Tar i bruk spill under opptreningen

Sunnaas sykehus skal nå ta i bruk spillteknologi under rehabiliteringen. Målet er at pasientene skal trene mer og lengre, og ikke minst fortsette etter at de har kommet hjem.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel.

I dag er det en utfordring at pasientene trener for lite og ikke intenst og lenge nok, og dette håper nå sykehuset å gjøre noe med ved å ta i bruk spillteknologi.

Sykehuset håper også at spillelementer i treningsprogrammene kan bidra til økt motivasjon og glede ved treningen, ifølge Helse Sør-Øst, som omtaler sykehusets nye satsing på sine nettsider.

Erkjente at man ikke var god nok
Sykehuset erkjente i 2010 at innovasjonsarbeid ikke ble håndtert så profesjonelt og målrettet som ønskelig. Det ble derfor utarbeidet en langtidsplan for innovasjon, og Sveinung Tornås ble ansatt som innovasjonssjef for det nye innovasjonsteamet.

Sveinung Tornås og hans team ser det som viktig å bidra aktivt i utformingen av "morgendagens" løsninger og muligheter, ifølge det regionale helseforetaket.

Samarbeider om 18 prosjekter
I dag blir det arbeidet en prosjektportefølje på 18 prosjekter gjennom et samarbeid med blant andre private firmaer og leverandører, høyskoler og universiteter, Arenaprogrammet til Oslo Medtech og Arena Helse, forskningsfond og Innovasjon Norge.

Sykehusets innovasjonsplattform består i dag av satsingsområder innen spillteknologi, IKT og telemedisin, og hjelpemidler og smarthusteknologi.

De siste to årene er det utviklet en telemedisinsk poliklinikk som medfører at behandlingen kan foregå hjemme hos pasienten, med tett oppfølging fra spesialister i sykehuset. Gjennom dette arbeidet er det identifisert behov for å utvikle trykkavlastende kroppsnært tøy for å forebygge trykksår.

Ønsker å skreddersy treningen
Et annet planlagt prosjekt har mål å utvikle en tjeneste for å bistå bevegelseshemmede i forhold til kosthold, trening og aktivitet. Et tredje kartlegger mulighetene for videre utvikling av dagens tilbud med bevegelsestrening og musikk, der musikk styres av bevegelse via smarttelefoner.

Gjennom en slik tilnærming kan en skreddersy trening og rehabilitering av viljestyrte bevegelser, og understøtte ønsket bevegelse med bruk av musikk, skriver Helse Sør-Øst.

Les mer hos Helse Sør-Øst

Powered by Labrador CMS