Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
FÅR KRITIKK: Administrerende direktør Bjørn Erikstein og Oslo universitetssykehus, er et av ni sykehus som risikerer bøter etter IT-skandalen i Helse Sør-Øst. Foto: Arkivfoto

Sykehusene risikerer millionbøter etter IT-skandalen i Helse Sør-Øst

– Vi er blitt overordnet orientert om hvor man er, men vi har ikke vært direkte involvert i arbeidet, sier administrerende direktør ved OUS, Bjørn Erikstein.

Publisert: 2017-10-27 — 13.38 (Oppdatert: 2017-10-27 — 13.50)
Denne artikkelen er over fem år gammel.

OSLO/ULLEVÅL SYKEHUS (Dagens Medisin): Datatilsynet varsler nå millionbøter til sykehusene som er omfattet av Helse Sør-Østs IT-anskaffelsesprosjekt:

Nok en gang får Helse Sør-Østs jobb med å modernisere IT-infrastrukturen i Norges største helseforetak, slakt. PwC, det  eksterne konsulentselskapet som fikk i oppdrag av Helse Sør-Øst å granske prosjektet, etter at det ble avdekket at utenlandske IT-ansatte hadde hatt tilgang til pasientopplysninger, var heller ikke nådig i sin kritikk før sommeren.

Nå gir Datatilsynet ledelsen i Helse Sør-Øst kraftig kritikk for blant annet mangelfull sikkerhetsledelse og manglende etterlevelse av regelverket.

Datatilsynet skriver også at de ser det som meget alvorlig at Helse Sør-Øst RHF ikke har sørget for at prosjektet er gjennomført på en måte som sikrer forankring i de behandlingsansvarlige helseforetakene.

Det er den enkelte sykehusdirektør som er databehandlingsansvarlig og derfor er det sykehusene, og ikke Helse Sør-Øst, som får kritikken og som eventuelt vil måtte betale.

Det er sendt 9 vedtak om overtredelsesgebyr på til sammen 7,2 millioner, skriver NRK, som først omtalte saken.

OUS-direktøren: Kun overordnet orientert

Administrerende direktør ved Oslo universitetssykehus, Bjørn Erikstein, sier til Dagens Medisin at han ser svært alvorlig på kritikken.

– Det er ingen god sak for sykehuset som sådan, når vi får så kraftig kritikk fra Datatilsynet.

– Dette er Helse Sør-Østs prosjekt; så hvor mye tenker du at dette er deres sak, og hvor mye er det OUS’ sak?

– Datatilsynet er tydelig på at vi som helseforetak ikke har gjort jobben vår. Vi vil ta en selvstendig gjennomgang, og vi vil se på saken ut fra fag og jus og har fire uker på oss til å gi et svar på varselet. Dette vil få betydning for hvordan vi arbeider med sikkerhet, personvern og risikostyring.

– Hvor mye har du og OUS vært involvert i saken?

– Vi har ikke vært direkte involvert i anskaffelsen, for det er Helse Sør-Øst og Sykehuspartner som har drevet prosjektet. Vi er blitt overordnet orientert om hvor man er, men vi har ikke vært direkte involvert i arbeidet.

– Tar kritikken på største alvor
– Når man ser det som nå skjer; Skulle du ønske du hadde vært mer involvert?

– Det er jo alltid lett å være etterpåklok, men det viktige nå er at vi tar Datatilsynets grundige vurdering og sterke kritikk på største alvor. Dette er et tilsynsorgan med stor legitimitet. De er tydelige på at det enkelte helseforetak ikke har gjort selvstendige risikovurderinger i forbindelse med  dette prosjektet.

– Vi, sykehusene, er selvstendige rettssubjekter, og det betyr at det er vi som har ansvaret for driften. Så selv om vi er del av et kollektivt system, fritar dette oss ikke fra ansvaret.

Datatilsynet skriver også følgende i sin rapport:

– Det er grunn til å understreke at saken er spesiell fordi det er første gang norske helseforetak har besluttet å legge drift av hele helseregionens IKT-infrastruktur til ekstern leverandør i utlandet. Driften omfatter behandling av helseopplysninger om mer enn halve Norges befolkning og saken er av den grunn også prinsipiell med tanke på liknende prosjekter som er under planlegging i helsesektoren.

