VISER EFFEKT: Funn fra en studie med 35 deltakere viser at den nyutviklede vaksinen mot genital klamydia gir en immunrespons. Foto: Illustrasjonsfoto/Vidar Sandnes
VISER EFFEKT: Funn fra en studie med 35 deltakere viser at den nyutviklede vaksinen mot genital klamydia gir en immunrespons. Foto: Illustrasjonsfoto/Vidar Sandnes

Fagfolk positive til klamydiavaksine

En vaksine mot klamydia er for første gang testet ut på mennesker. – Dette er et lite, men positivt skritt, sier avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Klamydia Kjønnssykdommen er mest utbredt hos unge under 25 år, og det anslås at det til enhver tid vil være slik at rundt én av tyve seksuelt aktive unge vil ha klamydia. Sykdommen behandles med antibiotika. Ubehandlet klamydia hos kvinner kan i få tilfeller føre til bekkeninfeksjon, som igjen kan føre til vansker med å bli gravid og økt risiko for graviditet utenfor livmoren. For menn kan ubehandlet klamydia føre til betennelse, feber og nedsatt allmenntilstand, men det er ikke dokumentert langtidskonsekvenser. Kilder: Folkehelseinstituttet og Norsk helsenett

Klamydia er den vanligste seksuelt overførbare bakterieinfeksjonen på verdensbasis. Funn fra den første studien som har testet bruk en vaksine mot genital klamydia på mennesker, publisert i tidsskriftet The Lancet Infectious Diseases.

I den randomiserte, dobbelblindete studien er vaksinen testet ut på 35 kvinner mellom 19 og 45 år. Studien viser at vaksinen gir en immunrespons og forfatterne konkluderer med at vaksinen er trygg.

– Gitt innvirkningen klamydiaepidemien har på kvinners helse, reproduktive helse, spedbarnshelse gjennom vertikal overføring og økt sårbarhet for andre seksuelt overførbare sykdommer, finnes det et uoppfylt medisinsk behov for en vaksine mot genital klamydia, sier artikkelforfatter og professor Peter Andersen ved Statens Serum Institut i en pressemelding.

Han er en av forskerne bak studien, som er et samarbeid mellom Imperial College London og Statens Serum Institut i København.

Kan bli et nyttig virkemiddel

– Et lite, men positivt skritt på veien på en vaksine, kaller Hilde Kløvstad den nye studien.

– Dette viser at klamydiavaksinen gir en immunrespons, men det må ytterligere utprøving til for å stadfeste hvorvidt dette er tilstrekkelig for å beskytte mot klamydiainfeksjon, understreker Kløvstad som leder Avdeling for tuberkulose, blod og seksuell smitte ved Folkehelseinstituttet.

Les mer: Har påvist ny klamydiavariant

Hun understreker at kondombruk er det sikreste tiltaket for å unngå klamydiasmitte, men at det kan være nyttig å få flere verktøy på sikt.

– Lang erfaring viser at vi ikke har fått ned forekomsten ved hjelp av tradisjonelle virkemidler som tidlig diagnostikk, behandling og kondombruk. En effektiv vaksine kan bli et svært nyttig virkemiddel for å forebygge klamydiainfeksjoner, men det er viktig å understreke at vi ikke vet om denne vaksinen er effektiv enda.

– En effektiv vaksine kan bli et svært nyttig virkemiddel for å forebygge klamydiainfeksjoner, men det er viktig å understreke at vi ikke vet om denne vaksinen er effektiv enda.

      
        Foto: Privat
– En effektiv vaksine kan bli et svært nyttig virkemiddel for å forebygge klamydiainfeksjoner, men det er viktig å understreke at vi ikke vet om denne vaksinen er effektiv enda. Foto: Privat

Tror på rask effekt

– Jeg tror ikke jeg blir arbeidsledig med det første, men jeg tror absolutt at en vaksine vil kunne bremse utbredelsen av klamydia, sier overlege og seksjonsleder Usha Hartgill ved Seksjon for venereologi og dermatologi ved Olafiaklinikken ved Oslo universitetssykehus (OUS).

Hun synes funnene fra studien er spennende og tror mange vil være positive til en vaksine:

– Ja, hvorfor ikke?

Hartgill viser til at vaksiner mot humant papillomavirus (HPV) som også beskytter mot kjønnsvorter har vist seg å være svært effektive.

– Da man startet med HPV-vaksine for barn og kvinner i Australia, så man en rask nedgang i antallet kjønnsvorte-tilfeller. Man så også at færre menn ble smittet. Det samme vil man forvente for en klamydia-vaksine.

Les mer: Livmorhalskreft: – Vi kan forvente 70 prosent færre krefttilfeller  

Uviss varighet

Det er likevel mye som må avklares før en vaksine er klar, understreker overlegen. I studien fikk kvinnene injeksjoner i flere omganger.

– Det ser for eksempel ut til at denne vaksinasjonen måtte gjøres over en tremåneders-periode. Så er spørsmålet hvor lenge beskyttelsen varer? Varer den tre måneder, seks måneder eller ti år? Spør Hartgill seg.

AKTUELT FOR DE UNGE: Ettersom det er flest tilfeller av klamydia blant unge, vil det være mest naturlig at unge mellom 19 og 24 år vil bli målgruppen for en klamydiavaksine, mener overlege og seksjonsleder Usha Hartgill ved Oslo universitetssykehus.

      
        Foto: Privat
AKTUELT FOR DE UNGE: Ettersom det er flest tilfeller av klamydia blant unge, vil det være mest naturlig at unge mellom 19 og 24 år vil bli målgruppen for en klamydiavaksine, mener overlege og seksjonsleder Usha Hartgill ved Oslo universitetssykehus. Foto: Privat

Må vurdere kostnadene

Ettersom det er flest tilfeller i de unge aldersgruppene, vil det være mest naturlig at unge mellom 19 og 24 år vil bli målgruppen for en slik vaksine, mener Hartgill.

– Det er antakelig ikke vits i å vaksinere 35-åringer. De fleste som får påvist klamydia er langt yngre. Her må man også bestemme seg på samfunnsnivå for hva man er villig til å betale og hvor stor dekning man ønsker, dersom det blir aktuelt med en vaksine.

Også Hilde Kløvstad ved Folkehelseinstituttet påpeker at pris vil være viktig, dersom en ferdigutviklet vaksine kommer på bordet.

– Hvis denne vaksinen viser seg å være effektiv, er det flere ting man må vurdere, også kostnadseffektivitet. Det er en lang vei frem før det eventuelt kan bli aktuelt å innføre en klamydiavaksine i Norge.

I forskningsartikkelen oppgir forskerne at det nå planlegges oppstart av en fase 2-studie for dose-optimering av klamydiavaksinen høsten 2019.

Powered by Labrador CMS