NÅVÆRENDE LØSNING: I dag er det bare mulig å registrere seg som potensiell organdonor via en app eller ved å ha et donorkort i lommeboka. Foto: Stiftelsen organdonasjon Foto:
NÅVÆRENDE LØSNING: I dag er det bare mulig å registrere seg som potensiell organdonor via en app eller ved å ha et donorkort i lommeboka. Foto: Stiftelsen organdonasjon Foto:

Skal bli mulig med donor-registrering i kjernejournal

Lettere og raskere tilgang til informasjon om organdonasjon er bakgrunnen for regjeringens løsning der den som ønsker å være potensiell organdonor kan registrere dette i kjernejournalen sin.  

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

REDUSERER USIKKERHET: – Det er grunn til å tro at en viktig årsak til at mange pårørende sier nei er at de er usikre. Derfor er det viktig at løsningen inneholder en funksjonalitet som varsler pårørende, sier helseminister Bent Høie. Arkivfoto
REDUSERER USIKKERHET: – Det er grunn til å tro at en viktig årsak til at mange pårørende sier nei er at de er usikre. Derfor er det viktig at løsningen inneholder en funksjonalitet som varsler pårørende, sier helseminister Bent Høie. Arkivfoto

Regjeringen setter nå i gang arbeidet med å legge til rette for at alle skal kunne registrere seg som organdonor i kjernejournal – noe som blant annet sikrer at helsepersonell raskt kan få avklart om personen er positiv til organdonasjon.

Andre grunner for tiltaket er å gjøre det lettere kjent for pårørende å vite hva deres nærmeste ønsker og derigjennom kunne bidra til at flere pårørende sier ja ved et spørsmål om organdonasjon.

– Dette er en diskusjon som har gått i mange år, og som vi egentlig ikke har fått noen løsning på. Jeg er glad for at vi når har fått en anbefaling og for at Stiftelsen organdonasjon ønsker å være med på arbeidet, sier helseminister Bent Høie til Dagens Medisin.

Registreringen i kjernejournal skal skje via helsenorge.no, med innlogging via ID-porten.

Varsling av pårørende
Den nasjonale løsningen vil også inneholde en funksjonalitet for å varsle pårørende. På hvilken måte og hvordan pårørende skal varsles blir en del av det videre arbeidet med teknisk løsning.

– Vi ser at det er betydelig flere i spørreundersøkelser som sier at de ønsker å være donor enn antallet pårørende som sier ja. Det er grunn til å tro at en viktig årsak til at mange pårørende sier nei er at de er usikre. Derfor er det viktig at løsningen inneholder en funksjonalitet som varsler pårørende – slik at de kan føle seg trygge på at donasjon er noe personen har ønsket, poengterer Høie.

Pålegges kampanje
Regjeringen vil også pålegge sykehusene å ha en rekrutteringskampanje i 2018 for å få flere til å registrere seg.

– Hvem skal lede kampanjen?

– Kampanjen vil bli gitt som et oppdrag til sykehusene i samarbeid med Stiftelsen organdonasjon, svarer helseministeren.

– Hva med finansieringen?

– Dette skal betales av helseforetakene, og egentlig er dette lønnsomt for sykehusene. Alternativet for pasienter som venter på organtransplantasjon er ofte en langvarig og kostbar behandling.

– Vil pengene til kampanjen være øremerket?

– Det må vi komme tilbake til.

Tryggere pårørende
– Hvilke erfaringer har man fra slike kampanjer?

– Vi vet at de virker. Mange har etterlyst en enklere måte å gi beskjed på om at de vil være donor. Det er viktig å understreke at løsningen ikke erstatter lovverket, som sier at det er nærmeste pårørende som tar beslutning om donasjon, svarer statsråden.

Direktoratet for e-helse skal i samarbeid med folk i feltet jobbe med utformingen av rammen rundt den tekniske løsningen.

Powered by Labrador CMS