Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
UTSKJELT AVTALE: Det var i september i fjor at styret i Helse Sør-Øst (HSØ) vedtok at modernisering og drift av helseregionens IKT-infrastruktur skal utføres av en ekstern leverandør. Administrerende direktør i HSØ, Cathrine Lofthus, vil ikke si hvor mye de har beregnet at en eventuell oppsigelse av avtalen vil koste, eller når dette eventuelt vil skje. Arkivfoto: Øyvind Bosnes Engen

Revurderer omstridt milliardavtale – har leid inn konsulenter for å granske den

Nå skal eksterne konsulenter revurdere milliardavtalen Helse Sør Øst har med en amerikansk IT-gigant. Helse Sør-Øst vil ikke svare på hvor mye det eventuelt vil koste å avslutte avtalen.

Publisert: 2017-05-15 — 14.46 (Oppdatert: 2017-05-15 — 14.56)
Denne artikkelen er over fem år gammel.

Avtalen har en kostnadsramme på fem milliarder kroner, over syv år.

Den 1.mai skulle IT-selskapet som vant anbudet om å modernisere IT-strukturen i Helse Sør-Øst, ta over prosjektet fra Sykehuspartner HF, som har ansvaret for å forvalte avtalen.

Nå er dette utsatt på ubestemt tid.

Omstridt avtale
Det var den amerikanske IT-giganten HPE, nå DXC, som fikk den omstridte avtalen med Helse Sør-Øst: Den har høstet mye kritikk fordi fagfolk har advart mot at en outsourcing til utlandet ville være en trussel mot pasientsikkerheten. Blant annet sa sikkerhetseksperter avisen Computerworld snakket med tidligere i vår, at de mente det var uansvarlig å outsource IT-driften.

Og nylig avdekket NRK at IT-arbeidere fra Asia og Øst-Europa har hatt tilgang til sensitiv pasientinformasjon i Helse Sør-Øst.

«Den store milepælen» avlyst
Nå er altså overdragelsen av prosjektet fra Sykehuspartner til DXC, av foretakene omtalt som «den store milepælen», utsatt på ubestemt tid.

Denne beslutningen ble ifølge Helse Sør-Øst tatt den 19.april, drøyt halvannen uke før det skulle skje.

Ekstern gransking
I kjølvannet av avsløringene om at utenlandske IT-folk hadde tilgang til pasientinformasjonen, bestilte Helse Sør-Øst en ekstern gransking av hele omleggingsarbeidet.

Det eksterne konsulentselskapet PriceWaterhouseCooper (PwC) skal nå gjøre en ekstern kvalitetssikring og gjennomgang av hele programmet, som i Helse Sør-Øst omtales som iMod - programmet for modernisering av infrastruktur i Helse Sør-Øst.

I oppdraget til konsulentselskapet heter det fra administrerende direktør Cathrine Lofthus i Helse Sør-Øst:

– Det har den siste tiden vært offentlig oppmerksomhet knyttet til risikoen for at pasientinformasjon er kommet på avveie. På denne bakgrunn har Helse Sør-Øst RHF behov for en ekstern kvalitetssikring og gjennomgang av hele programmet.

I oppdragsbrevet til PwC heter det også: «Videre vil avtalen med HPE vurderes med hensyn på ivaretakelse av informasjonssikkerhet og sikring av personsensitiv informasjon på en forsvarlig måte»

Dagens Medisin har blant annet spurt Cathrine Lofthus om dette innebærer en vurdering av å si opp hele avtalen - og om hvilke økonomiske konsekvenser det vil få å si opp avtalen med IT-selskapet.

Dette vil ingen i Helse Sør-Øst svare på, men via en epost fra kommunikasjonsavdelingen svarer fungerende kommunikasjonsdirektør Anne-Brit Bøe, følgende:

– PwCs redegjørelse vil komme den 24 mai. Vi vil på bakgrunn av redegjørelsen og fakta vurdere hvilke tiltak som skal iverksettes, og hvilke følger dette får for det videre arbeidet med infrastrukturfornyingen.

– Det er derfor for tidlig å si noe mer nå, svarer den fungerende kommunikasjonsdirektøren.

