FORHANDLER: Gro Jære er konstituert direktør i det offentlige helseforetaket Sykehuspartner HF, som er underlagt det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst. Jære og Sykehuspartner sitter nå i forhandlinger med leverandøren. Sykehuspartner HF har 1400 ansatte, og de fleste av dem jobber i en av de sju etasjene som Sykehuspartner holder til i på Skøyen i Oslo. Foto: Anne Grete Storvik
FORHANDLER: Gro Jære er konstituert direktør i det offentlige helseforetaket Sykehuspartner HF, som er underlagt det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst. Jære og Sykehuspartner sitter nå i forhandlinger med leverandøren. Sykehuspartner HF har 1400 ansatte, og de fleste av dem jobber i en av de sju etasjene som Sykehuspartner holder til i på Skøyen i Oslo. Foto: Anne Grete Storvik

Helse Sør-Øst må betale 280 millioner til leverandør etter IKT-skandalen

Helse Sør-Øst må i første omgang punge ut med 280 millioner til leverandøren etter IKT-skandalen.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Men det er ennå ikke avgjort hva Helse Sør-Øst (HSØ) gjør med den omstridte IKT-avtalen som nå er satt på vent. Disse forhandlingene pågår fortsatt.

Så langt har partene forhandlet seg frem til at HSØ må betale 280 millioner kroner for den tiden selskapet DXC har vært inne i bildet, altså fra oktober 2016 og fram til mai 2017, da prosjektet ble stanset og satt på vent .

Det innebærer at dette har kostet Helse Sør-Øst 56 millioner kroner i måneden i perioden.

Dette skal, ifølge Gro Jære, konstituert direktør i Sykehuspartner HF,  i tillegg omfatte andre kostnader ut 2017, men Helse Sør-Øst må også i 2018 betale et månedsbeløp ettersom kontrakten ikke er avsluttet ennå. 

– Løpende kostnader for leasing av utstyr, lisenser og annet,  som leverandøren var forpliktet til å kjøpe før programmet ble besluttet stanset, er per desember 2017 cirka fire millioner i måneden, og er for 2017 inkludert i avtalen på nær 280 millioner kroner. Den kontrollerte nedpakkingen har hatt ambisjon om at mye av dette skal kunne gjenbrukes ved en eventuell oppstart, sier Jære til Dagens Medisin.
For leasing av utstyr, lisenser og lignende, må Helse Sør-Øst fortsatt betale fire millioner kroner hver måned fram til det er avgjort hva man gjør med avtalen.
I mai ble hele prosjektet, som skulle modernisere IKT ved alle sykehusene i Helse Sør-Øst, stanset og satt på vent. Dette skjedde etter at NRK hadde avdekket at utenlandske IT-arbeidere hadde hatt tilgang på sensitive personopplysninger.

Må betale for påløpte kostnader
Helse Sør-Øst og DXC er nå i forhandlinger, og det skal besluttes hvorvidt deler av, eller hele, avtalen skal avsluttes.

Jære viser til at hvordan sluttresultatet blir; Hvorvidt man velger å avslutte kontrakten med DXC eller ikke, fortsatt står åpent.

– Vi regner med å kunne sende en styrebehandlet sak til Helse Sør-Øst i løpet av dette første halvåret, sier hun.

– Nå er vi opptatt av gjenbruk av verdier, og vi har stort fokus på å få ned kostnader nå når programmet er stilt i bero. Og vi fortsetter arbeidet med å få ned risiko og fokusere på informasjonssikkerhet.

Disse kostnadene kommer i tillegg til alle andre kostnader som prosjektet har pådratt seg, og som Helse Sør-Øst og Sykehuspartner har, og har hatt:

 • Blant annet hadde Sykehuspartner et resultatkrav på 333 millioner i 2017, til dette prosjektet.
 • Videre har ni sykehus, som databehandlingsansvarlige, blitt avkrevd bøter for tilsammen 7,2 millioner millioner kroner.
 • I november opplyste Helse Sør-Østs administrerende direktør, Cathrine Lofthus, at de hadde brukt 52 millioner til å rydde opp etter at skandalen ble avdekket, til såkalte «strakstiltak».

Stortingspolitikerne Kjersti Toppe (Sp) og Ingvild Kjerkol (Ap) er blant dem som har krevd åpenhet om kostnadene til prosjektet.

Så langt vil verken Helse Sør-Øst eller Sykehuspartner opplyse om de totale kostnadene, og begrunner dette med at man er i forhandlinger.

Les også: Skjulte 333 millioner
– Har levert noen prosjekter
Fram til prosjektet ble stanset, har DXC i samarbeid med Sykehuspartner helt eller delvis levert flere prosjekter, ifølge Sykehuspartner.

Ifølge Jære er det for tidlig å si noe om hvor stor andel av arbeidet som man nå må betale for, som kan gjenbrukes.

– Mange av oppgavene i kontrakten har fast pris, og programmet ble stilt i bero før disse var fullført. Det har derfor vært tidkrevende forhandlinger for å fastsette verdien av arbeidet som ble gjort. Beløpet representerer den faktiske fremdriften i programmet før det ble stilt i bero, uttaler Jære.

Omstridt avtale

Det var den amerikanske IT-giganten HPE, nå DXC, som fikk den omstridte avtalen med Helse Sør-Øst: Avtalen fikk massiv kritikk fordi fagfolk og sikkerhetseksperter advarte mot at en outsourcing til utlandet ville være en trussel mot pasientsikkerheten. 

 • NRK avdekket at IT-arbeidere fra Asia og Øst-Europa har hatt tilgang til sensitiv pasientinformasjon i Helse Sør-Øst.
 • Overdragelsen av prosjektet fra Sykehuspartner til DXC, av foretakene omtalt som «den store milepælen», ble i april utsatt på ubestemt tid. 
 • Denne beslutningen ble tatt den 19. april, drøyt halvannen uke før det skulle skje. Samtidig bestilte foretaket en gransking.
 • Resultatet av granskningen ble lagt frem i mai, og det eksterne konsulentfirmaet PwC konkluderte med manglende kontroll på de fleste områder.
 • Skandalen har ført til at Sykehuspartner-styret ble skiftet ut: Administrerende direktør Mariann Hornness sluttet med umiddelbar virkning i juni, og Thomas Bagley gikk av både som teknologidirektør i Helse Sør-Øst og som styreleder i Sykehuspartner HF.
 • I mai ble Atle Brynestad, konserndirektøren i helse Sør-Øst, umiddelbart fritatt fra alle andre oppgaver, og overtok ansvaret for IT-prosjektet i Helse Sør-Øst.
 • Nylig konkluderte Datatilsynet med lovbrudd. Det er de enkelte sykehusene i Helse Sør-Øst som står ansvarlige for å betale millionbøtene de kan bli pålagt.
Powered by Labrador CMS