Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
KONTROLLTILTAK: Det er nå satt inn tiltak for at alle som tester seg for klamydia får riktig diagnose, oppgir FHI. Foto: Getty Images/illustrasjonsfoto

Har påvist ny klamydiavariant

En ny variant av klamydiabakterien er påvist i Norge. Pasienter som har blitt testet med en test som ikke fanget opp den nye klamydiavarianten og kan ha fått et feilaktig prøvesvar, får nå tilbud om ny test.

Publisert: 2019-08-01 — 06.00
Denne artikkelen er over tre år gammel.

Den nye typen klamydia, kalt F-nvCT, ble først påvist i Finland tidligere i år. Den har etter dette blitt påvist i Sverige. Nå bekrefter Folkehelseinstituttet (FHI) at det nå også er påvist tilfeller av den nye varianten i Norge.

Den nye varianten ble oppdaget som følge av en kvalitetskontroll.

– I vinter ble det gjennomført en kontrolltesting ved et laboratorium i Finland. Den viste at noen prøver kom ut som negative med en klamydiatest og positiv med en annen test. Det ble gjort en gensekvensering og man så da at det var en endring i genet, sier Hilde Kløvstad, avdelingsdirektør på avdeling for tuberkulose, blod og seksuell smitte ved Folkehelseinstituttet.

Det er ingen holdepunkter for å si at den nye varianten skiller seg fra andre former for klamydia, oppgir FHI.

– Sikrer at alle får riktig diagnose

Kløvstad understreker at det i Finland er snakk om få prøver som ble tolket som at personen ikke hadde klamydia, til tross for at dette var tilfellet.

– I under én prosent av prøvene ble prøvesvaret tolket negativt når det kunne være positivt.

Kløvstad oppgir at det er få norske laboratorier som bruker testen «Aptima Combo 2» som ikke fanger opp den nye varianten, og at det nå er satt inn kontrolltiltak slik at den nye klamydiatypen fanges opp på disse laboratoriene. Dette gjelder prøver hvor RLU>15.

– Fra juni av re-analyseres alle aktuelle prøver med en annen test, slik at vi er sikre på at alle som tester seg for klamydia får riktig diagnose, sier avdelingsdirektøren.

– Etter at vi startet med kontrolltesting har vi stadfestet at varianten finnes i Norge. Vi vet enda ikke hvor mange tilfeller det er snakk om, men det er snakk om en svært liten andel av de testede på disse laboratoriene, trolig under en prosent.

Det tas 3-400.000 klamydiaprøver i Norge i året.

Kontakter personer som har testet seg

Folkehelseinstituttet har bedt laboratoriene identifisere hvilke personer som kan ha mottatt et falskt negativt prøvesvar i løpet av de siste seks månedene. Personer som kan ha mottatt et feil prøvesvar vil bli kontaktet direkte av lege eller helsestasjon med tilbud om å teste seg på nytt.

– Jeg vil anslå at noen hundre personer vil få tilbud om en ny prøve, sier Kløvstad, og legger til:

– Men det ikke er noen grunn til å engste seg for de som har testet seg siste året. Klamydiadiagnostikken i Norge er god og de få dette gjelder vil bli kontaktet direkte.

Uviss opprinnelse

Det er ikke avklart hvor smitten kommer fra.

– Den nye varianten ble oppdaget i Finland, men betyr ikke at smitten startet der. Det jobbes nå i ulike europeiske land for å finne ut om de har denne nye varianten. Det er enda ikke rapportert at andre land har påvist denne varianten utover Sverige og Norge, men vi i Norge var raske til å se på dette, så det kan være grunnen, sier Kløvstad.

– Kan man forvente en økning i klamydiatilfeller som følge av at det oppstår nye varianter?

– Det er det for tidlig å si noe om. Klamydiaforekomsten i Norge har vært stabilt høy over flere år. Vi diagnostiserer allerede over 26.000 tilfeller i året. Det er ikke sikkert at dette lille volumet vil ha mye å si.

Tror varianten oppsto i Finland

Selskapet Hologic som produserer testen Aptima Combo 2 oppgir følgende på e-post:

– Hologic fikk nylig vite at flere kliniske laboratorier i Norden har rapportert om tilfeller hvor klamydia-tilfeller ikke ble identifisert av Aptima Combo 2-analyse for CT/NG (klamydia og gonoré), men ble identifisert som positive gjennom testing med Aptima CT-analyse.

Produsenten skriver at selskapet har mottatt data og kliniske prøver fra noen berørte kunder som nå blir analysert i produsentens laboratorier, og at produsenten har gjennomgått publiserte data fra Finland og Sverige.

– Selv om vår undersøkelse er pågående, tror vi, basert på disse kildene, at den mest sannsynlige forklaringen på de uoverensstemmende resultatene er en genetisk variant som har oppstått i Finland, som påvirker deteksjon ved AC2-analysen, men ikke den ved ACT-analysen.

Støtter europeisk studie

Hologic skriver at selskapet har rådet europeiske kunder til å refleks-teste prøver av Aptima Combo 2-prøven som gir utslag innen det gitte området ved bruk av Aptima CT-testen.

– Vi støtter også en paneuropeisk overvåkningsstudie for å undersøke potensiell utbredelse av varianten andre steder. Variantstammer av klamydia er rapportert tidligere og er et naturlig produkt av mikrobiell evolusjon. Vi kommuniserer tett med europeiske og amerikanske regulatorer og med berørte kunder, og jobber med å implementere en langsiktig løsning.

Saken er oppdatert.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!