«Tilfredsstillende risikotiltak»
Den 6.mars i år, da saken var oppe på styremøte i Helse Sør-Øst, viste administrerende direktør Cathrine Lofthus til at «det ikke er overraskende at det i den innledende fasen har vært utfordringer med kulturforskjeller og fremdrift. Det er av den grunn viktig at Sykehuspartner har tiltak som gjør at prosjektet raskt får fokus på fremdrift og innhold i leveransene»

«Viktig at leveransen gjennomføres»

Og Lofthus skriver videre, i sin orientering til styret:

– Første store milepæl er virksomhetsoverdragelse 1. mai 2017. Det er viktig at denne leveransen gjennomføres slik at tjenestekvaliteten opprettholdes i alle Sykehuspartners tjenester, og også viktig at fremdriften holdes. Rapportering per februar viser økt risiko og det er igangsatt tiltak for å redusere denne. Administrerende direktør vurderer at tiltakene knyttet til risikoområdene foreløpig er tilfredsstillende».

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Cathrne M. Lofthus og Ann-Kristin Olsen 24.05.2017 09.50.35

  Hvis Foretaksmodellen skal ha noen fremtid, må de ansvarlige i IT-skandalen, den alvorligste forbrytelsen i norsk helsevesen noen sinne, byttes ut. Styreleder Ann-Kristin Olsen må byttes ut, og Cathrine M. Lofthus må omplasseres. Og Bent Høie må omplasseres.

 • Mest kriminelle i norsk helsevesen ever ! 24.05.2017 07.29.43

  Denne IT-skandalen er det mest kriminelle som har skjedd i norsk helsesektor ever. Direktøren i Statens Helsetilsyn må utvide staben sin nå. Dette er advokat-mat !

 • Ole Kvam 16.05.2017 20.46.40

  Sykehuspartner er en av flere skandaler. Hvor mange ansatte har de nå? Hvorfor har de ikke kompetanse? Bruken av konsulenttjenester har økt og antallet ansatte.

 • Tiger 30.05.2017 13.22.51

  Sykehuspartner har den kompetansen som trengs, men de får ikke lov til å bruke den. HSØ sin defacto leder Steinar Martinsen hadde andre planer. Da følger de andre i Styret lydig etter. Det blir som Steinar Martinsen vil - gang etter gang etter gang.

 • Leder 16.05.2017 20.44.24

  Amatørskapet har tatt overhånd men tar hånd om milliarder av kroner.

 • Lege 16.05.2017 15.57.37

  Jeg kan ikke forstå at denne avtalen kan gjennomføres. Usikkerheten vil være alt for stor, og det vil ikke bli forstått eller akseptert om dette går galt. En løsning i Norge vil også kunne svikte, men det vil være lettere å akseptere. At et statlig foretak skal drive dumping av denne type arbeidsoppgaver er også høyst problematisk. Etter mitt syn burde HSØ aldri gått inn på dette, og selv om det koster penger vil det være billigere å trekkes seg ut nå enn etter neste fadese kommer. De har jo fått dette til i Helse Vest, og de må kunne gjøre det på liknende måte i HSØ.

 • lege 16.05.2017 17.23.51

  Hvis det er riktig at Helse Vest har fått dette til er dette en enda større skandale. Hvorfor i all verden har da Helse Sør-Øst brukt milliarder på et eget prosjekt? Er det ingen i styringen av Helseforetakene som har oppdaget at Norge bare har 5 millioner innbyggere, snakker så godt som samme språk, og har et helt begrenset antall sykehus? Hva slags kompetanse er det egentlig som kreves for å styre helsenorge? Hotellfagskolen? 3 årig høyskole? Hvor mange ulike operativsystemer har f.eks i-phone med XX antall millioner brukere? Hvor mye mere penger skal Norge bruke på inkompetente helseledere, styrer og direktører? Må vi alle melde oss inn i Volvat snarest råd?

 • Antar 16.05.2017 09.54.56

  "Cathrine Lofthus" vet selv at eneste måte å fortsette i stillingen sin, er å kansellere hele avtalen med DXC og vurdere andre alternativer til modernisering etter at PWC er ferdig med sin granskning. Dette er altså eneste måte å få tilliten igjen! Husk disse ordene!