Les også:

Direktøren i sykehuspartner slutter med umidddelbar virkning

Uklare svar om direktør-avgangen i Helse Sør-Øst

Ny IT-jobb for avgått direktør i HSØ

Sykehuspartner har monopol på IKT-tjenester til én milliard – får sterk kritikk fra Riksrevisjonen

 

 

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Fastlege 01.11.2017 11.13.19

  I slike komplekse tema kan jo Høie konferere med sin hær av kompetente statssekretærer med bred erfaring fra klinikken: 1) sykepleier som sist jobbet i klinikken for 20 år siden, 2) en jurist, 3) en lokalpolitiker 4) reiselivsleder 5) økonom med kommunikasjonserfaring

 • Lege 29.10.2017 15.35.05

  Jeg forstår ikke hvordan det kan forventes at de enkelte HF skal måtte sette seg inn i såpass komplekse tekniske spørsmål hver for seg? Ansvaret hører ene og alene hjemme hos teknologene i HSØ.

 • Ola2 29.10.2017 12.41.54

  Del 2 av «ikke disse damene - Lofthus og Olsen som stod bak Omtrent alle i denne indre sirkel i HSØ er ute nå. De har fått sparken på forskjellig vis. En har blitt pensjonert, andre har funnet seg «annet å gjøre» Nå sitter skattebetalerne igjen med en regning på potensielt 7mrd kr for dyrt - ikke moderne utstyr. Pluss smårusk boten på 7.2 mil. Nå foregår spillet om å kjøpe seg ut av en dårlig kontrakt ingen lenger vil ha fordi den sementerer utviklingen på IT som nå går rasende fort fremover. Til og med lille Helse Nord er nå over på en hypermoderne plattform. Der kunne Helse Sør også ha vært, men vi har stått med håndbrekket på nå i 2-3 år mens gutteklubben har herjet og melet sin egen kake. Høyt kompetente ansatte på IT har funnet seg andre jobber - de ville ikke gå ned med skipet - som nå ser ut til å ha tettet de fleste hullene. Når denne skandaløse kontrakten blir hevet - kan vi fortsette å modernisere Helse Sør Øst. Det er ingen tid å miste Høye - trykk på knappen.

 • Ola 29.10.2017 12.17.21

  Det var nok ikke disse damene som stod bak nei, men de var formelt ansvarlige. De som egentlig stod bak var «gutteklubben grei» som tenkte at disse lettlurte damene var lett å lede og falt for ord som «modernisering» og «leverangsekraft» og andre upresise begreper. De unnlot å definere «modernisering» - det taler for seg selv. Det skulle vise seg senere at «modernisering» var noe helt annet. Det ble til en «standardisering» på eldre «ikke moderne» utstyr og programvare som leverandøren behersket. Det hele var - neppe tilfeldig - hemmelig -på grunn av konkurangsjeformen. De gikk på en smell på Lofthus da - som ikke var så lett å lure allikevel. Når hun fikk presis informasjon fra de som faktisk jobber med dette - et stykke ned i hennes egen organisasjon - skjønte hun at hun var blitt villedet. Og hun tok grep. Det står det respekt av Lofthus! Uten deg og varslerne som informerte NRK om den kommende skandalen - ville dette sklidd igjennom. Varslerne får til og med skryt av Datatilsynet

 • William Jørgen Koren 29.10.2017 04.45.57

  Legg ned RHF. Ministeren har delegert sin makt og redusert seg selv til en maskot som nærmest kan sammenlignes med en gnom eller teddybjørn som plasseres foran på grillen på supporterbilen til et fotballag. De signalene Høie nylig sendte ut om resignasjon i forhold til sykehussituasjonen, tyder vel heller ikke på at han er særlig motivert eller kvalifisert til jobben som helseminister.

 • Lege 28.10.2017 12.52.19

  Hvilke konsekvenser får denne løsningen egentlig for de ansvarlige i HSØ som kjørte prosjektet når det er HF`ene som må betale? Må HSØ bevilge penger til bøtene? Hvis ikke, vil det i så fall bety at pasientene, som er de skadelidne ved at journalopplysninger til 2,8 millioner er kompromitterte, er de som indirekte må betale bøtene i form av dårligere pasienttilbud hvis bøtene må dekkes inn i allerede sprengte budsjetter for pasientbehandling. Hvorfor ble ikke de medarbeiderne som ropte varsko hørt? Har noen vurdet dette aspektet? Det manglet ikke på advarsler. Hvert enkelt HF er en selvstendig juridisk ansvarlig enhet. Det betyr at alle prosjekter HSØ sentralt setter i gang og pålegger det enkelte HF, må godkjennes av HF-et før de implementeres, fordi det er der ansvaret ligger, selv om HSØ setter i gang prosjekter og legger føringer......

 • lege 28.10.2017 13.10.48

  Viktige spørsmål. Her bør media kjenne sin besøkelsestid. Dette bør helseministeren svare på.

