PREMISSENE: – Fastlegene kan håndtere oppfølging av PrEP-brukere i primærhelsetjenesten, forutsatt at det følger med ressurser og god veiledning til oss fra spesialisthelsetjenesten, sier NFA-leder Marte Kvittum Tangen.

Foto: Vidar Sandnes

Fastlegene positive til å følge opp PrEP-brukere

Leder Marte Kvittum Tangen i Norsk forening for allmennmedisin (NFA) er langt på vei enig med infeksjonslegene om at oppfølgingen av PrEP-brukere kan håndteres i primærhelsetjenesten.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Flere infeksjonsleger Dagens Medisin har vært i kontakt med mener fastlegene kan håndtere oppfølgingen av personer som bruker hiv-profylaksen PrEP. Siden 2018 har helseforetakene hatt finansieringsansvaret for hiv-legemidler, og fordi PrEP nå forskrives på h-resept, kan profylaksen ikke lenger skrives ut av fastleger.

Marte Kvittum Tangen, leder i Norsk forening for allmennmedisin (NFA), er enig med betraktningene til infeksjonsmedisinerne.

– Dette handler om å bruke laveste effektive omsorgsnivå, som er i samsvar med slik vi organiserer oss ellers i helsetjenesten. Vi kan håndtere oppfølging av PrEP-brukere i primærhelsetjenesten, men premisset må være at det følger med ressurser og god veiledning til oss fra spesialisthelsetjenesten, sier Tangen til Dagens Medisin.

Forutsetningene
NFA-lederen spesifiserer at det i praksis vil si at vurdering, og igangsetting, av nye PrEP-brukere gjennomføres i spesialisthelsetjenesten, men at videre oppfølging kan foretas av fastlegene.

– Dette forutsetter at vi får god veiledning, og at dette er individuelt for hver pasient. Fastlegene skal holde oversikt over mye, og vi kan ikke ha detaljkunnskap på alle områder. Spesialist må derfor foreta første vurdering, mens videreføring av igangsatt behandling kan tas av fastlege med god veiledning fra spesialisthelsetjenesten.

– Hva tenker du om at både eksisterende og mulige PrEP-brukere har måttet stå i månedslange køer for PrEP-vurdering etter at finansieringen av hiv-legemidler ble flyttet til helseforetakene?

– Det er veldig uheldig for dem som har et behov for denne medisinen, og det kan få dramatiske konsekvenser for disse med så lange ventetider.

– Samfunnsøkonomisk
– Fastlegetjenesten er allerede under stort press. Er det realistisk at dere kan ta på dere en slik oppgave?

– Dette viser igjen at vi trenger større ressurser til fastlegene. Vi trenger flere fastleger, for i dag har hver enkelt fastlege for mange oppgaver og for stor arbeidsbelastning. Jeg er allikevel positiv til en slik oppgave fordi det er samfunnsøkonomisk – og den beste løsningen for pasientene. Men det forutsetter at vi finner gode løsninger for fastlegeordningen fremover, fastslår Tangen.

Powered by Labrador CMS