 • Tore Tang 16.05.2017 09.40.26

  Etter hva jeg har hørt koster det et par hundre millioner og hoppe ut av avtalen. I tillegg kommer alle timeverkene som har blitt lagt ned i HSØ for å klargjøre for denne tjenesteutsettingen. Jeg kan ikke forstå at ledelsen kan bli sittende hvis denne avtalen blir kastet.

 • Eva 16.05.2017 09.59.41

  Hei Hilde. Vi håper det blir noe av denne avtalen.

 • V.b 16.05.2017 09.25.18

  Begriper ikke at det ikke er åremålstillinger på slike jobber dei kan jo sitte til domedag uansett hva dei gjør og sier. Håper at helsepartiet har dette på agendaen for de andre partiene er hjernedød når det gjelder dette

 • Forvirret 16.05.2017 09.04.29

  Er så mye som ikke stemmer her, ikke blir det billigere, ikke blir det bedre, ikke blir det sikrere, ikke har vi kontroll, og vi snakker om en prosess hvor offentlige innkjøp i milliardklassen har blitt hold unna offentlig innsyn. I tillegg står Lofthus og later som hun ikke viste, når vi vet hun mottok gjentatte advarsler fra interne grupperinger, fagforening og andre? Bagley tok "ansvar" og gikk av til fordel for en annen toppstilling? Ingenting henger på greip så lenger vi tror lover og regler har blitt fulgt.

 • Knut 16.05.2017 00.42.51

  Hvorfor vil de aldri snakke med media? Vi må få vite hva som skjer. Hvorfor bruker de så mye penger på konsulenter når de har mer enn tusen ansatte i sykehuspartner og i andre deler av adm. Klarer de ikke å skaffe seg kompetente personer?

 • LiS 15.05.2017 23.24.16

  Tipper det koster akkurat litt mindre å si opp avtalen en det de bruker på å leie inn konsulenter for å finne ut om de skal si opp avtalen 👍 Heia Norge!

 • Tvilsomt 15.05.2017 21.58.44

  Gjør som direktør N.N i helse .....sett din økonomidirektør til og granske deg og spark dei som syns det er rart.

 • lege - for Helsepartiet 15.05.2017 17.31.50

  så nå skal Lofthus bruke penger på ekstern granskning også. Hun bør gå.fra stillingen sin. Hun og styret kaster bort masse penger som kunne vært brukt til pasientbehandling. RHFene må bort. Stem Helsepartiet så vi blir kvitt disse styringsformene som tar pengene fra pasientene, og som lønner - altfor høyt- en engere krets av maktelite i Norge.

 • Nrk 15.05.2017 17.55.02

  Tror du er inne på noe, men glemmer at det ligger noe mer bak de formelle linjene. Uangripelig denne konstellasjonen https://www.nrk.no/ytring/helsemakt-uten-kontroll-1.13512014

 • lege 16.05.2017 13.06.06

  Uangripelig? Skal vi bare kapitulere? Det er vel ingen naturlov at disse menneskene skal få fortsette som de gjør. Vi må fortsette med opplysningsvirksomhet til befolkningen har forstår - og får nok - og krever politiske endringer, f.eks. ved å stemme Helsepartiet. Jeg vurderer å stemme Helsepartiet fordi de andre partiene har en elendig helsepolitikk - og kommer til å fortsette med det samme - hvis vi ikke protesterer. Og politikerne har for tette bånd til ledelser, helsemyndigheter, inkl. tilsynsmyndighetene som - selv når de får dokumentasjon på at monstrøse virksomheter som OUS gir blaffen i sentrale pasientrettigheter- lar være å behandle aspektene i tilsynssaker. Det kan fremstå som om tilsynsmyndighetene (Fylkesmannen) ikke vil "ta" hverken leger som bryter loven, eller virksomheter som misbruker makten sin overfor hjelpeløse pasienter. Av og til fremstår Norge som alt annet enn et demokrati- og som ganske korrupt.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!