 • Trude M. 28.10.2017 09.33.20

  Og bøtene blir betalt fra sykehusenes budsjett? Rett bør vel være rett og pengene bør tas fra toppledelsens lønningspott. De tjener mer enn statsministeren og har en årlig lønnsvekst i prosent resten av oss knapt kan drømme om. Det er en latterlig høy sum i utgangspunktet, og foruten om dem selv og sitt styre er det få som anser det som fortjent.

 • Neinei 18.11.2017 16.41.08

  Uenig. De fleste forsvarer offentlig helsevesen, og blandingsøkonomien vi har i Norge. Dette styresettet er nødt til å resultere i slike saker, fordi maktkonsentrasjonen og maktpyramidene som dannes, medfører at dette er eneste logiske konsekvens. Vi får altså som fortjent. Det er vi som har skylda, topp-pampene er bare den opportunistiske syken som vokser når immunsystemet er ødelagt av oss.

 • T:V 27.10.2017 21.36.50

  Anne Grethe Strøm Eriksens sine valgte folk er ikke noe og skrive hjem om en av dei oppsøkte folk hjemme og skulle omvende dei. Her i huset fekk han en fot i ræva ,og sjå han seinere som Støre og Høie sin nærmeste er ikke til og tro.

 • Lege 27.10.2017 19.50.22

  Latterlig. Sparker et par mellomledere og en bot til skattebetalere. Eriksten og resten av foretaksledelsen burde fengsles og regjeringen burde felles. Dette er gull verd for andre lands etterningstjenester. Nå kan de presse folk for opplysninger på bakgrunn av informasjon om aborter, utroskap og psykiske lidelser. En så naiv stat som Norge er et lett bytte. Hvordan kan noen i det hele tatt tenke at det er en god ide flagge ut driften av så sensitive datasystemer. Jeg har sluttet å påpeke overfor pasienter at jeg har taushetplikt. Det blir meningsløst når pasientjournalen går direkte til litt ymse it folk i Ungaren, Israel og India.

 • B:V 27.10.2017 19.05.23

  Og gi sykehuset bot er som og gi pasienten bot her bør nåværende direktør og tidlegere styreleder Stener Kvinnsland få bøtter så det svir det er jo dei to som har styrt skuta så dei må ta ansvaret.

 • Bekymret Borger 27.10.2017 18.01.15

  Kjenner jeg blir mektig irritert når jeg leser her at Bjørn Erikstein mener han ikke har vært direkte involvert i saken. Denne uttalelsen føyer seg i rekken av ledelsens ansvarsfraskrivelse. Bjørn Erikstein var da vitterlig styremedlem i Sykehuspartner under denne anskaffelsen. Det finnes ingen protokollførsel i styredokumentene fra den tiden fra Bjørn Erikstein som indikerer at han ikke følte han fikk inngående informasjon. I styrereferatene står det nettopp at Styret har vært løpende informert om saken. Bjørn Erikstein må iallefall ha fått så mye informasjon at han ikke hadde noen innvendinger og støttet et Strategisk partnerskap. Så enten har Bjørn Erikstein begått grov tjenesteforsømmelse i regi av sin stilling som adm dir ved OUS, eller i regi av sitt styreverv. Visste han ikke at han som styre medlem står personlig ansvarlig for de besluttningene han "tar til etterettning" heller. Dette bør han ta mye mer alvorlig en kritikken fra Datatilsynet. Dette bør noen ta tak i...

 • lege 27.10.2017 18.18.08

  Da må helseminister Høie spørre de 4 RHF-direktører om han får lov til å "omplassere" Erikstein, f.eks til "spennende stilling" ved WHO i Geneve? (den er riktignok brukt før, men hvem husker vel det?)

 • Lege 27.10.2017 19.58.09

  Høie tørr nok ikke det. Det er litt trist og se hvordan mannen blir feigere og mer resignert for hvert år som går. Fortaksbyråkratene har dessverre et like godt ballegrep på den nåværende ministeren som de siste andre. Gleder meg til neste streik! Men den blir nok ikke så lang denne gang. Det blir i alle fall en fin tradisjon ved hvert lønnsoppgjør i en periode fremover.

 • lege 27.10.2017 15.34.06

  Finnes det personlig ansvar i dette systemet? Annet enn når du vil kvitte deg med mennesker du ikke liker og lager historier?

 • lege 27.10.2017 14.11.14

  Bare å redusere litt på styrehonorarene, direktørlønningene og antall årsverk i administrasjonen, så har de råd til dette.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!