Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
RIKSREVISJONEN: - At Sykehuspartner HFs monopolistrolle gjør at prisene dannes uten konkurranse, innebærer etter revisjonens vurdering at det er viktig med stor grad av åpenhet. Illustrasjonsfoto: Thinkstock

Sykehuspartner har monopol på IKT-tjenester til én milliard – får sterk kritikk fra Riksrevisjonen

Sykehusene i Helse Sør-Øst betalte monopolist Sykehuspartner HF én milliard kroner i fjor.

Publisert: 2016-11-10 — 11.49 (Oppdatert: 2016-11-10 — 12.01)
Denne artikkelen er over seks år gammel.

Sykehuspartner HF har enerett som leverandør til IKT-tjenester til sykehusene i Helse Sør-Øst.

– Mangler helhetlig styring
Nå nærmest slakter Riksrevisjonen Sykehuspartners mangel på åpenhet og kontroll med hvorvidt tjenestene de leverer til helseforetakene er kostnadseffektive.

Nederst i saken kan du lese hvordan Sykehuspartners håndterer Riksrevisjonens kritikk.

– Sykehuspartner HF mangler en helhetlig styring som understøtter kravet om kostnadseffektive tjenester, skriver Riksrevisjonen, som også påpeker at Helse Sør-Øst RHF i liten grad følger opp hvorvidt tjenestene Sykehuspartner HF leverer, er kostnadseffektive.

– Styringen og oppfølgingen er lite tilpasset det rapporterte risiko- og utfordringsbildet, heter det i Riksrevisjonens rapport.

Sykehuspartner HF er i hovedsak finansiert gjennom tjenesteprisinntekter fra helseforetakene som er regulert i tjenesteprismodellen – og de er derfor pålagt å levere kvalitativt gode tjenester kostnadseffektivt, til helseforetakene.

I 2015 betalte helseforetakene til sammen over èn milliard kroner for drift, forvaltning og brukerstøtte av basis driftstjenester.

 Sykehuspartner er underlagt Helse Sør-Øst, som også omfatter sykehusene i Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud, Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland.  

Sykehuspartner har det overordnede ansvaret for IKT-, HR- og innkjøpstjenester til alle sykehusene i regionen.

 Dette er noen av Riksrevisjonens kritiske anmerkninger til det offentlige foretaket:

– Lite informasjon om hva sykehusene faktisk betaler
– Utover informasjon om budsjettgrunnlaget i budsjettprosessen og regelmessige prognosemøter med Sykehuspartner HF, mottar helseforetakene lite informasjon om hva de faktisk betaler for de ulike delene av basis driftstjenester, skriver revisjonen.

– Sykehuspartner HF utnytter heller ikke tilgjengelige ressurs- og styringsdata til å estimere hva for eksempel drift, forvaltning  og brukerstøtte koster for de ulike tjenestegruppene innen basis driftstjenester.

– Ikke åpne
– Sykehuspartner HF utnytter således ikke en eksisterende mulighet til å være åpen om sine kostnader og gi helseforetakene mer informasjon om hva de betaler for de ulike  delene av basis driftstjenester.

– At Sykehuspartner HFs monopolistrolle gjør at prisene dannes uten konkurranse, innebærer etter revisjonens vurdering at det er viktig med stor grad av åpenhet. Manglende åpenhet vanskeliggjør helseforetakenes mulighet til selv å vurdere om tjenestene de mottar, er kostnadseffektive, noe som igjen kan  svekke forutsigbarheten og helseforetakenes egen kostnadsstyring.

 – Undersøkelsen viser at Sykehuspartner HF utover å følge opp om budsjetter er i balanse og sikre nok inntekter gjennom fakturerbare timer, har lite oppmerksomhet  rettet mot å vurdere om IKT-tjenestene helseforetakene mottar, er kostnadseffektive eller mot å avdekke hvor eget effektiviseringspotensial kan ligge, heter det i rapporten.

