Vil ikke ha en ny reformfiasko

Helseminister Anne Grete Strøm-Erichsen lover at Samhandlingsreformen ikke skal bli en ny Nav-reform.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel.

Regjeringen tar nå flere grep for å sette samhandlingsreformen ut i livet fra 1. januar, ifølge Helse-og omsorgsdepartementet. 


Første grep er dagens samhandlingskonferanse i Oslo, som helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen åpnet klokken ti.

– Ingen ny Nav-reform
I åpningstalen lovte helse- og omsorgsministeren at Samhandlingsreformen ikke skal bli en ny Nav-reform.
– Alt skal ikke settes i spill på én gang, men jeg understreker at reformen settes i gang fra nyttår, sa statsråden.

Lovte informasjon til kommunene
Hun lovte å gi kommunene informasjon om de “økonomiske, rettslige og organisatoriske” endringene som reformen innebærer.

– Folk skal først og fremst få hjelp der de bor. Da må jeg understreke at de som har behov for sykehusinnleggelse, selvfølgelig skal få det. Når kommunene skal gjøre mer, må de også styrkes, la hun til.

Ser helse i alt
I talen snakket statsråden mye om forebygging.

– Vi må jobbe veldig bredt med forebygging. Vi må tenke helse i alt vi gjør, det være seg røykekurs, å strø veier som hindrer brudd – og selvsagt kosthold og mosjon. Derfor er det sånn at alle lederne i kommunene har ansvar for å tenke helse. Dette må inngå i alt vi gjør, sa Strøm-Erichsen.

Hensikten med reformen er ifølge helseministeren å “forandre for å forbedre”.
Tar flere grep
I anledning dagens konferanse gikk departementet ut med en pressemelding, der det slås fast at regjeringen nå tar flere grep for å sette samhandlingsreformen ut i livet fra 1. januar.

  • Det etableres en koordineringsgruppe og et nasjonalt nettverk for å understøtte arbeidet med reformen.
  • Fylkesmennene styrkes.
  • Torsdag møter helse- og omsorgsministeren representanter fra kommuner, fylkeskommuner og helseforetak.

Dialogen har startet
Dagens konferanse i regi av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har samhandlingsreformen som tema. Dermed starter dialogen med aktørene i helse- og omsorgstjenestene etter at samhandlingsreformen nylig ble vedtatt i Stortinget.
– Nå gjennomfører vi samhandlingsreformen. For å lykkes, er det avgjørende at de som skal sette reformen ut i livet, har tett kontakt. Nå skaper vi arenaer for å sikre dette, sier helsestatsråden i anledning konferansen.
Departementsråden i HOD kommer til å lede en sentral koordineringsgruppe der flere departementer, KS, fylkesmennene, de regionale helseforetakene og Helsedirektoratet vil være representert.

HOD vil sørge for at iverksettelsen av samhandlingsreformen skjer i nær dialog med brukerorganisasjoner, ansattes organisasjoner og andre interessegrupper, understrekes det.
Oppretter nasjonalt nettverk
1. juli blir det opprettet et nasjonalt nettverk som skal støtte opp under arbeidet med reformen gjennom informasjon og rådgivning til kommuner, sykehus og utdanningsinstusjoner.
Nettverket, ledet av prosjektdirektør Tor Åm, vil også ha som oppgave å overvåke reformarbeidet og rapportere til Helse- og omsorgsdepartementet og koordineringsgruppen. De regionale helseforetakene, fylkesmennene, Helsedirektoratet, KS og Kunnskapsdepartementet skal være representert i det nasjonale nettverket.
Får ett nytt årsverk hver
Fylkesmannsembetene i Oslo/Akershus, Hordaland, Sør-Trøndelag og Troms styrkes med ett årsverk hver. De fire årsverkene skal styrke fylkesmennene som helhet i gjennomføringen av reformen og inngå i det nasjonale nettverket som nå etableres.
Videre har departementet og KS inngått en intensjonsavtale for å samarbeide om gjennomføringen av samhandlingsreformen.
Helsedirektoratet skal også ha en viktig rolle i arbeidet med å sette reformen ut i livet, ifølge departementet. 

Konferansen på web-TV

Dagens samhandlingskonferansen kan følges direkte på nett.

Powered by Labrador CMS