes av medisinske årsaker, skal det begrunnes i pasientens journal». I så fall skal legene følge en rangering over legemiddelkombinasjoner, som er gjort på bakgrunn av pris. På denne rangeringen er det først som tiendevalg at et enkeltpilleregime står oppført.

Budsjettkutt for sykehusene
HivNorge-styrelederen forteller at organisasjonen vil oppfordre medlemmene sine til å argumentere for å få fortsette på dagens behandling, dersom de mener denne fungerer godt.

– I hvilken grad forventer dere at infeksjonsmedisinerne vil respektere et slikt ønske, hvis pasienter ber om å få fortsette med behandlingen de står på?

– Det store spørsmålet er hvor stort press som kommer ovenfra. Det er blitt kuttet i budsjettene til sykehusene, fordi man skal spare penger gjennom billigere medisiner. Det betyr at infeksjonsleger ikke kan forskrive de dyreste medisinene uten å sprenge rammene, sier Hansen:  

– Legen skal alltid gjøre en medisinsk vurdering. Det kan gå på at én pille er enklere for pasienten – at det passer bedre i hverdagen, og at man er mer komfortabel med det fordi man ikke har bivirkninger og ikke er smitteførende. Spørsmålet er om dette er nok til å si at pasienten av medisinske årsaker bør bruke noe som er dyrere enn den anbefalte kombinasjonen. Jeg mener infeksjonslegene må informere pasientene om det er økonomiske grunner til at de foreslår å bytte, eller om det er medisinske grunner.

Hansen spør også om Sykehusinnkjøp, helseforetakene eller helsemyndighetene for øvrig har tatt høyde for kostnadene ved den ekstra oppfølgingen sykehusene må gjøre i forbindelse med at de setter pasienter på nye legemidler – særlig dersom det legges opp til nye anbudskonkurranser med nye vinnere hvert år.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Roger Dybedahl 19.06.2018 00.11.04

  Vi snakker om store endringer i regimet hos en allerede svært sårbar gruppe mennesker. Jeg syns det er hårreisende at noen forsvarer dette med at jeg skal være fornøyd bare fordi jeg får medisinene mine gratis. Jeg hadde gladelig betalt en egenandel, men så lenge det er smittevernloven som styrer og jeg regnes som allmennt smittefarlig så er det nok dessverre sånn.

 • Laila 19.06.2018 07.49.09

  Det er vel her som ellers i samfunnet, mange ulike mennesker med denne sykdommen. For de mest sårbare, kan legen gi en medisinsk begrunnelse for at man ikke skal endre regime. Andre klarer seg bra, har orden på livet, disse pasientene vil klare 2 istedet for 1 tablett bra. Som interessegrupoe, synes jeg derfor Hiv Norge bør være positive og gi god og balansert informasjon slik at flest mulig klarer dette.

 • Laila 18.06.2018 20.32.00

  Jeg synes at HIV Norge bør ha troen på at dette kan medlemmene klare og hjelpe til med god informasjon og tilrettelegging til pasientene/medlemmene! Dette er skattebetalernes penger og alle må alle dra lasset for at vi får mest mulig ut av hver helsekrone! Pasientene får medisinen gratis, selv uten egenandel - det er faktisk ganske bra! Å ta to tabletter i stedet for en - det klarer de aller fleste!

 • LiS2 18.06.2018 11.37.59

  Ja det er snakk om 2 tbl om dagen, men det er to tabletter som tas samtidig, altså dosering èn gang om dagen. Det er ikke mer å holde oversikt over enn før med tanke på tidspunkter. Forskningen som HiVNorge referer til, er det da 2 tbl x1 eller 1 tbl x2?

 • Leif-ove Hansen 18.06.2018 12.01.46

  Det er 2tblx1. I spesialistgruppen ble det også refert til at de hivpasientene som har flere tabletter ikke henter ut samme mengde av dem fra apotek. Vi snakker også om den gruppe pasienter der halvparten er over 50 år og ofte har flere medikamenter ved siden av hivlegemidlene. HivNorge ser også på at mange fortsatt skjuler sine medisiner for familie og venner pga av frykt og stigma, men de håndterer fint å skjule en pille boks kontra 2-3.

 • LiS2 18.06.2018 13.17.44

  Takk for svar. Relevante innskudd dette. Jeg synes fortsatt det er innafor å gå for denne anbefalingen for folk flest, og som utgangspunkt. Men interaksjonsproblemer og sosiale faktorer av betydning (stigma) har betydelig påvirkning av av etterlevelse og effekt og bør da naturligvis gi grunnlag for at infeksjonsmedisineren kan forskrive annen behandling.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!