Ikke skriftlige rutiner
Videre viser undersøkelsen at det verken er utarbeidet skriftlige rutiner for ressursplanlegging og - styring i Sykehuspartner HF eller for mål- og resultatrapportering til Helse Sør-Øst.


Sykehuspartner: – Verdifull og positiv rapport

Sykehuspartner har via kommunikasjonssjef Trude Julie Dommerud svart følgende på spørsmål fra Dagens Medisin om hvordan de ser på den omfattende kritikken fra Riksrevisjonen:

– I det store og hele er rapporten verdifull og positiv for Sykehuspartner. Rapporten peker på enkelte rettmessige forhold som er kjent internt i Sykehuspartner. Funnene fra Riksrevisjonen bekrefter at tiltakene som allerede er satt i gang er riktige og nødvendige. I siste halvdel av 2015 og hele 2016 har vi jobbet målbevisst med tiltak på punktene Riksrevisjonen peker på. Vi hadde et godt samarbeid med Riksrevisjonen i løpet av undersøkelsen

 Ønsker tettere samarbeid med kundene
– Sykehuspartner «svarer ut» rapporten med tre hovedpunkter; virksomhetsutvikling, tettere samarbeid med kundene og modernisering, standardisering og harmonisering av infrastrukturen med tilhørende reduksjon av antall systemer/applikasjoner i samarbeid med ekstern partner:

 – Virksomhetsutvikling av Sykehuspartner i en mer sykehusnær retning for å få mer kontroll på bruk av ressurser og sikre effektive tjenester, basert på beste praksis.

– Tettere samarbeid med kundene som skal gi tilstrekkelig åpenhet og forutsigbarhet, samt enighet om prioritering og sikre at de får dekket sine behov

– Modernisering, standardisering og harmonisering av den grunnleggende IKT-infrastrukturen i Helse Sør-Øst. Inngåelse av samarbeid med ekstern partner som skal gi raskere og rimeligere modernisering av IKT og mer kostnadseffektive løsninger.

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • LEge 23.03.2017 20.33.35

  Vel vel.. Det er ikke bare riksrevisjonen s om har kommentert dette. Makan til ineffktivitet skal man lete lenge etter! Slik vi som jobber innad i systemet har vi gitt fra oss noen få it stillinger for å få en mastodont som har flyttet ut av lokalene til Sykehuset og sitter i gode lune lokaler og humrer mens de fakturerer sh og tar ressurser fra pasienter kontinuerlig. Dette må få en effektiv slutt. Høye hvor er du?

 • Utflagging 13.11.2016 13.27.55

  Utflagging = nedbemanning i egne rekker. Hvor blir vår egen IT kompetanse av (for sykehus), kontorsauene som fjerner all kompetanse sitter neppe med denne selv. IT folkene som nå mister jobben er fredet inntil en hvis dato, etter dette så tipper jeg de blir borte. Liten vits med utflagging uten å fjerne stillinger. Kan bli en tung vei tilbake hvis utflagging viser seg å være feil!

 • Lege HP 12.11.2016 19.28.36

  Høyre og AP tullebryter med hverandre år etter år og lar monopolistene befeste seg. Enda en oppgave for Helsepartiet! Søk det opp på Facebook og bli en av 5000 underskrivere for dannelsen slik at de stiller til Stortingsvalget 2017.!

 • Feil 12.11.2016 12.00.14

  Ja, her må vi nok sette autorisert, it-messig helsepersonell, på journal, saken.... For monopol koster i forhold til ineffektive løsninger og høyttravende byråkrater, gjemt der, under hvite, laken.... Samtidig er det ikke sikkert lokale løsninger er enklere å betjene for de ulike kompliserte operasjoner, der foregår, over skjønnhets, haken.... Når man skal betjene kompliserte mekanismer med høye US krav til sikkerhet, rett på mail serveren, i ISO gastro, baken.... https://www.nrk.no/ytring/utflagging-truer-sikkerheten-1.13222864 ....

