POTENSIELL MEDISIN: Ved å binde seg til deler av såkalte mikrotubulier, er det forventet at det utrpøvende legemidlet sabizabulin forstyrrer livssyklusen til viruset og reduserer replisering og spredning av viruset. Illustrasjonsbilde: Getty Images

Foto:

EMA vurderer ny mulig medisin mot covid-19

Det europeiske legemiddelbyråets Emergency Task Force (ETF) vurderer nå datamateriale for det utprøvende legemidlet sabizabulin.

Publisert

Det er European Medicines Agency (EMA) som har tatt initiativ til gjennomgangen. Dette til tross for at selskapet bak sabizabulin, Veru Pharma, ennå ikke har søkt om markedsføringstillatelse eller om såkalt «rolling review» av legemidlet.

«Gjennomgangen skal hjelpe medlemsstater i EU som kanskje vurderer å tillate bruk av medisinen før en mulig godkjenning», skriver EMA på sine nettsider.

Forstyrrer virusets livssyklus

Ifølge EMA virker sabizabulin ved å forstyrre såkalte mikrotubulier, som er rørformede proteinstrukturer som utgjør en viktig del av celleskjelettet. Mikrotubulier kan hjelpe SARS-CoV-2-viruset med å gå inn og ut av cellene. Ved å binde seg til deler av mikrotubuliene, er det forventet at sabizabulin forstyrrer livssyklusen til viruset og reduserer replisering og spredning av viruset.

Det er også forventet at det utprøvende legemidlet kan undertrykke noen inflammatoriske reaksjoner som skjer etter infeksjon av SARS-CoV-2-viruset. Dette inkluderer reaksjoner som kan lede til akutt lungesviktsyndrom (ARDS) og død.

Les også: Koronaviruset er sporet til et spesifikt avløp i Wuhan

Kan redusere dødsfalll

EMA-gjennomgangen skal se på alle tilgjengelige data. Dette inkluderer data fra en studie med sykehusinnlagte covid-19-pasienter med moderat til alvorlig covid-19, og som har høy risiko for ARDS og død. Resultatene fra denne studien indikerer ifølge EMA at behandling med sabizabulin kan redusere antallet dødsfall hos disse pasientene, sammenlignet med placebo.

Gjennomgangen er den første som blir gjennomført på bakgrunn av Artikkel 18 i den nye EU-reguleringen fra 2022, som ekspanderte EMAs rolle under folkehelsekriser. EFT vil gjennomføre vurderingen og sende anbefalinger til EMAs komité for humanmedisin (CHMP).

Aktuelt: Britisk studie: Tre typer «long covid» identifisert

Powered by Labrador CMS