 • Ingeniør 11.11.2016 09.52.53

  ENDELIG noen som setter fingeren på dette. Hva kostet IT tjenester på sykehusene før SP og nå etter? Det at ingen ting fungerer etter at SP har tatt styring på lik linje med Nord Koreas regime er en ting, men kostnadene må da ha eskalert noe ekstremt. Før var det noen å som var lokalt nå er det ansatt ca samme antall mengde IT rådgivere i administrasjonen til sykehuset bare for å kunne prate og stille krav til SP. Ikke så rart at det ikke stilles krav heller når de har valgt inn sykehusenes administrerende direktører til å sitte i styre. Det er samt ganske enkelt å lage gode oppdrag fra Helse sør øst til SP når han Thomas Bagley sitter som direktør i ehelse i helse sør øst og som styreleder i SP. Å sitte å gi seg selv oppdrag må være fint. Nå prøver Helse sør øst ved Bagley å ta styring over MTU, nettopp med å diktere oppdrag fra oppdragsgiver helse sør øst. Får han til dette så er galskapen i gang på dette området også! Sier som taler under her, håper flere media tar tak i dette.

 • TekniskAnsatt 11.11.2016 09.17.59

  Som en av få som jobber IT-teknisk innad i sykehuset i disse dager, er hverdagen med Sykehuspartner en fantastisk reise. Etter over 25 år i IT-bransjen, er Sykehuspartner uten sidestykke den verste og minst effektive organisasjonen jeg har hatt kontakt med. - Daglige forsinkelser, enkle 2-minutters leveranser som rettighetsendringer, omstart av servere og enkle forespørsler om backup tar timer, dager og uker å få gjennomført. - Henvendelser som blir trenert inntil purring fra overordnet. - Ingen faste kontaktpunkt for større henvendelser, support ønsker ikke å oppgi eget navn for senere henvendelser. Flere av mine kolleger har sluttet på grunn av frustrasjonen som oppstår. Leverandører kvier seg for å gi tilbud, da de vet at de må samarbeide med Sykehuspartner. Situasjonen er en katastrofe som alle involverte ignorerer Jeg håper flere media, som ikke er spesifikt rettet mot helse, tar tak i denne saken, og graver mer. Få en vinkling av saken sett fra helseforetakenes side

 • lege 11.11.2016 09.00.41

  En grei beskrivelse av inkompetanse. Ikke spesiellt overraskende for de som f.eks husker Tress90.

 • Sykehuslege 10.11.2016 22.11.42

  Har ikke tall på ganger jg har drømt om å kunne jobbe på min egen datamaskin på jobb. Tok meg en time med mail og tlf for å få oppdatert flash (som visstnok var oppdatert fra før). Dette varte en halv dag fram til jeg måtte logge inn på nytt og det var back to square one. Ble presentasjon på ipaden, som jeg heldigvis tok meg. Har vel omtrent et dusin lignende historier om ikt og sylehuspartner, som folk flest på sykehus. Det er hyggelige folk på telefonen når man ringer support. Men at sykrhus partner mottar 1 milliard for sine tjenester er helt avsindig...

 • N:T 10.11.2016 15.31.39

  IKT er en vits I Helse-Vest IKT sitter styreleder og rapporterer til seg selv som er dageleg leder i Helse Vest .

 • Ansatt 10.11.2016 15.18.14

  Det er godt at noen setter fingeren på "galskapen". Som ansatt i en avdeling i Sørlandet sykehus HF opplever jeg at vi nærmest arbeider i en "Sovjetstat" med Sykehuspartner som tjenesteleverandør av IKT. Tungrodd og dyrt. Har mange ganger lurt på hvor mye disse tjenestene/varene koster sykehuset (les: skattebetalere).

 • Kaos organisering 10.11.2016 13.15.23

  Med helseforetakene har for mye av ressursene havnet over avdelingene og i slike systemer. Vanvittig pengebruk uten kontroll. Legg det ned! Før funksjonene tilbake til sykhusene. Hvor mye har sykehuspartner brukt på egenreklame?

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!